Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (torus fractuur). Het is een knikje in het bot. We behandelen het met een brace en een sling. Dit is een soort mitella.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een kleine breuk (knikje) in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols.

 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder restklachten.

 • We maken geen standaard poliklinische controle afspraak, dit is over het algemeen niet nodig.

 • De sling kan verwijderd worden zodra de pijn dit toelaat. De brace mag na 1 week verwijderd worden. Indien uw kind dan nog teveel pijn heeft kan het gebruik van de brace in de tweede week afgebouwd worden.

 • Om stijfheid van de pols te voorkomen is het belangrijk dat uw kind na 1-2 weken begint met bewegen.

 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de brace kunt u vinden op www.alrijne.nl/vfc

 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze 'Breuklijn' via de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 071 582 8045.

De behandeling

Deze torus fractuur van de pols of onderarm komt vaak voor bij kinderen. We behandelen deze breuk met een afneembare brace en een sling. Dit is een soort mitella

 • 0-1 week:

  • Sling verwijderen zodra de pijn het toelaat.

  • Brace nog blijven dragen.

 • 1-2 weken: Brace verwijderen zodra de pijn het toelaat.

 • 3-4 weken: Vrij bewegen van de pols.

 • Na 4 weken: Uw kind kan weer sporten en gymmen.

Instructies

Volg de volgende instructies voor een goede genezing:

 • De brace en sling houden de arm in een prettige positie.

 • Uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dat toelaat. De brace mag na 1 week verwijderd worden. Heeft uw kind na 1 week nog te veel pijn? Dan mag uw kind het gebruik van de brace in de tweede week langzaam afbouwen. Daarna moet de brace afblijven.

 • De breuk zit dicht bij de pols. Daarom is het belangrijk dat uw kind na 1 tot 2 weken begint met bewegen. Dat voorkomt stijfheid van de pols en het bevordert de genezing en het herstel.

 • Na 3 weken mag uw kind voorzichtig weer activiteiten uitvoeren. Dit is op geleide van pijnklachten, dus alleen als hij/zij de pijn kan verdragen. Als het niet lukt, kan uw kind beter nog even wachten.

 • Tijdens het douchen mag de brace even worden verwijderd. Let er op dat de arm helemaal droog is voor u de brace weer omdoet. Instructies over het opnieuw aanbrengen van de brace vindt u op www.alrijne.nl/vfc

 • Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in.

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. Meestal geneest de breuk binnen enkele weken volledig.

 • Blijft uw kind pijn houden of blijft de pols minder goed functioneren? Neem dan contact op met de 'Breuklijn'. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

Brace opnieuw omdoen

Als u de brace heeft afgehaald, bijvoorbeeld om te douchen, ziet u op www.alrijne.nl/vfc hoe u deze weer om moet doen.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de pols beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de pols, oefent uw kind de pols ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De 'Breuklijn' van de polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.