Afdelingen & Specialismen

Vanwege het bij u geconstateerde gehoorverlies is u geadviseerd één of twee hoortoestellen te laten aanmeten. Hoortoestellen worden altijd eerst op proef gegeven. Dit is belangrijk, want zo kunt u ervaren of het hoortoestel voor u geschikt is.

Het hoortoestel recept (= ’aanvraag hoortoestel’)

Nadat u bij de KNO-arts bent geweest, zal de audiologieassistente een hoortest bij u afnemen. Zij kan u informatie geven. U krijgt een recept waarmee u naar de audicien (hoortoestelwinkel) gaat. De audicien levert het toestel. Het toestel wordt afgesteld op uw gehoorverlies. Bovendien krijgt u uitleg over de bediening, de vervanging van de batterij, etc. Soms kan in samenspraak met de audicien voor een ander toestel worden gekozen. Ook bij éénzijdig gehoorverlies komt u voor vergoeding in aanmerking.

Welk toestel?

  • Bij de audicien vult u een vragenlijst in. De uitslag van deze vragenlijst en het audiogram bepalen in welke categorie u valt. Er zijn vijf categorieën en in elke categorie zijn een paar toestellen beschikbaar. De audicien kan u hierover meer vertellen. De verzekering vergoedt 75 % van het toestel van de categorie waar u in valt. De aanvullende vergoeding blijft. De hoogte van deze vergoeding verschilt per verzekering. Houdt u rekening met uw verplichte eigen risico.

  • Er bestaan in het oor (IHO) en achter het oor (AHO) toestellen. In het oor is niet beter of slechter dan achter het oor. Een achter het oor toestel is soms zelfs minder zichtbaar, gemakkelijker te bedienen (het heeft wat grotere knopjes), en heeft iets grotere batterijen zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen.

  • Bij ernstig gehoorverlies is het niet altijd mogelijk IHO toestellen te dragen; deze kunnen vaak niet hard genoeg worden ingesteld.

  • ‘Open aanpassing’. Bij deze toestellen hangt er een heel klein luidsprekertje of een slangetje met ‘parapluutje’ in de gehoorgang. De gehoorgang blijft hierdoor open waardoor geluiden ook gehoord kunnen worden buiten de versterking van het toestel om. Het gevoel van verstopping van de gehoorgang wordt bij deze toestellen dan ook niet ervaren.

Proefperiode

U kunt het toestel 8 weken proberen. Eventueel kunt u nog een ander toestel binnen de categorie proberen. Daarna beslist u of u tevreden bent met het toestel. Wij raden u altijd aan de nieuwe hoortoestellen vanaf de eerste dag de hele dag te gaan dragen. Uw gehoor is langzaam achteruit gegaan en u weet wel dat u minder hoort, maar u bent vergeten wat het is om goed te horen. Hoortoestellen worden wordt nooit harder afgesteld dan dat wat iemand hoort met goede oren. Toch zult u het geluid in eerste instantie wat hard en vreemd vinden klinken. Met name de hoge tonen, die de meeste mensen als eerst kwijt raken, zullen wat ‘scherp’ overkomen. Het is belangrijk dat u probeert zo goed mogelijk aan te geven wat u wel en niet prettig vindt. De audicien zal dan de hoortoestellen zo goed mogelijk aanpassen. In overleg met de audicien wordt uiteindelijk de proef afgerond en worden de hoortoestellen na betaling van uw eigen bijdrage uw eigendom. Hoortoestellen zijn er in allerlei prijsklassen. Bespreek dus goed van te voren wat uw wensen zijn, maar ook wat mogelijk is.

Verdere afhandeling

Als u er niet goed uitkomt met de aanpassing, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. De telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van deze folder. Als u tevreden bent met het aangepaste hoortoestel, plaatst u op de ’aanvraag hoortoestel‘ uw handtekening en wordt de verrekening met de zorgverzekeraar verder afgehandeld. U krijgt van de audicien een rekening voor uw eigen bijdrage. De audicien weet precies hoe de verzekering een en ander afhandelt ten aanzien van de vergoeding, eigen bijdrage en aanvullende verzekering.

Andere hulpmiddelen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u ook adviezen krijgen voor andere hulpmiddelen, zoals een ringleiding of een versterkte bel. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse hulpmiddelen. Wanneer u wilt weten of bepaalde hulpmiddelen ook voor u van nut kunnen zijn, kunt u dat gerust vragen aan uw audicien.

Ringleiding

In openbare gebouwen, zoals kerken of schouwburgen, is vaak een ringleiding aanwezig. Als er een ringleiding aanwezig is, staat dat meestal bij de ingang vermeld. U kunt thuis ook een ringleiding laten aanleggen. Het grote voordeel van een ringleiding is dat u het geluid van radio en televisie onvervormd in uw hoortoestel hoort. Overige omgevingsgeluiden worden niet versterkt. De verzekeringen vergoeden vaak een ringleiding bij u thuis. Voorwaarde is dat uw hoortoestel beschikt over een speciale schakelaar voor een ringleiding.

Sennheiser-set

Deze set is bedoeld om de televisie goed te kunnen verstaan. Op de televisie wordt een infrarood- of FM-zendertje aangesloten dat geluiden ‘doorseint’ naar een koptelefoontje dat u draagt. U zit dus niet aan een draad vast, maar u moet wel binnen het bereik van het zendertje blijven. Deze sets zijn verkrijgbaar voor zowel met als zonder gebruik van uw hoortoestellen. Sennheiser-sets worden vaak door de verzekering vergoed.

Wek- en waarschuwingssystemen

Deze apparatuur kan worden aangesloten op de deurbel of telefoonbel. Wanneer één van deze bellen rinkelt, gaat er tegelijkertijd een felle lamp knipperen. U kunt dus ZIEN dat iemand belt en u bent niet meer afhankelijk van uw gehoor. Ook een babyfoon kan op deze manier worden aangesloten. Er bestaan ook wekkers die in plaats van te rinkelen, lichtflitsen geven of die voelbaar trillen. Voor deze systemen bestaan vergoedingsregelingen.

Versterkte telefoon

Een versterkte telefoon komt over het algemeen voor eigen rekening. Een enkele verzekering geeft telefoontoestellen in bruikleen. Uw audicien kan u informeren over de mogelijkheden van telefoons voor slechthorenden.

Extra informatie

Tot slot geven wij u adressen waar u terecht kunt voor meer informatie:

  • Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied: www.kno.nl.

  • Stichting Hoormij, Postbus 129, 3990 DC Houten. Teksttelefoon: 030 - 261 76 77; telefoon: 030 – 261 76 16 (tijdens kantooruren) e-mail: info@stichtinghoormij.nl internet: www.stichtinghoormij.nl

  • www.kentalis.nl Voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis hebben bij slechthorendheid, doof of doofblind.

  • www.hoorinfotheek.nl Onafhankelijk advies over hoorhulpmiddelen

  • www.planplanadvies.nl Hier kunt u een aanvraag indienen, zodat op uw werkplek/in de schoolklas wordt gekeken welke aanpassing nodig is. Adviesbureau Plan Plan zorgt ook voor de vergoedingsaanvraag voor de benodigde hulpmiddelen.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, geeft u dit dan door bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 17 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 517 8474 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8051 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 0172 467 051 tussen 08.30 en 16.30 uur.