Afdelingen & Specialismen

Met uw behandelend chirurg heeft u besproken dat u binnenkort een operatie zult ondergaan waarbij (mogelijk) een tijdelijke of blijvende stoma wordt aangelegd. Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine die wordt aangelegd door middel van een operatie. Uw behandelend specialist heeft u naar de stomaverpleegkundige verwezen om u meer informatie te geven over en voor te bereiden op het omgaan met een eventueel stoma. In deze brochure vindt u informatie over de taken en de rol van de stomaverpleegkundige. Als u iets leest wat niet duidelijk is, vraag dan om extra uitleg.


De gespecialiseerde stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor en begeleiding van mensen met een stoma en hun naasten. Hij/zij werkt nauw samen met uw behandelend arts en huisarts, en zal zo nodig met hen overleggen over het te volgen behandelbeleid. De stomaverpleegkundige heeft ook contact met andere zorgverleners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en thuiszorgorganisaties.Deskundige begeleiding en zorg

In de periode van onderzoek, diagnose en behandeling, maar ook in de tijd na de operatie, zult u veel vragen hebben. Ook kunnen u en mensen in uw naaste omgeving te maken krijgen met lichamelijke en/of psychische gevolgen. De stomaverpleegkundige kan u hierin begeleiden en uw vragen beantwoorden. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de diagnose die bij u gesteld is en uw behoefte aan begeleiding.Voorlichting voorafgaande aan de operatie

Voorafgaand aan de operatie heeft u een voorbereidend gesprek met de stomaverpleegkundige in uw ziekenhuis, waarin u uitleg krijgt over een (eventueel) stoma. Deze voorlichting bestaat uit:


  • Informatie en instructie in aanvulling op de informatie die u van uw behandelend arts heeft gekregen;
  • Informatie over de eventuele stoma in relatie tot voeding, dieet, kleding, werk, sport, vrijetijdsbesteding, seksualiteit en reizen;
  • Uitleg over stoma opvangmaterialen;
  • Uitleg over stomaverzorging.
Het gesprek duurt gemiddeld één uur. Het is prettig voor u om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Dit in verband met de hoeveelheid informatie en uitleg.
Soms wordt tijdens dit gesprek ook al de plaats voor de eventuele stoma met een viltstift aangegeven. In andere gevallen gebeurt dit bij de opname.

Begeleiding tijdens uw opname

Als de plaats voor de (eventuele) stoma niet is aangegeven tijdens het gesprek voorafgaand aan de operatie, dan komt een verpleegkundige bij u langs als u opgenomen bent. Hij/zij doet dit dan alsnog.
Als bij u tijdens de operatie een stoma is aangelegd, begeleidt de afdelingsverpleegkundige u tijdens uw opname bij het verzorgen van uw stoma. De stomaverpleegkundige van het ziekenhuis waar u bent opgenomen, komt langs om u advies te geven over het omgaan met uw stoma.

Instructie als u een stoma heeft gekregen

Tijdens uw opname streven wij ernaar dat u de stoma zelf leert verzorgen. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt voor instructie aan u en uw partner en/of een familielid. Dan wordt de stomaverzorging uitgelegd. Deze instructie vindt enkele dagen na de operatie plaats. Er wordt tijdens de opname gesproken over eventuele thuiszorg om u in de thuissituatie verder te begeleiden.

Bij ontslag

Als bij u tijdens de operatie een stoma is aangelegd, dan krijgt u als u naar huis gaat een controle afspraak mee bij de stomaverpleegkundige van uw eigen ziekenhuis. Hij/zij begeleidt u na de opname. Het eerste jaar na het aanleggen van de stoma zult u nog regelmatig op controle komen bij de stomaverpleegkundige. Na het eerste jaar maken wij in overleg met u eventuele vervolgafspraken.

Naar aanleiding van uw contact met de stomaverpleegkundige is het mogelijk dat uw andere zorgverleners, zoals uw huisarts, wijkverpleegkundige en/of medisch specialist, schriftelijk hierover worden geïnformeerd. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat bij de stomaverpleegkundige aangeven.

Bereikbaarheid stomaverpleegkundigen

Alrijne Ziekenhuis
Aanwezig: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur
Telefoonnummer: 071 58 29 320
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 - 9.30
E-mailadres: coloncare@alrijne.nl

Buiten de hierboven genoemde tijden en als wij niet bereikbaar zijn, kunt u de voicemail van de stomaverpleegkundige inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld (binnen kantooruren).

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.