Binnenkort komt u naar de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) voor een onderzoek van uw evenwichtsorgaan. Dit onderzoek vindt altijd plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, ook voor patiënten van de locaties Leiden en Alphen aan den Rijn. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)of Physician Assistant heeft een evenwichtsonderzoek voor u aangevraagd omdat u last heeft van duizeligheid. Bij het evenwichtsonderzoek wordt nagegaan of de evenwichtsorganen, die zich aan beide kanten in het binnenoor bevinden, goed functioneren.

Wat is evenwicht?

Een gezond mens kan lopen, fietsen en nog ingewikkelder bewegingen maken, zonder om te vallen. Dit beschouwen wij als vanzelfsprekend en wij zijn ons hier niet van bewust. Pas als we last krijgen van duizeligheid, blijkt dat het niet zo vanzelfsprekend is. Er kan iets mis zijn met ons evenwichtssysteem. Het menselijk lichaam heeft een heel ingewikkeld systeem om het evenwicht te bewaren. Het evenwicht wordt geregeld door: 1. de evenwichtsorganen; 2. het zien; 3. de tast; 4. het diepere spiergevoel. Het zenuwcentrum, dat zich in de kleine hersenen in het achterhoofd bevindt, coördineert het evenwicht. Het zenuwcentrum is precies op de hoogte van de spanning van alle spieren, de kijkrichting van de ogen en wat er gebeurt in de evenwichtsorganen. Deze evenwichtsorganen registreren onze houding en bewegingen. Het zenuwcentrum geeft constant seintjes naar de spieren om ervoor te zorgen dat u rechtop blijft staan en niet omvalt. Ieder mens heeft twee evenwichtsorganen. Zij bevinden zich samen met het gehoororgaan achter de oorschelp in het zoge¬naamde rotsbeen. Het gehoor- en evenwichtsorgaan zijn één orgaan, ze staan met elkaar in verbinding via een klein kanaaltje. Dit is de reden dat evenwichtsstoringen vaak gepaard gaan met gehoorverlies en/of oorsuizen. Tussen de twee evenwichtsorganen bestaat een nauwe samenwerking. Als één van de twee niet goed functioneert, raakt het evenwichtssysteem tijdelijk ontregeld. Na verloop van tijd gaat het andere evenwichtsorgaan vaak voor twee werken en zo neemt het de functie van het ontregelde evenwichtsorgaan over.

Voorbereiding

Stoppen met medicijnen

Medicijnen die invloed hebben op het evenwichtssysteem moeten gestopt worden als dat mogelijk is. Voorbeelden zijn oxazepam, cinnarizine en medicijnen tegen angst, depressie en slapeloosheid. Overleg bij angst en depressie altijd of u de medicijnen mag staken. Na het onderzoek kunt u de medicijnen weer gewoon gebruiken. Alle andere medicijnen mogen in principe door gebruikt worden. Dit geldt ook voor Betahistine (Betaserc). Ook adviseren wij één dag voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol te gebruiken en op de dag van het onderzoek geen koffie te drinken.

Geen make-up

Wij vragen u op de dag van het onderzoek geen make-up (in het bijzonder geen eyeliner en mascara) en gezichtscrème te gebruiken, omdat dit het onderzoek bemoeilijkt.

Regel vervoer naar huis

Omdat u mogelijk na het onderzoek een beetje duizelig bent, raden wij u aan te regelen dat iemand u na het onderzoek ophaalt en naar huis brengt.

Het onderzoek

De audiologie-assistent die het onderzoek uitvoert, haalt u op uit de wachtkamer. In de onderzoekskamer krijgt u een videobril op uw hoofd, die uw oogbewegingen met behulp van een infraroodcamera registreert. Wanneer iemand duizelig is, uit zich dit in snelle oogbewegingen die we tijdens het onderzoek kunnen meten. Na het opzetten van de bril kan het evenwichtsonderzoek beginnen. Tijdens het onderzoek doen we verschillende testen. Zo hopen we te ontdekken of de duizeligheidsklachten op het gebied van de KNO-arts liggen. Tijdens het onderzoek vertelt de audiologie-assistent steeds wat u moet doen.

De testen

De testen die we gaan doen zijn de volgende:

  • Test 1 U zit in een stoel. Dit onderdeel van het onderzoek bestaat uit verschillende opdrachten waarbij u steeds naar een bepaald punt op een scherm moet kijken.

  • Test 2 U zit in een stoel. De assistent vraagt u naar horizontaal en verticaal bewegende zwart-witte strepen op het scherm te kijken.

  • Test 3 U zit in een stoel. De assistent sluit de videobril met behulp van een klep en vraagt u om rustig rechtop te blijven zitten met uw ogen open. U ziet dan niets, maar wij kunnen uw oogbeweging toch meten met behulp van de ingebouwde infraroodcamera. Daarna doen we nog een keer deze test, waarbij de assistent u zal vragen om hardop bijvoorbeeld de tafel van zeven op te zeggen.

  • Test 4 U krijgt weer de klep voor de bril. Daarna houdt u het hoofd naar rechts, naar links en achterover, waarbij u de ogen goed open houdt.

  • Test 5 Bij deze test wordt u met de stoel een paar keer langzaam heen en weer gedraaid. Hoewel dit heel rustig gebeurt, kunt u er een beetje draaierig van worden. Ook dit gebeurt met de klep voor de bril en met geopende ogen.

  • Test 6 De rugleuning van de stoel gaat achterover, zodat u komt te liggen. Bij deze laatste test blaast de assistent afwisselend warme en koele lucht in beide oren, gedurende 40 seconden. Hierdoor kunnen we zien of de evenwichtsorganen goed reageren op bepaalde prikkels. De meeste mensen worden hier even wat draaierig van. Dit verdwijnt meestal binnen een minuut.

De ervaring heeft geleerd dat veel mensen erg tegen het onderzoek opzien. Dat is heel begrijpelijk. De meeste patiënten zeggen achteraf dat het heel erg meeviel. Het is prettig te weten dat de duizeligheid die wordt veroorzaakt door het inblazen van lucht bij test 6, anders is dan de duizeligheid die u zelf ervaart. Duizeligheid door het inblazen van lucht wordt namelijk opgewekt van buitenaf en leidt niet tot een duizeligheidaanval.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u nog wat duizelig zijn. Het is daarom beter, zeker als u wat ouder bent of erg veel last heeft van duizeligheid, niet alleen naar huis te gaan. Wij raden u aan zich door iemand thuis te laten brengen en niet met eigen vervoer of met het openbaar vervoer naar huis te gaan.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens de volgende controle-afspraak met uw arts. Meestal is dit enkele dagen na het onderzoek. Wij vragen u daarom na het onderzoek een afspraak te maken voor het spreekuur van uw KNO-arts of Physician Assistant.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, geeft u dit dan door bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8051 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 17 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 517 8474 tussen 8.30 uur en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 0172 467 051 tussen 08.30 en 16.30 uur.

Terug naar boven