Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over het ongedaan maken van de sterilisatie door middel van een operatie, de mogelijke gevolgen, de risico’s en eventuele andere behandelmogelijkheden. Op grond van deze informatie heeft u ervoor gekozen deze operatie te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Om deze operatie goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.


Locatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.Reden voor de operatie

In het verleden heeft u een sterilisatie (vasectomie) gehad. Met een hersteloperatie kan deze sterilisatie ongedaan gemaakt worden. Met deze operatie worden de zaadleiders weer aan elkaar gemaakt. Deze operatie noemen we een vaso-vasostomie.


De zaadcellen zouden dan weer op de "gewone" manier in het sperma terechtkomen. Dat wil niet zeggen dat u iemand weer zwanger kunt maken op de natuurlijke manier (natuurlijke vruchtbaarheid). Of dit weer mogelijk is hangt af van verschillende factoren, zoals:


 • de vruchtbaarheid vóór de sterilisatie;
 • de lengte van het verwijderde stuk zaadleider;
 • Hoe lang geleden de sterilisatie heeft plaatsgevonden. De kans dat er opnieuw zaadcellen zullen verschijnen in het zaadvocht neemt in loop van de tijd af;
 • de aanwezigheid van een knobbeltje (spermagranuloom) dat een reactie kan zijn op het materiaal dat werd gebruikt om de zaadleiders te dichten of op doorsijpelende zaadcellen;
 • de zwelling van de zaadleider die nog aan de zaadbal hangt. Door deze zwelling het opnieuw verbinden moeilijk zijn;
 • antistoffen: soms maken mannen na de sterilisatie antistoffen aan tegen hun eigen zaadcellen. Hierdoor kan de kwaliteit van de zaadcellen minder zijn geworden.

Voorbereiding op de opname

U wordt aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname. Er volgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).

Preoperatief spreekuur
Deze afspraak heeft als doel alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak ontvangt u een vragenlijst. U wordt verzocht deze vooraf in te vullen en mee te nemen.

Bloedverdunnende medicijnen
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u deze vaak voor de operatie stoppen.
De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het stopmoment bepalen.
Roken
Om de wond beter te laten herstellen is het advies om 1 week voor tot 3 weken na de operatie niet te roken.

Operatiedatum
U ontvangt per post de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief en krijgt u te horen op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

U moet rekenen op een verblijfsduur van 1 dag, afhankelijk van het verloop van de ingreep en het herstel.

Verzekering
De operatie wordt niet altijd vergoed door de verzekeraar. Informeer dit vooraf bij uw eigen zorgverzekering.

De operatie

Een hersteloperatie is een uitgebreide ingreep. De uroloog maakt twee sneetjes in de balzak. Dan wordt er met een kleine microscoop gekeken hoe goed de de zaadleiders open zijn. De beide uiteinden van de zaadleider worden opgezocht en weer naar elkaar toegebracht. Met heel dun hechtmateriaal worden deze uiteinden dan weer aan elkaar verbonden. Er komt dan een nieuwe verbinding. De uroloog maakt de twee sneetje dicht met oplosbaar hechtmateriaal.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt ongeveer 90-150 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als uw toestand stabiel is, gaat u terug u naar de afdeling.

Na de operatie heeft u:
 • een infuus in de arm, voor het toedienen van vocht;
 • twee wondjes bij de balzak, met oplosbare hechtingen.
Draag na de operatie een strakke onderbroek te dragen. Deze geeft steun wat minder kans op pijn of zwelling (vocht) geeft. Draag deze ook in de nacht.

Risico’s en complicaties

 • Bloedingen;
 • Infecties;
 • Een rode- (donker) blauwe verandering van kleur van de balzak. Dit verdwijnt vanzelf binnen twee weken.

Weer naar huis

Als u voor uw opname bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan hoort u wanneer u hiermee weer kunt starten.

U krijgt een afspraak voor een poliklinische controle 6 weken na de operatie.
Een week voor deze afspraak heeft, moet u zaad hebben ingeleverd om te controleren of er zaadcellen in het zaad zitten. U doet in de laboratoria van AtalMedial. U vindt deze op onze drie ziekenhuislocaties.

Meer informatie over de zaadcontrole kunt u vinden in de patiëntenfolder “Spermaonderzoek na vasectomie” op www.atalmedial.nl onder: Patiënt -> Doorverwezen naar Atalmedial?-> Informatiefolders.

Adviezen voor thuis

Pijn
U kunt nog pijn hebben in het wondgebied. Hiervoor kunt u zo nodig 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. (maximaal 6 tabletten per dag). U kunt nog een paar dagen pijn hebben, maar dit gaat vanzelf over.

Hechtingen/wond
 • De hechtingen lossen binnen 3 weken vanzelf op.
 • Draag de eerste dagen een strakke onderbroek of strakke zwembroek .
 • De balzak kan de eerste dagen wat dikker zijn.
 • Er kan ook een bloeduitstorting zichtbaar zijn. De bloeduitstorting en het dik zijn van de bal verdwijnen na een aantal dagen.
Douchen
U mag een dag na de ingreep weer douchen.

Inspanning/lichamelijk werk/sport
 • De eerste dagen na de ingreep is het beter om het rustig aan te doen. Zo komt er geen spanning op de wond en zal de nieuwe verbinding beter herstellen.
 • U mag 1 week niet seksueel actief zijn ( geen seks of zaadlozing).
 • Tot 2 weken na de operatie mag u geen zware lichamelijke inspanningen verrichten, dus niet sporten en geen zware boodschappen tillen (meer dan 10 kilogram).
Gebruik van alcoholDrink de eerste dagen na de operatie geen of minder alcohol.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • als u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 ºC );
 • als de wond hevig bloedt;
 • als flinke roodheid en/of dikheid rond de wond ontstaat.
Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.30 en 13.30- 15.30 uur bellen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer 071 582 8060.

In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 – Urologie:
(071 582 9019).

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Arts-assistenten

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.