Afdelingen & Specialismen

Beste ouder(s), Uw kind wordt binnenkort op de kinderafdeling opgenomen voor een wet wrap behandeling. Om u en uw kind daar goed op voor te bereiden, vindt u in deze folder uitleg over de opname en de behandeling. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd terecht bij één van de medewerkers van de polikliniek Dermatologie of de Kind- en Jeugdafdeling. Medewerkers polikliniek Dermatologie en afdeling Kind en Jeugd Alrijne Ziekenhuis


Waarom krijgt uw kind een wet wrap behandeling?

Uw kind krijgt een wet wrap behandeling omdat uw kind een ernstig eczeem heeft dat niet reageert op andere therapieën.Constitutioneel eczeem is een chronische ontsteking van de huid, die gepaard gaat met veel jeuk.Ernstige jeuk zorgt ervoor dat uw kind gaat krabben. Het krabben maakt in de huid een stof (histamine) vrij die zorgt voor nog meer jeuk. De huid wordt vaak stuk gekrabd. Op de ontstane wondjes vormt zich een korstje en dit geeft ook weer jeuk waardoor het kind in een zogenaamde jeuk-krab-jeuk cirkel terecht komt, waar geen einde aan lijkt te komen. Om deze cirkel te doorbreken is de wet wrap therapie ontwikkeld.Hoe werkt de wet wrap therapie?

De wet wrap therapie bestaat uit de volgende stappen:


 • uw kind gaat in bad
 • een verdunde hormoonzalf wordt op de huid gesmeerd
 • uw kind trekt een verbandpak aan
 • dit wordt natgespoten met water uit een plantenspuit
 • hierover trekt uw kind een droog verbandpak aan
 • iedere 2 uur wordt de onderste laag weer natgespoten

De voordelen van wet wrap therapie

De wet wrap therapie heeft verschillende voordelen:
 • het werkt ontstekingsremmend
 • de zalf werkt diep in de huid in
 • de jeuk verminderd
 • de huid is beschermd tegen krabben
Uw kind zal beter slapen doordat de jeukcirkel wordt doorbroken.
U leert tijdens de opname de wet wrap therapie zelf te doen zodat u dit ook thuis kunt gaan doen.

Voorbereiding op de opname

Voor de wet wrap therapie wordt uw kind opgenomen op de kinderafdeling. De opname duurt ongeveer een week.
U kunt uw kind thuis voorbereiden op de opname met de foto's in deze folder.

We vragen u de volgende artikelen mee te nemen naar het ziekenhuis:
 • nachtkleding;
 • sokken en sloffen;
 • ruim zittende kleding die over het behandelpak gedragen kan worden;
 • tandenborstel + tandpasta;
 • geen zeep of andere toiletartikelen voor het kind;
 • medicijnen die uw kind gebruikt in de originele verpakking;
Verder kunt u meenemen:
 • een vertrouwde knuffel of pop;
 • foto’s van gezinsleden en evt. huisdier.
Gedurende de opname kan één van de ouders blijven slapen.

Hoe verloopt de behandeling?

De therapie bestaat uit een behandeling waarbij uw kind letterlijk een wet wrap (nat pak) aanheeft. Uw kind gaat iedere ochtend in bad, waarna een zalfbehandeling plaatsvindt.
kind in bad voor de behandeling

Vervolgens krijgt uw kind speciale pakken aan: eerst het eerste pak, dat droog aangetrokken en vervolgens natgespoten wordt, en daaroverheen een tweede pak.
kind krijgt eerste pak aan


pak wordt natgespotentweede pak wordt aangetrokken

De behandeling is niet pijnlijk, maar uw kind kan het wel als koud ervaren. Het natspuiten van het onderste pak vindt overdag iedere 2 uur plaats. In principe wordt dit niet gedurende de nacht gedaan. Uw kind krijgt behalve een broek en shirt ook handschoenen en speciale sokken aan.

Soms wordt ook het hoofd ingepakt om ook daar het eczeem te kunnen behandelen. Over het tweede pak kan uw kind de eigen kleding dragen.

Overig onderzoek tijdens de behandeling

Gedurende de opname wordt er 1 x rond 08.00 uur bloed afgenomen bij uw kind. Voor deze bloedafname moet uw kind nuchter zijn; na de bloedafname mag uw kind meteen eten. U hoort dit van de verpleegkundige. Tijdens de opname komt de dermatoloog uw kind regelmatig opzoeken. Dit zal altijd rond lunchtijd zijn.

Begeleiding van kind en ouders

De medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener zal tijdens de opname op de kinderafdeling samen met de verpleegkundige begeleiding bieden aan u en uw kind. Er is van maandag tot en met vrijdag een medisch pedagogisch zorgverlener aanwezig.

Dagprogramma

Er wordt in overleg met u een dagprogramma opgesteld om uw kind structuur te bieden tijdens de ziekenhuisdagen en ruimte te geven voor spel en ontspanning naast de behandeling. We streven ernaar om ook bewegingsmomenten in te plannen op het balkon van de afdeling. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is het mogelijk om in het ziekenhuis tijd te nemen voor schoolwerk.

De medisch pedagogisch zorgverlener kan ondersteuning bieden. Afhankelijk van de leeftijd en interesse van uw kind zullen we een beloningssysteem opstarten om uw kind te motiveren de wet wrap behandeling vol te houden.

Verzorging

De eerste dagen voert de verpleegkundige de wet wrap behandeling uit. De medisch pedagogisch zorgverlener
is ondersteunend aanwezig. kind. Na een paar dagen gaan ouders het baden, zalven en natspuiten aanleren.

Ondersteuning ouders

Tijdens de opname kunt u met de medisch pedagogisch zorgverlener praten over de ervaring van de opname voor u en uw kind. U kunt met hen de invloed van eczeem op het gezinsleven bespreken en vragen stellen. Ze kunnen ook meedenken over ondersteuning thuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Verslag

Als u regelmatig de polikliniek bezoekt maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de resultaten. Dit gebeurt ook als uw kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar). Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit laten weten aan de afdeling Kind en Jeugd.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze brochure, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling.

De afdeling Kind en Jeugd locatie Leiderdorp heeft bestemming 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.

Meer informatie

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) biedt op de site www.VMCE.nl lotgenotencontact en informatie in de vorm van brochures en een dvd.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: