Afdelingen & Specialismen

U heeft met de arts afgesproken dat u een 24 uur pH-meting van de slokdarm laat verrichten.


U krijgt hiervoor een draagbare recorder mee naar huis.Op het display van het apparaat ziet u uw naam en de tijd.


Het apparaat heeft meerdere knoppen. U gebruikt alleen de knoppen voor:eten en drinken

Bord met mes, vork en lepel

liggen

Bed

klachten

Gebroken hart
Alle andere knoppen die tijdens de meting (per ongeluk) zijn ingetoetst, negeren wij.Let op:

 • De recorder werkt op batterijen. Voor iedere meting wordt een nieuwe batterij gebruikt.
 • De recorder is een kleine computer en mag niet nat worden. U mag dus niet douchen, baden of de sauna gebruiken.
 • De katheter is brandbaar; u kunt beter niet roken.
 • Wanneer de katheter per ongeluk los is geraakt en uit de neus komt, dient u deze te verwijderen en moet u de batterij uit de recorder halen. U kunt de recorder dan op de afgesproken tijd inleveren. Wij kunnen de geregistreerde gegevens tot aan dat moment alsnog bekijken.

Dagboekje

Een succesvolle meting hangt mede af van uw nauwkeurige registratie gedurende de komende 24 uur. Daarom krijgt u dit dagboekje mee.
Het dagboek bestaat uit 3 onderdelen:
 • Eten en drinken;
 • Houding;
 • Klachten.

Eten en drinken

bord


In het dagboek houd u bij wat u eet en drinkt. Schrijf in het dagboek op wat u eet en/of drinkt. U mag eten en drinken wat u gewend bent.

Probeer ook juist díe voedingsmiddelen te gebruiken waarvan u weet, dat deze eventuele klachten kunnen verergeren. U kunt dit noteren in de kolom 'omschrijving’.

Aan het begin én aan het einde van een eet/drinkmoment drukt u 1 keer op de knop, met het bordje en het bestek en schrijft u de begin- en eindtijd die de recorder aangeeft in het dagboek op.

Houding

Bed


Hier geeft u aan wanneer u gaat liggen (evt. liggend op één kussen) en wanneer u weer opstaat (zowel voor het slapen in de nacht als eventueel een middagdutje).
Alleen als u ‘s nachts langere tijd uit bed bent, moet u dit noteren. Als u naar het toilet gaat hoeft u dit dus niet te vermelden.
Aan het begin én aan het einde van de ligperiode drukt u 1 keer op de knop met het bed en noteert u de begin- en eindtijd die de recorder aangeeft in het dagboek.
Noteer zo nauwkeurig mogelijk en probeer, ondanks de meting, zoveel mogelijk een 'normale’ dag te leven met uw gebruikelijke activiteiten en beweging.

Klachten

Gebroken hart


Onder dit hoofdstuk horen de klachten waarom u dit onderzoek krijgt.
Op het moment dat u de klacht voelt, drukt u meteen op de knop met het gebroken hartje en noteert u de tijd die de recorder aangeeft in het dagboek en een korte omschrijving van wat u voelt, uw klacht.

Voorbeeld invullen dagboek eten en drinken:

Eten en drinken Bord
BegintijdEindtijdOmschrijving
Eet/drinkmoment8.158.452 broodjes kaas, glas thee
Eet/drinkmoment11.0011.252 koffie, water, koekje en chocolaVoorbeeld invullen dagboek klachten:

Klachten Gebroken hartBegintijdOmschrijving
Klacht 110.15Zuurbranden tot in de keel
Klacht 211.22Aanhoudend hoesten
Klacht 313.54Drukkend gevoel achter borstbeenVragen

Wanneer u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Endoscopie afdeling, telefoonnummer 071 517 8183.

Wij zien u graag terug op ……………………..…(dag) …………………..… (datum) om…………..uur.


Dagboek ambulante pH-meting met impedantie

Datum:Starttijd: ………… uur ……………. min.
Aanvrager:
Z-lijn: ……......... cm
Medicatie: ja / neeNaam medicatie:


In het dagboek houdt u bij wat u eet en drinkt. Voor ieder eet/drinkmoment heeft u maximaal 30 minuten de tijd.
Houding bed
BegintijdEindtijdOmschrijving
Liggen overdag
Nachtrust


Tussen de drink/eetmomenten moet minimaal 2 - 2,5 uur zitten dat u niet eet en drinkt, dus ook geen slokjes water!

Eten en drinken BordBegintijdEindtijdOmschrijving
Eet/drinkmoment
Eet/drinkmomentEet/drinkmoment
Eet/drinkmomentEet/drinkmoment
Eet/drinkmomentEet/drinkmoment
Eet/drinkmomentEet/drinkmoment
Eet/drinkmoment

Klachten Gebroken hartBegintijdOmschrijving
Klacht 1
Klacht 2Klacht 3
Klacht 4Klacht 5
Klacht 6Klacht 7
Klacht 8Klacht 9
Klacht 10
Verwijderen pH-sonde

U kunt de sonde na 24 uur verwijderen. De sonde kan worden weggegooid bij uw huisafval. Volg onderstaande instructies.

Het verwijderen van de sonde doet u als volgt:
 • Verwijder de batterij uit het batterijenvakje van de recorder.
 • Haal de stekker van de sonde uit de recorder.
 • Verwijder de pleisters van uw neus, wang en hals.
 • Adem diep in en blaas door uw neus uit. Tegelijk met het uitademen door uw neus, trekt u met een rustige en vloeiende beweging de sonde vanaf uw neuspunt naar buiten.
 • De sonde mag u weggooien bij uw huisafval.
 • De recorder met het beschermtasje en schouderband, het ingevulde dagboek en de losse batterij mag u inleveren in de bijgeleverde envelop.
  Lever dit op werkdagen in aan de balie van de endoscopie afdeling (routenummer 45). In het weekend bij de receptie aan de hoofdingang van Alrijne Ziekenhuis in Leiden.

Vragen

Deze folder is ondersteuning van de informatie die u tijdens uw afspraak in het ziekenhuis heeft gekregen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan uw huisarts, specialist of endoscopieverpleegkundige.

Hoe zijn wij te bereiken?

 • Doordeweeks tussen 08.30 en 12.00 uur - 13.30 en 15.30 uur belt u naar de polikliniek MDL: 071 582 8012
 • Heeft u opeens erge klachten en kunt u niet wachten? Bel dan tijdens onze lunchpauze (tussen 12.00 en 13.30 uur) naar de polikliniek MDL: 071 582 9812
 • Buiten kantooruren (tussen 15.30 en 08.00 of het weekend) belt u naar de Spoedeisende hulp: 071 582 8905

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.