Gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!


Waarom krijgt u deze folder?

Uw kind is gedurende minimaal 12 uur geobserveerd en/of behandeld in ons ziekenhuis, omdat er verhoogde kans was op infectie. Er was een verhoogde kans op infectie omdat er sprake was van één van onderstaande risicofactoren:


  • Langdurig gebroken vliezen (langer dan 24 uur)
  • Dragerschap van Groep B-streptokokken bij moeder
  • Koorts bij moeder gedurende de bevalling (temperatuur hoger dan 38°C)
Het kan ook zijn dat uw kind gedurende 2 dagen is behandeld met antibiotica via het infuus, vanwege een verdenking op infectie na de geboorte. Uw kind is intussen zo opgeknapt dat de behandeling kan worden gestaakt of dat thuis kan worden doorgegaan met een antibiotica drank.

Met deze folder willen wij u graag informeren hoe u de observatie die in het ziekenhuis is gedaan, thuis voort kunt zetten. Dit kunt u doen samen met de kraamhulp en verloskundige.

Observatie in het ziekenhuis

De kans op het zichtbaar worden van een infectie bij uw kind is in de eerste uren het grootst. In het ziekenhuis is uw kind geobserveerd en/of behandeld door de verpleegkundigen en artsen. Gedurende deze observatie zijn er geen tekenen gezien die wijzen op een infectie bij uw baby. Dit betekent dat u naar huis mag.
Ook na de periode in het ziekenhuis is een infectie nog mogelijk, hoewel de kans kleiner is. Toch is het belangrijk thuis uw kind goed in de gaten te blijven houden.

Observatie thuis

Wij vragen u om, samen met de verloskundige en de kraamverzorgende, goed op de volgende symptomen te letten:
  • Afwijkend gedrag (ontroostbaar huilen, lusteloosheid);
  • Slapper zijn dan eerder;
  • Slecht drinken;
  • Ondertemperatuur (minder dan 36 °C) of juist koorts (hoger dan 38 °C), rectaal gemeten;
  • Snelle ademhaling;
  • Kreunende ademhaling;
  • Grauwe kleur.
Neem direct contact op met uw verloskundige, wanneer u bij uw kind één van deze symptomen ziet, of daarover twijfelt.
Als uw kind antibiotica heeft gehad of nog heeft, neemt u dan direct contact op met de kinderafdeling van Alrijne Ziekenhuis.

Wanneer uw kraamtijd voorbij is en u geen verloskundige of kraamverzorgende meer heeft, neem dan direct contact op met uw huisarts.