Afdelingen & Specialismen

Bij uzelf, of uw familielid worden maatregelen genomen die de bewegingsvrijheid beperken. De arts of de verpleegkundige heeft dit met u besproken. In deze folder vindt u informatie over wat vrijheidsbeperking inhoudt en waarom en wanneer het wordt toegepast. Ook leest u wat u zelf kunt doen om uw naaste te ondersteunen.


Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen in het ziekenhuis zijn alle maatregelen die de bewegingsvrijheid van een patiënt beperken. In Alrijne Ziekenhuis gaat het meestal om een extreem laag bed in combinatie met een valmat en een alarm dat afgaat bij het verlaten van het bed. Ook kan er sprake zijn van dwaalarmbandjes of een alarmmat in de stoel. Het gebruik van middelen om te fixeren (vastbinden) raden wij niet aan en wordt alleen in bijzondere gevallen ingezet.Wanneer worden vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt?

Het besluit u of uw familielid in de vrijheid te beperken wordt door de arts en de verpleegkundige genomen. Dit gebeurt volgens de wettelijke voorschriften die beschreven staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Met u of uw familielid wordt het risico van letsel en de te nemen maatregelen besproken. Vaak wordt door de verpleegkundige in het opnamegesprek uw toestemming al gevraagd om ‘vrijheidsbeperking’ in te mogen inzetten als dit echt nodig mocht zijn. Dit doet de verpleegkundige zodat u zelf toestemming kan geven en het maakt het mogelijk met u en uw partner of familieleden naar alternatieven voor vrijheidsbeperking te zoeken. Bijvoorbeeld of uw familielid kan komen slapen (rooming-in).In noodsituaties is de verpleegkundige verplicht u in de vrijheid te beperken. De verpleegkundige overlegt dit zo spoedig mogelijk met een arts. Uw toestemming wordt in dit geval ook zo snel mogelijk achteraf gevraagd (als dit ’s nachts gebeurt, dan zo vroeg mogelijk in de ochtend. Tenzij anders met uw contactpersoon afgesproken).Alternatieven voor vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking is altijd de laatste keuze. Er zijn enkele alternatieven, bij verwardheid, waar ook u, uw partner of familie een aandeel in kunnen hebben, zoals:


  • aanwezigheid van familie buiten bezoektijden, als dit helpt onrust en verwardheid te verminderen (ook in de nacht). Bespreek dit met de verpleegkundige.
  • spreiding van het aantal bezoekers over de dag. Een bezoeker tegelijk is beter dan meerdere. Bespreek dit met de verpleegkundige.
  • te zorgen voor een klok, kalender en het bespreken van datum, tijd en plaats;
  • regelmatig vertellen waar (u) de patiënt zich bevindt en wat er aan de hand is;
  • uw loophulpmiddel (bijv. rollator) van thuis mee te nemen;
  • uw stevige niet gladde schoenen (en kousen) mee te nemen;
  • de omgeving overzichtelijk te houden en geen obstakels te laten staan;
  • niet teveel spullen op uw nachtkastje te zetten, zodat bij omgooien weinig of geen schade wordt veroorzaakt;
  • de activiteitenbegeleiders van de huiskamer voor ouderen inschakelen. Zij kunnen in overleg bij de patiënt blijven. Bespreek dit met de verpleegkundige.

Vragen

Een vrijheidsbeperkende maatregel kan ingrijpend zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen hebt. Deze kunt u altijd stellen aan de verpleegkundige of arts. U kunt een afspraak maken met de behandelende arts via de verpleegkundige van de afdeling.