Afdelingen & Specialismen

U komt binnenkort naar Alrijne Ziekenhuis voor een Flecaïnide provocatietest. In overleg met uw cardioloog krijgt u deze test om na te gaan of u het Brugada Syndroom heeft. U wordt voor deze test een halve dag opgenomen op de afdeling Hartbewaking van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. In deze folder vindt u uitleg over de test; lees deze informatie goed door.


Doel van het onderzoek

Wat is een Flecaïnide provocatietest?

Het Brugada Syndroom is een erfelijke aandoening, waarbij (ernstige) hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot flauwvallen, hartkloppingen of in het ergste geval tot plotse hartdood. Door het toedienen van het medicijn Flecaïnide kan het Brugada Syndroom worden aangetoond. Flecaïnide (Tambocor®) is een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen. Flecaïnide vertraagt de elektrische geleiding in het hart. Hierdoor kunnen bepaalde zeldzame oorzaken van ritmestoornissen worden ontdekt, ook als deze op het ‘normale’ ECG niet zichtbaar zijn. Omdat Flecaïnide de geleiding in het hart beïnvloedt, wordt dit middel onder ECG-controle op de afdeling Hartbewaking toegediend. Via een infuus krijgt u het medicijn Flecaïnide. Een gespecialiseerd verpleegkundige voert de test uit.Waarom is een test nodig?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een Flecaïnide-test. Het kan zijn dat:


  • u onlangs een wegraking of hartstilstand heeft gehad;
  • een familielid zonder duidelijke reden op jonge leeftijd is overleden;
  • er een afwijking is gevonden op een hartfilmpje (ECG).
Dit alles kan mogelijk wijzen op het Brugada Syndroom.

Voorbereiding

Voor het slagen van de test is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende instructies voor de voorbereiding:
  • De dag voor de test laat u bloed prikken op het poliklinisch laboratorium, zodat de bloeduitslagen op de dag van de test bekend zijn.
  • Weeg uzelf op de dag van de test, dit is nodig om de juiste dosering van het medicijn Flecaïnide te bepalen.
  • Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt (beschuitje/kopje thee) nemen, hierna moet u nuchter blijven. Dit houdt in dat u vanaf dat moment niet mag eten, drinken en roken.
  • Na de observatieperiode mag u met eigen vervoer naar huis.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, mag u die gewoon innemen. U hoeft uw medicijngebruik alleen aan te passen als uw cardioloog dat met u heeft afgesproken.

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes (suikerziekte)? Overleg dan met uw cardioloog hoe u zich op de test moet voorbereiden.

Het onderzoek

Op de dag van de test meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Hartbewaking/CCU-EHH (routenummer 370). U wordt daar opgevangen door de gespecialiseerd verpleegkundige. U ligt tijdens de test in bed. Voor controle van uw hartritme plakt de verpleegkundige eerst ECG-plakkers op uw borst en sluit deze aan op een hartmonitor. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm. U krijgt vervolgens een infuusnaald in uw arm. Via het infuus krijgt u het medicijn Flecaïnide toegediend. De dosis hangt af van uw gewicht. Het toedienen duurt ongeveer 10 minuten. Om eventuele afwijkingen op te sporen, wordt tijdens de toediening elke 2 minuten een hartfilmpje (ECG) gemaakt en uw bloeddruk gemeten.
Na het inlopen van de medicatie blijft u nog 2 uur op de afdeling Hartbewaking voor observatie.

Hartritmestoornissen en eventuele andere klachten tijdens de test

Als u het Brugada Syndroom heeft, kan het zijn dat u tijdens de test hartritmestoornissen krijgt. Als de verpleegkundige of cardioloog dit op de hartmonitor ziet, wordt het infuus met Flecaïnide stopgezet. Als dat nodig is, wordt u met medicijnen en/of apparatuur meteen behandeld voor deze ritmestoornissen. Als bijwerking van Flecaïnide kunt u tijdens de test last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, dubbelzien en/of lichtheid in het hoofd. Krijgt u (een van) deze klachten? Geef dit dan meteen door aan de verpleegkundige. Zo nodig wordt het infuus stopgezet.

Na het onderzoek

Na de test komt de cardioloog bij u langs met de uitslag. Als er op de hartfilmpjes geen afwijkingen zijn gevonden, wordt u losgekoppeld van de hartmonitor. Ook wordt uw infuus verwijderd en krijgt u iets te eten. Daarna mag u naar huis. Als er wel iets afwijkends is gevonden of als er hartritmestoornissen zijn ontstaan, bespreekt de cardioloog het vervolg met u. Het kan zijn dat u dan een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich op tijd meldt voor de afspraak. Bij verhindering graag tijdig (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) afzeggen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen a.d. Rijn): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
  • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
  • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
  • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075