In een levenstestament, of volmacht, staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Verschil levenstestament – testament

Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. In een levenstestament legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf, geestelijk of lichamelijk, niet meer kunt handelen. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover.

In de meeste gevallen bestaat een levenstestament uit twee volmachten:

  • een voor uw zakelijke (financiële) belangen;
  • een voor uw medische en persoonlijke zaken.

U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben vast in één akte.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Praktische informatie

  • Locatie: Wijkcentrum Kerk en Zanen, de Oude Wereld 51-59, 2408 NV te Alphen aan den Rijn.
  • Tijd: 14.00 tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
  • Toegang: gratis.
  • Voor meer informatie kunt u mailen naar info@parkinsoncafealphen.nl of de website bezoeken: www.parkinsoncafealphen.nl.
Terug naar boven