Afdelingen & Specialismen

Binnenkort krijgt u een onderzoek of behandeling. Uw gynaecoloog heeft voorgesteld om dit onderzoek/deze behandeling te laten plaatsvinden onder sedatie. Hierdoor valt u in een diepe slaap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kortwerkend slaapmiddel en een sterke pijnstiller.


Wat is sedatie?

De sedatie wordt gedaan door één van de Sedatie Praktijk Specialisten (SPS). Deze bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek of de behandeling. Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek goed kunt verdragen. Meestal merkt u er helemaal niets van.


Er worden bij sedatie twee soorten medicijnen toegediend via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm. Meestal wordt gebruik gemaakt van een slaapmiddel (het sedativum) en een sterke pijnstiller (het analgeticum). Ook krijgt u extra zuurstof toegediend door een slangetje in de neus.Wat gebeurt er bij sedatie?

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:


 • Het bewustzijn wordt verlaagd door het sedativum, waardoor u in slaap valt. U maakt het onderzoek/ de behandeling daardoor niet bewust mee.
 • De pijnprikkel wordt onderdrukt door het analgeticum: u voelt minder of geen pijn.
 • Uw reflexen, zoals ademen en slikken, blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

Aanmelden bij het Sedatieteam

Uw gynaecoloog bespreekt met u de mogelijkheid om het onderzoek onder sedatie uit te voeren. Gaat u hiermee akkoord, dan meldt hij/zij u hiervoor aan bij het sedatieteam. Er wordt een telefonische afspraak gemaakt met één van de Sedatie Praktijk Specialisten. Wij vragen u een digitale vragenlijst in te vullen.

Screening

De Sedatie Praktijk Specialist bespreekt de vragenlijst met u tijdens de telefonische afspraak. Hij/zij legt uit hoe de sedatie in zijn werk gaat.
Omdat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden, is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Daarom krijgt u ook een telefonische afspraak met een apothekersassistent. Deze noteert welke medicijnen u gebruikt.

Voorbereiding op de dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek onder sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u:
 • in de 6 uur voorafgaand aan het onderzoek of behandeling niets mag eten.
 • tot 2 uur voor de behandeling alleen nog heldere dranken mag drinken (water, thee, koffie zonder melk en limonade zonder prik), géén melkproducten, géén vruchtensappen en géén bouillon.
 • 1 uur voor de start van het onderzoek uw prémedicatie kunt innemen met een slokje water.
Vindt het onderzoek na 13.00 uur plaats?
Als het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt, kunt u tot 7.00 uur 's ochtends een licht ontbijt nemen.
Met een licht ontbijt bedoelen wij: bijvoorbeeld 1 of 2 crackers of beschuitjes met zoet beleg, (géén kaas of vleeswaren).
Belangrijk: maaltijden die vet voedsel of vlees bevatten, vertragen de maagontlediging en zijn dus géén lichte maaltijd!

U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Wat u mag drinken:
 • water,
 • limonade van heldere limonadesiroop,
 • thee en koffie zonder melk.
Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook géén snoepgoed.

Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de behandeling of het onderzoek.

U heeft een telefonisch consult gehad in verband met goedkeuring voor een behandeling of onderzoek waarbij sedatie nodig is. Het is belangrijk dat u de afspraken die hierboven staan zorgvuldig opvolgt, om uitstel of afstel van uw behandeling of onderzoek te voorkomen.

Vervoer naar huis

U mag na het onderzoek onder sedatie beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Regel dus van tevoren dat iemand u na het onderzoek komt ophalen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis. Hier wordt u door een verpleegkundige voorbereid op het onderzoek. U krijgt een infuus in de hand of arm, stickers voor hartcontrole op uw borst, een bloeddrukband om de arm en een saturatieknijper (=zuurstofmeter) op één van de vingers. De Sedatie Praktijk Specialist neemt u mee naar de behandelkamer. Daar wordt u aangesloten aan een bewakingsmonitor en er wordt gestart met de sedatie. De Sedatie Praktijk Specialist blijft tijdens het onderzoek bij u en bewaakt uw bloeddruk, hartslag en ademhaling.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. De Sedatie Praktijk Specialist brengt u naar de uitslaapkamer waar u snel weer zult ontwaken. Op de uitslaapkamer zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen. Wanneer u goed wakker bent, mag u weer drinken en eten. U hoort van de gynaecoloog hoe het onderzoek of de behandeling is gegaan of u krijgt een (telefonische) afspraak op de polikliniek voor de uitslag.
Ongeveer een uur na het onderzoek mag u onder begeleiding weer naar huis.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • Neem op de dag van de sedatie geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.
 • U mag na de sedatie niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.
 • De eerste 24 uur is het belangrijk dat er iemand in u directe nabijheid is die op u kan letten en voor u kan zorgen.
Neem contact op met uw gynaecoloog als u klachten of verschijnselen heeft die u niet vertrouwt.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.


Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over de sedatie, stel ze dan gerust aan de Sedatie Praktijk Specialist, te bereiken via 071 582 8282 toestel 27373.
Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek zelf, kunt u het beste stellen aan uw behandelend arts.

Bereikbaarheid

De polikliniek Gynaecologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 071 582 8048.


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantooruren telefonisch te bereiken via telefoonnummer 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.