Kindermishandeling komt veel voor. Naar schatting worden in ons land jaarlijks 120.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. 50 tot 80 kinderen overlijden aan de gevolgen daarvan. Kindermishandeling is een enorme bedreiging voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Kindermishandeling stopt niet vanzelf. Daarom zijn in Nederland alle professionals die met kinderen werken wettelijk verplicht om te handelen bij signalen van kindermishandeling of verwaarlozing. Dat geldt bijvoorbeeld voor leraren en ook voor artsen en verpleegkundigen. Hoe dat moet, staat beschreven in de wet Meldcode. Als de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang is willen wij binnen Alrijne Ziekenhuis opkomen voor het kind. Dit doen wij door, als het mogelijk is, hulp te bieden en door te overleggen met Veilig Thuis (zie onderaan deze folder). Wij volgen hiervoor het stappenplan van de Meldcode van Alrijne Ziekenhuis. Dit stappenplan is een uitwerking van de landelijke meldcode. Bij Alrijne Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Wij zijn altijd alert op mogelijke problemen binnen de thuissituatie.

Bij zorgen over een kind

Medewerkers van het ziekenhuis letten goed op signalen, waaraan zij kunnen zien dat een kind mogelijk in de knel zit. Zij zijn extra alert op omstandigheden waarin kinderen het moeilijk hebben. Als zij zorgen hebben, bespreken zij dit met de behandelend arts. De arts bespreekt de zorgen met ouders/verzorgers om te horen of de ouders deze zorgen delen. Als de zorg gedeeld wordt kijkt de arts samen met de ouders/verzorgers naar een oplossing. Er volgt ‘top tot teen’ lichamelijk onderzoek. Soms worden er foto’s gemaakt. Bij twijfel vraagt de behandelend arts advies aan de kinderarts. Ook wordt advies gevraagd aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, deskundige op dit gebied. Indien twijfel blijft bestaan wordt overlegd met de begeleidingsgroep Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, waarin ook Veilig Thuis vertegenwoordigd is.

Het ziekenhuis denkt ook aan kinderen van volwassen patiënten

De situatie van volwassen patiënten, die thuis de zorg dragen voor kinderen, kan zodanig zijn dat wij nagaan of de kinderen daar niet onder lijden. Medewerkers van het ziekenhuis vragen of een volwassen patiënt zorgdraagt voor minderjarige kinderen. Menen medewerkers dat er risico voor kinderen aanwezig is, dan gaan medewerkers hierover in gesprek met de patiënt. Soms is een gesprek niet mogelijk. Bijvoorbeeld door de gezondheid van de patiënt . In dat geval wordt aan Veilig Thuis gevraagd de veiligheid van de kinderen te onderzoeken.

Wanneer het niet meer veilig is

Wanneer het niet meer veilig is voor het kind/de kinderen, wordt samen met ouders/verzorgers gezocht naar oplossingen. In zo’n situatie zal er ook overleg zijn met Veilig Thuis. Deze organisatie heeft veel kennis over hoe de thuissituatie weer veilig gemaakt kan worden en welke hulp mogelijk en wenselijk is.

Tot slot

Door gebruik te maken van de meldcode hopen de medewerkers van Alrijne Ziekenhuis probleemsituaties in de thuissituatie te herkennen en daardoor snel hulp te bieden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van de inhoud van deze folder behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling waar uw kind behandeld wordt. Het algemene telefoonnummer van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alphen is 071 582 8282. Het algemene telefoonnummer van Alrijne Ziekenhuis Leiden is 071 517 8178.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Meer informatie

Op de website www.vooreenveiligthuis.nl heeft de overheid alle informatie over campagnes rond dit onderwerp gebundeld. U kunt hier veel informatie vinden. Voor advies en hulp kunt u Veilig Thuis ook bellen op 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: