Wordt u in het ziekenhuis behandeld of opgenomen? Dan is het belangrijk om alvast na te denken of u bepaalde behandelingen wel of niet wilt krijgen. Bijvoorbeeld een reanimatie of opname op de Intensive Care (IC). Want in een spoedsituatie kan het zijn dat wij weinig tijd hebben om dit met u of met uw naasten te bespreken.In deze folder vertellen wij u meer over behandelbeperkingen.


Wat is een behandelbeperking?

In Alrijne doen wij er alles aan om u de beste behandeling en de beste zorg te geven.


Uw arts* bespreekt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn en kunnen. U kunt vertellen wat u wel en wat u niet wilt: u kunt uw grenzen aangeven.


Ook uw arts kan grenzen aangeven. Bijvoorbeeld omdat een behandeling medisch niet zinvol is.We noemen het niet doen van een bepaalde behandeling een behandelbeperking. Er kunnen meerdere behandelbeperkingen zijn.*en/of een andere behandelaar.Wanneer wordt een behandelbeperking afgesproken?

Het kan heel moeilijk zijn om over behandelbeperkingen te praten. Toch is het belangrijk dat een arts weet wat u wilt. Want in een acute situatie kan het zijn dat een arts heel snel een beslissing moet nemen.


De arts zal proberen om uw ziekte zo goed mogelijk te behandelen. Maar er kunnen redenen zijn om bepaalde behandelingen niet te doen: behandelbeperkingen.Dit kan zijn:


  • omdat u zelf niet wilt dat bepaalde behandelingen worden gedaan. Bijvoorbeeld vanwege uw geloof of vanwege uw leeftijd. Of omdat er bijvoorbeeld grote kans is op blijvende schade.
  • omdat de arts heeft vastgesteld dat een medische handeling niet zinvol is voor u.
Dan bespreekt u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) samen met de arts de behandelbeperkingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij uw bezoek op de polikliniek. Of als u in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Als u op tijd de behandelbeperkingen bespreekt, heeft u meestal genoeg tijd om er goed over na te denken.

De behandelbeperkingen worden vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier. Zo weten de zorgverleners wat er in een spoedsituatie wel en niet moet gebeuren. Voorbeelden van een behandelbeperking zijn:
  • niet-reanimeren, of
  • geen opname op de Intensive Care (IC)
Er zijn ook andere behandelbeperkingen, bijvoorbeeld:
  • geen operatie, of
  • geen behandeling met een machine als uw nieren uitvallen (= dialyse).

Bij elke patiënt wordt gekeken of alle mogelijke behandelingen kunnen en of ze zinvol zijn. En wat in uw situatie wel en niet kan.
Samen met de arts kiest u de behandeling die het best bij u past. Dit noemen we samen beslissen.

Wat gebeurt er als de arts een medische behandeling niet zinvol vindt?

Het kan zijn dat u zo ziek of zo ernstig gewond bent, dat de arts verwacht dat een behandeling u niet zal helpen. Bijvoorbeeld als de arts verwacht dat u korte tijd na de behandeling toch nog zult overlijden. Of als de arts verwacht dat uw situatie na de behandeling heel slecht zal zijn. De arts zal de behandeling dan niet doen, ook als u dat wel had gewild.
De arts bespreekt zijn/haar beslissing met u en/of met uw familie. Daarna zal de arts de behandelbeperking vastleggen in het elektronische patiëntendossier.

Opnieuw beslissen of u wel of geen behandelbeperking wilt

Heeft u zelf besloten dat u een behandelbeperking wilt? En bedenkt u zich en wilt u toch geen behandelbeperking?
Of had u gezegd dat u geen behandelbeperking wilde en wilt u deze toch wel?
Meldt u dit dan aan uw behandelend arts. Wij veranderen dit dan in uw elektronische patiëntendossier.

Heeft u een behandelbeperking afgesproken met uw huisarts? Dan kan het zijn dat wij dat niet weten. Bespreek dit dus nog een keer met uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Ook de arts kan een beslissing tot behandelbeperking die om medische redenen is genomen opnieuw beoordelen. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheidstoestand verbeterd of verslechterd is. Uw arts bespreekt dit dan met u.

Heeft de behandelbeperking gevolgen voor uw verdere behandeling en verzorging?

Nee, een behandelbeperking heeft geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling en verzorging. U krijgt precies dezelfde zorg, of u nou wel of niet voor een behandelbeperking heeft gekozen.

Wat doet Alrijne met mijn beslissing in verband met behandelbeperking?

Of u een bepaalde behandeling wel of niet wilt, bespreekt u met uw behandelend arts. De arts zet de afgesproken behandelbeperking(en) in het elektronische patiëntendossier. En dat geldt ook voor eventuele latere aanpassingen.
Medewerkers van Alrijne die u behandelen of verzorgen, kunnen in uw dossier kijken. Als u op de polikliniek een behandelbeperking met uw arts heeft afgesproken, zien zij dit ook als u wordt opgenomen.

Wilsverklaring

Het kan zijn dat u zelf een wilsverklaring heeft, bijvoorbeeld een niet-reanimeren-verklaring. In een wilsverklaring beschrijft u in welke situaties u bijvoorbeeld niet gereanimeerd of beademd wilt worden.

Heeft u een wilsverklaring? Vertel dit dan altijd aan uw behandelend arts. U kunt een kopie van uw wilsverklaring aan uw arts geven. Deze wordt dan in uw elektronische patiëntendossier gezet.
Zorg ervoor dat u uw wilsverklaring kortgeleden heeft geschreven. En dat uw handtekening erop staat.

Wie bespreekt behandelbeperkingen met de arts als u dat zelf niet (meer) kunt?

Er zijn wilsbekwame en wilsonbekwame patiënten.
  • Een wilsbekwame patiënt begrijpt de informatie die hij krijgt. Hij kan zelf beslissingen nemen.
  • Een wilsonbekwame patiënt begrijpt de informatie niet, ook niet als de zorgverlener alles goed uitlegt. Als een patiënt niet wilsbekwaam is, dan mag een wettelijk vertegenwoordiger de belangen van de patiënt behartigen.
Meer informatie vindt u in de folder 'Wilsonbekwaamheid'.

wilsonbekwaamheidMeer informatie

Meer informatie over reanimeren vindt u in dit filmpje.

reanimerenOp deze website van de Patiëntenfederatie Nederland vindt u de keuzehulp behandelgrenzen.

BehandelwensenVragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.