Afdelingen & Specialismen

U bent door uw huisarts doorverwezen naar de polikliniek Reumatologie. In deze folder vindt u informatie over deze polikliniek.


Wat is reumatologie?

Reumatologie is een specialisme dat zich richt op patiënten met een aandoening aan het bewegingsapparaat. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen van botten, gewrichten, gewrichtsbanden, spieren en pezen. Deze aandoeningen worden onderverdeeld in:


 • ontstekingsreuma

  : daarbij staan gewrichtsontstekingen en -zwellingen op de voorgrond. Voorbeelden van ontstekingsreuma zijn reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew;
 • slijtagereuma

  : dit wordt ook wel artrose genoemd;
 • weke delen reuma

  : bijvoorbeeld peesontstekingen of fibromyalgie.

De medewerkers van de polikliniek reumatologie

Op de afdeling werken reumatologen en een secretaresse.
 • De reumatoloog stelt de diagnose bij u vast. Als verdere behandeling nodig is, vindt deze in de regel plaats op de polikliniek. Voor de zorg aan patiënten, voor wie opname nodig is, werken de reumatologen samen met de internisten van Alrijne Ziekenhuis. In gevallen van intensieve reumatologische behandeling kan het nodig zijn dat u wordt doorverwezen naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Het is ook mogelijk dat u wordt terugverwezen naar uw huisarts voor verdere begeleiding.
 • De secretaresse maakt de afspraken voor onderzoek en vervolgafspraken en zal u eventueel informatiebrochures meegeven.
Reumatologen:
 • mevrouw dr. J. K. de Vries-Bouwstra
 • de heer dr. F. A. van Gaalen

Waar moet u zijn?

 • U meldt zich 15 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie Aanmelden & Registratie in de hal van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn.
 • De medewerker controleert uw gegevens. Heeft u voor de 1e keer een afspraak in ons ziekenhuis? Dan schrijft de medewerker u in.
 • Daarna meldt ze u aan bij de polikliniek waar u de afspraak heeft.
 • U kunt in de wachtruimte van de polikliniek gaan zitten. Een polikliniek medewerker haalt u op.

Wat neemt u mee?

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u het volgende mee:
 • uw medicijnkaart (een uitdraai is via de apotheek verkrijgbaar);
 • een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort, rijbewijs, ID-kaart).

Uw eerste bezoek

Het eerste bezoek duurt ongeveer 30 minuten. Na afloop maken wij met u een vervolgafspraak als dat nodig is. Is er aanvullend onderzoek nodig? Dan maken wij direct een nieuwe afspraak met u. De meest voorkomende aanvullende onderzoeken zijn röntgen- en bloedonderzoek.

Vervolgafspraak

Ter voorbereiding op een vervolgbezoek wordt vaak gevraagd om te voren bloedonderzoek te laten doen. Zo nodig kan vaker gevraagd worden om tussen de verschillende polikliniekafspraken bloedonderzoek te laten doen. Over de uitslag krijgt u tussentijds geen bericht, tenzij uit de uitslagen blijkt dat er wijzigingen in het onderzoek of de behandeling nodig zijn.

Spreekuren

Er is spreekuur op vrijdagochtend in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn.

Afzeggen van een afspraak

Wij vragen u verhindering zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat. Afzeggen kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren. Wilt u zelf aangeven dat er een nieuwe afspraak moet worden gemaakt?

Wanneer neemt u contact op met de polikliniek?

U kunt contact opnemen met de polikliniek Reumatologie:
 • als u vragen heeft over een afspraak;
 • als u denkt last te hebben van bijwerkingen van de medicijnen die uw reumatoloog heeft voorgeschreven. Neem bij twijfel over de aard van de klachten eerst contact op met uw huisarts. De huisarts kan contact opnemen met de reumatoloog voor nader advies;
 • als u een vraag heeft aan uw reumatoloog die uw behandeling betreft en die niet kan wachten tot de volgende controleafspraak. Wij raden u in dat geval aan een belafspraak bij uw behandelende reumatoloog te regelen via de secretaresse.
 • als u onverhoopt een recept nodig heeft en u geen mogelijkheid heeft uw voorraad medicatie aan te vullen via de huisarts of apotheker. U moet er op rekenen dat het ongeveer een week duurt voordat u een aanvullend recept ontvangt.
 • Voor spoedeisende klachten die verband houden met uw reumatische aandoening, of de behandeling daarvan, belt u de polikliniek Reumatologie van het LUMC. De secretaresse legt uw probleem voor aan de reumatoloog. U wordt vervolgens teruggebeld óf voor telefonisch overleg met de reumatoloog, óf om u te vragen naar het ziekenhuis te komen om gezien te worden door een reumatoloog. Buiten kantoortijden kunt u de huisartsenpost bellen, die zo nodig kan overleggen met de dienstdoende internist van Alrijne Ziekenhuis.
 • Bij overige klachten of vragen raden we u aan eerst te overleggen met de huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan uw reumatoloog. De polikliniek Reumatologie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur voor het maken en verzetten van afspraken via telefoonnummer 071 582 8050.

Bij spoedeisende problemen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Reumatologie van het LUMC, telefoonnummer 071 526 3408.
Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost. De huisarts kan zo nodig overleggen met de dienstdoend specialist.