Het lijkt er sterk op dat deze arts zijn eigen sperma heeft gedoneerd en gebruikt voor inseminatie van wensmoeders die anoniem zaad verwachtten. De kinderen en hun ouders waren hier niet van op de hoogte, voor zover nu bekend is. De fertiliteitstrajecten liepen globaal van de jaren 70 tot midden jaren 80.

Alrijne heeft contact met de donorkinderen en ouders die nu bekend zijn en die daar behoefte aan hebben. Wij brengen dit bericht in overleg met hen naar buiten.

Geschrokken

Peter Jue, raad van bestuur: “We zijn hier enorm van geschrokken. Zoiets heeft natuurlijk flinke impact op de betrokken ouders en kinderen. We zijn direct in gesprek gegaan met de kinderen en ouders die dat wilden, om te luisteren en onze medewerking toe te zeggen. Wij erkennen de situatie waarin zij terecht zijn gekomen en willen zoveel mogelijk doen om informatie boven tafel te krijgen. De manier waarop deze arts destijds heeft gehandeld is onacceptabel.”

Onderzoek door onafhankelijke commissie

Om zorgvuldig uit te zoeken wat er precies is gebeurd, laat Alrijne een onafhankelijke commissie onderzoek doen. Deze is begin januari gestart, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Didi Braat, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc.

Doel van het onderzoek is zoveel mogelijk informatie van destijds te achterhalen en op een rijtje te zetten. Wat is er gebeurd? Onder welke omstandigheden heeft dit plaatsgevonden? En welke duidelijkheid kunnen we nu nog aan de direct betrokkenen geven? Zomer 2022 hopen wij de uitkomsten beschikbaar te hebben.

Het onderzoek gebeurt in afstemming met de betrokken kinderen en ouders.

Werkwijze nu volledig anders

In de jaren dat deze arts werkzaam was bestond er nauwelijks regelgeving rondom fertiliteitstrajecten. Het vakgebied was nog in ontwikkeling. We willen graag benadrukken dat de situatie inmiddels volledig anders is. We hanteren landelijke protocollen en werken op een vaste en zorgvuldige manier. Onze werkwijze wordt regelmatig gecontroleerd via audits.  Alrijne gebruikt al jaren geen donorzaad meer bij fertiliteitstrajecten. 

In gesprek

Als Alrijne Ziekenhuis realiseren we ons dat dit bericht veel vragen kan oproepen bij vrouwen die door deze arts zijn behandeld, hun kinderen of de betrokken vaders. Wij gaan daar heel graag over in gesprek. Schroom niet contact op te nemen met ons Informatiecentrum, telefoon 071 58 29 259 of informatiecentrum@alrijne.nl.

*Fiom is gespecialiseerd in afstammingsvraagstukken en ondersteunt bij het zoeken naar biologische verwanten, onder andere via DNA-onderzoek.

 

Veelgestelde vragen

Wij realiseren ons dat het bericht over Jos Beek veel vragen kan oproepen. Op deze pagina proberen wij vragen te beantwoorden. Mogelijke donorkinderen, moeders en vaders die vragen hebben kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen via ons Informatiecentrum, telefoonnummer 071 58 29 259 of informatiecentrum@alrijne.nl. Wij gaan graag in een persoonlijk gesprek na wat wij kunnen betekenen.

Voor (mogelijke) donorkinderen en ouders

Vermoedt u dat u mogelijk een donorkind bent van deze arts?

- Heeft u het vermoeden dat u mogelijk een donorkind van Jos Beek bent en wilt u dat zeker weten? Meld u dan bij Fiom. Zij kunnen via de DNA-databank nagaan of er een match is. 

- Bent u een donorkind en wilt u contact met Alrijne Ziekenhuis? Dat kan via ons Informatiecentrum, telefoonnummer 071 58 29 259 of informatiecentrum@alrijne.nl.

Kan ik als donorkind contact krijgen met andere kinderen?

Bent u een (mogelijk) donorkind? Wij gaan graag met u in gesprek als u dat wilt. Neem hiervoor contact op met ons Informatiecentrum, telefoonnummer 071 58 29259 of informatiecentrum@alrijne.nl.

Wilt u in gesprek met uw kind?

In de jaren 70 en 80 werd wensouders vaak geadviseerd om donorschap geheim te houden. Dat werd destijds als de beste optie beschouwd voor alle betrokkenen. Inmiddels zijn die inzichten veranderd. Wilt u als ouder in gesprek met uw kind? Als u dat wilt kan Fiom hierbij ondersteunen www.fiom.nl.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

- Fiom beheert een DNA-databank, waar je als mogelijk donorkind kunt nagaan of er een DNA-match is. www.fiom.nl.

- Fiom kan ook ondersteuning bieden aan wensouders van destijds.

- Ben je een mogelijk donorkind of moeder en heb je vragen aan Alrijne Ziekenhuis? Neem contact op met ons Informatiecentrum, telefoonnummer 071 58 29259 of informatiecentrum@alrijne.nl. Wij gaan graag in een persoonlijk gesprek na wat wij kunnen betekenen.

Kan zoiets nu nog gebeuren?

Inmiddels is er veel veranderd in de werkwijze rondom fertiliteitsbehandelingen We hanteren landelijke protocollen en werken op een vaste en zeer zorgvuldige manier. Onze werkwijze wordt regelmatig gecontroleerd via audits. Sinds 2004 bestaat anoniem donorschap niet meer. Sinds die periode kunnen kinderen die dat willen kunnen hun vader achterhalen.

Binnen Alrijne Ziekenhuis wordt overigens al jaren geen donorzaad meer gebruikt.

Over Alrijne

Wie zitten in de commissie die onafhankelijk onderzoek doet?

De commissie bestaat uit:

- Prof. Dr. Didi Braat, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc . Zij is voorzitter van de commissie.

- Dr. Ir. Lucette van der Westerlaken, klinisch embryoloog en IVF-coördinator in het LUMC

- Mr. Marina de Lint, jurist

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris vanuit de Alrijne Zorggroep.

Waarom brengt Alrijne dit bericht naar buiten?

Daar zijn verschillende redenen voor. We willen transparant zijn over wat er is gebeurd.

Het geeft mogelijke andere donorkinderen en hun moeders de kans om ook meer informatie te verkrijgen.

Mogelijk helpt openheid de onderzoekscommissie ook in hun opdracht zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp te achterhalen. 

Terug naar boven