Met uw behandelend arts heeft u gesproken over een operatie aan uw hand, ten gevolge van de ziekte van Dupuytren. Deze folder geeft u een overzicht van deze operatie, de voorbereidingen en adviezen voor de periode na de operatie. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan beschreven.

Wat is de ziekte van Dupuytren?

Bij de ziekte van Dupuytren is een harde verdikking van het onderliggende peesblad van de handpalm ontstaan. Er ontstaan strengen in de handpalm of in de vingers die ervoor zorgen dat de aangedane vingers niet meer gestrekt kunnen worden. Dit kan een belemmering zijn bij de dagelijkse handelingen. De aandoening is vaak familiair, komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen, maar is niet gevaarlijk voor de algemene gezondheid.

Fasciectomie

De strengen kunnen met een operatie worden vrijgemaakt en verwijderd. Hierdoor wordt de geopereerde vinger weer rechter. Deze operatie heet een fasciectomie.

Voorbereiding

 • Als tot fasciectomie besloten is, heeft u enige tijd voor de operatie een afspraak op het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Daar krijgt u informatie over de regionale verdoving of narcose en het nuchter zijn. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze op dit spreekuur stellen.

 • Wanneer u geneesmiddelen gebruikt, moet u dat aan uw behandelend arts melden. Bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en sommige pijnstillers moet u in overleg met uw arts een aantal dagen voor de operatie niet meer innemen.

De opnamedag

U wordt opgenomen op de afdeling Dagverpleging op de afgesproken locatie. U moet nuchter zijn, tenzij dit anders is afgesproken. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie, waar de secretaresse naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen. Aansluitend voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u om de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode erna te bespreken. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u deze altijd stellen. U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie. Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (indien afgesproken door de anesthesioloog) en wordt u in uw bed door verpleegkundigen van de afdeling naar de holding gebracht. Dit is een ruimte om patiënten bij aankomst op te vangen en eventuele voorbereidingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus. De verpleegkundigen van de holding nemen de zorg voor u over en zorgen dat u op de feitelijke (afgeschermde) operatiekamer komt.  

De operatie

Bij een fasciectomie wordt de gehele arm en hand verdoofd. Dit gebeurt of door middel van een prik in de handpalm, of een andere verdovingstechniek, waardoor de arm gevoelloos wordt. Het kan ook zijn dat u volledig onder narcose gaat. Dit alles na een gesprek met de anesthesioloog. Er wordt een Z-vormig snede gemaakt vanaf de handpalm tot de vingers. De strengen die de kromstand veroorzaken worden chirurgisch verwijderd. De wond wordt met hechtingen gesloten en er wordt een drukverband aangelegd. In sommige gevallen, wanneer er een forse kromstand was, kan er kortdurend een gipsspalk aangelegd worden. Als de operatie klaar is, verblijft u nog enig tijd op de uitslaapkamer, totdat u weer naar de afdeling mag.

Na de operatie

 • U wordt door verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en weer naar uw eigen kamer gebracht. U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat is voorbehouden aan de arts.

 • Gedurende enige tijd zult u nog wat slaperig blijven.

 • De verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur en wond komen controleren en vragen of u misselijk bent of pijn heeft.

 • De operatie heeft soms tot gevolg dat u direct erna wat misselijk en dorstig bent. Tegen de misselijkheid kunt u medicijnen krijgen.

 • Ook bij pijn kunt u medicijnen krijgen. Geef dit tijdig aan bij de verpleegkundige.

 • Om er voor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u een infuus in de arm. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken kan het infuus verwijderd worden; ook het eten mag snel weer hervat worden, afhankelijk van hoe u zich voelt.

Bezoek

Bezoek mag komen tijdens de reguliere bezoektijden, ermee rekening houdend dat het niet te belastend is voor u en uw kamergenoten, en maximaal met 2 personen tegelijk.

Weer naar huis

Als alles goed gaat, kunt u dezelfde dag weer naar huis. Omdat uw hand verbonden is, kunt u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat iemand u naar huis kan brengen.

Controle afspraak

U krijgt een controleafspraak bij de handtherapeut voor over 3 - 5 dagen na de operatie voor de eerste wondcontrole, het zo nodig aanmeten van een spalk en handtherapie. Na 10 – 14 dagen worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek Plastische Chirurgie. Wij adviseren u om tot die tijd geen auto te rijden. Wellicht dekt uw verzekering geen schade als u rijdt met een hand die net geopereerd is.

Adviezen voor thuis

 • Gedurende de eerste 3 tot 4 weken kunt u uw hand niet intensief gebruiken.

 • De hand mag de eerste dagen niet nat worden.

 • Na ongeveer 2-3 dagen mag u het drukverband verwijderen en rustig de vingers buigen en strekken.

 • Als het verband verwijderd is, kunt u douchen, maar u moet er niet mee in bad gaan. De wond week laten worden is dus niet verstandig.

 • Het is prettig om de hand de eerste week hoog te houden. U krijgt een mitella voor de eerste paar dagen.

 • Pijnmedicatie: u kunt tegen de pijn paracetamol innemen, tot 4 maal daags 2 tabletten à 500 mg.

Herstelperiode

De totale herstelperiode van deze operatie is gemiddeld 3 maanden. Vaak kan na 3 tot 4 weken de hand weer belast worden.

Contact opnemen

Wanneer u tijdens de herstelperiode last krijgt van abnormale pijn, zwelling of koorts moet u contact opnemen met onze polikliniek.

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico; een nabloeding of een infectie kunnen voorkomen.

 • De wond kan soms iets gaan wijken; dit komt door de spanning die op de huid staat, doordat de hand weer in de normale stand is teruggebracht. Gebeurt dit bij u, wees dan niet ongerust, dit is een bekend verschijnsel. Wijkt de wond, spoel de wond dan dagelijks goed uit onder de douche en verbind het luchtig.

 • Het verband kan na een paar dagen gaan "ruiken". Wondvocht dat in het verband lekt, kan een nare geur veroorzaken. Dit is normaal.

Vergoeding

Vooralsnog wordt deze operatie vergoed vanuit de basiszorg.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld. Mist u informatie dan horen wij dat graag. Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiden heeft routenummer 15 en is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 t/m 16.30 uur telefonisch bereikbaar via 071 517 8575. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiderdorp heeft routenummer 141 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Terug naar boven