Blessures of spieraandoeningen zijn soms het gevolg van een te hoge druk in uw spieren. Dit is het compartimentsyndroom. Bij dit syndroom loopt de druk in de spieren tijdens inspanning zo hoog op dat u pijn krijgt. Met een drukmeting onderzoeken we hoe hoog de druk in een spiergroep is voor, tijdens en na inspanning. Voor het meten van de druk brengt de sportarts, na een verdovingsprik, een dun slangetje in uw spier in. Dit slangetje is verbonden met een beeldscherm waarop de arts de druk in de spier kan aflezen. Soms krijgt u na afloop direct de uitslag van de test. Eventueel overlegt de sportarts eerst met de specialist die de test heeft aangevraagd. Dan krijgt u de uitslag na één of twee weken.