Afdelingen & Specialismen

Met uw behandelend arts heeft u gesproken over een operatie aan uw hand, ten gevolge van de ziekte van Dupuytren. Deze folder geeft u een overzicht van deze operatie, de voorbereidingen en adviezen voor de periode na de operatie. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan beschreven.


Wat is de ziekte van Dupuytren?

Bij de ziekte van Dupuytren is een harde verdikking van het onderliggende peesblad van de handpalm ontstaan. Er ontstaan strengen in de handpalm of in de vingers. Hierdoor kunnen de aangetaste vingers niet meer gestrekt worden. Dit kan lastig zijn bij de dagelijkse handelingen.


De aandoening is vaak familiair, komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar is niet gevaarlijk voor de algemene gezondheid.Fasciectomie

De strengen kunnen met een operatie worden vrijgemaakt en verwijderd. Hierdoor wordt de geopereerde vinger weer rechter. Deze operatie heet een fasciectomie.Voorbereiding op de operatie

 • Enige tijd voor de operatie heeft u een afspraak op het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Daar krijgt u informatie over de regionale verdoving of narcose en het nuchter zijn. Als u vragen heeft over de narcose, dan kunt u deze op dit spreekuur stellen.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dat aan uw behandelend arts melden. Bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en sommige pijnstillers mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer innemen. Uw arts bespreekt dit met u.

De opnamedag

U wordt opgenomen op de afdeling Dagverpleging van de afgesproken locatie.
U moet nuchter zijn, tenzij dit anders is afgesproken.

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie, waar de secretaresse naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen.
Daarna voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u. Zij informeert u over de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode erna. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.
U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie.

Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (indien afgesproken door de anesthesioloog). De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de holding. Hier wordt u verder voorbereid op de operatie en krijgt u onder andere een infuus.

De operatie

Bij een fasciectomie wordt de hele arm en hand verdoofd. Dit gebeurt of door middel van een prik in de handpalm of een andere verdovingstechniek, waardoor de arm gevoelloos wordt. Het kan ook zijn dat u volledig onder narcose gaat. Dit heeft de anesthesioloog met u besproken.
Er wordt een Z-vormige snede gemaakt vanaf de handpalm tot de vingers. De strengen die de kromstand van de vinger veroorzaken worden verwijderd.
De wond wordt met hechtingen gesloten en er wordt een drukverband aangelegd. In sommige gevallen, wanneer er een forse kromstand was, kan er voor korte tijd een gipsspalk worden aangelegd.

Als de operatie klaar is, verblijft u nog enig tijd op de uitslaapkamer, totdat u weer naar de afdeling mag.

Na de operatie

 • U wordt door verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en weer naar uw eigen kamer gebracht. U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat doet alleen de arts.
 • Als u onder narcose bent geweest, zult u nog enige tijd wat slaperig zijn.
 • De verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur en wond controleren en vragen of u misselijk bent of pijn heeft.
 • Na de operatie kunt u nog wat misselijk zijn of dorst hebben. U kunt medicijnen krijgen tegen de misselijkheid.
 • Ook bij pijn kunt u medicijnen krijgen. Geef dit tijdig aan bij de verpleegkundige.
 • Om ervoor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u een infuus in de arm. Zodra u zelf weer voldoende kunt drinken, kan het infuus verwijderd worden. Als u zich goed voelt, kunt u ook weer eten.

Weer naar huis

Als alles goed gaat, kunt u dezelfde dag weer naar huis.
Omdat uw hand verbonden is, kunt u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat iemand u naar huis kan brengen.

Na de operatie

3-5 dagen na de operatie heeft u de eerste afspraak bij de handtherapeut. De handtherapeut controleert de wond, meet een afneembare nachtspalk aan en start met oefeningen om de hand weer soepel te maken.
Na 10 – 14 dagen worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek Plastische Chirurgie.
Wij adviseren u om tot die tijd geen auto te rijden. Wellicht dekt uw verzekering geen schade als u rijdt met een hand die net geopereerd is.

Adviezen voor thuis

 • Gedurende de eerste 3 tot 4 weken kunt u uw hand niet intensief gebruiken.
 • De hand mag de eerste dagen niet nat worden.
 • Na ongeveer 2-3 dagen mag u het drukverband verwijderen en rustig de vingers buigen en strekken.
 • Als het verband verwijderd is, kunt u douchen, maar u moet er niet mee in bad gaan. De wond mag niet week worden.
 • Het is prettig om de hand de eerste week hoog te houden. U krijgt een mitella voor de eerste paar dagen.
 • Pijnmedicatie: u kunt tegen de pijn paracetamol innemen, tot 4 maal daags 2 tabletten à 500 mg.

Herstelperiode

De totale herstelperiode van deze operatie is gemiddeld 3 maanden. Vaak kan na 3 tot 4 weken de hand weer belast worden.

Contact opnemen

Als u tijdens de herstelperiode last krijgt van abnormale pijn, zwelling of koorts moet u contact opnemen met onze polikliniek.

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico.
 • Er is kans op een nabloeding of een infectie.
 • De wond kan soms iets gaan wijken. Dit komt door de spanning die op de huid staat, doordat de hand weer in de normale stand is teruggebracht. Gebeurt dit bij u, wees dan niet ongerust, dit is een bekend verschijnsel. Wijkt de wond, spoel de wond dan dagelijks goed uit onder de douche en verbind het luchtig.
 • Het verband kan na een paar dagen gaan 'ruiken'. Wondvocht dat in het verband lekt, kan een nare geur veroorzaken. Dit is normaal.

Vergoeding

Vooralsnog wordt deze operatie vergoed vanuit de basiszorg.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld.
Mist u informatie dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.