U hoort niet goed. Daarom is het advies om 1 of 2 hoortoestellen te laten aanmeten. U mag eerst een hoortoestel uitproberen. Zo merkt u of het hoortoestel voor u geschikt is.In het kort:

 • Op de polikliniek krijgt u een hoortest en een recept voor een hoortoestel.

 • Met het recept gaat u naar de hoortoestelwinkel (audicien). U krijgt een hoortoestel op proef.

 • In het begin moet u aan het hoortoestel wennen. Als het niet goed is, probeert u een ander hoortoestel.

 • Als het hoortoestel goed is, betaalt u een eigen bijdrage. Het hoortoestel is dan van u. De zorgverzekering betaalt de rest.

 • Er zijn ook andere (extra) hulpmiddelen om beter te horen: bijvoorbeeld een luisterhulp voor de TV of een speciale deurbel met een lamp.

Het hoortoestel recept (= ’aanvraag hoortoestel’)

Op de polikliniek

 • Eerst doet de assistente een hoortest bij u. U kunt haar ook om informatie vragen.
 • Daarna gaat u naar de KNO-arts. Deze bespreekt de hoortest met u. De KNO-arts geeft u een recept mee voor het hoortoestel.

De hoortoestelwinkel

 • U kunt met het recept naar een audicien (hoortoestelwinkel). De audicien levert het hoortoestel. Hij stelt het hoortoestel voor u in zodat u beter kunt horen. Ook legt hij uit hoe het hoortoestel werkt en hoe u de batterij moet vervangen, etc. Soms kunt u overleggen met de audicien over een ander hoortoestel.
 • Een hoortoestel wordt (deels) vergoed door de zorgverzekering, ook als u er maar 1 nodig heeft.

Welk toestel kunt u kiezen?

 • De verzekering heeft 5 categorieën hoortoestellen: van categorie 1 voor eenvoudige gehoorklachten tot categorie 5 (ingewikkelde gehoorklachten). In elke categorie zijn verschillende hoortoestellen beschikbaar. Elk hoortoestel is net ietsje anders.
  Bij de audicien vult u een vragenlijst in. Met de uitslag van deze vragenlijst en de hoortest uit het ziekenhuis kijkt de audicien uit welke categorie hoortoestellen u kunt kiezen. De audicien kan u hierover meer vertellen.
  De verzekering vergoedt 75 % van het hoortoestel van de categorie waar u in valt. Als u een aanvullende verzekering hebt, dan krijgt u vaak nog een extra vergoeding. Hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekering. Houd ook rekening met uw verplichte eigen risico.
 • Er zijn hoortoestellen die u in het oor (IHO) draagt en hoortoestellen die u achter het oor (AHO) draagt. In het oor is niet beter of slechter dan achter het oor. Een achter het oor toestel is soms minder goed te zien. Het is makkelijker te bedienen (het heeft wat grotere knopjes). En het heeft iets grotere batterijen zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen. Er zijn ook hoortoestellen zonder batterij, die moet u 's nachts in een oplader zetten. De volgende ochtend is het hoortoestel dan opgeladen en kunt u het weer gebruiken.
 • Als u ernstig gehoorverlies heeft, is een IHO toestel misschien niet geschikt voor u. Dit hoortoestel kan vaak niet hard genoeg worden gezet.
 • De audicien bespreekt met u wat voor u de beste hoortoestellen zijn. Samen kiest u dan welk hoortoestel u gaat proberen. Er zijn goedkopere en dure hoortoestellen. Vertel van te voren aan de audicien wat uw wensen zijn, maar ook wat voor u mogelijk is.

Hoortoestel op proef

 • U mag het toestel ongeveer 6 weken thuis uitproberen. Als het niet goed gaat, mag u een ander hoortoestel proberen. Daarna beslist u met de audicien of dit het juiste hoortoestel voor u is.
 • Wij raden u aan om de nieuwe hoortoestellen niet meteen de hele dag te dragen. Draag het hoortoestel in de eerste week elke dag een paar uur langer, totdat u het de hele dag kunt dragen. Soms herkent u geluiden niet meer, omdat u ze al een hele tijd niet hebt kunnen horen. Daar moet u weer aan wennen. Het kan fijn zijn als de mensen om u heen u daarbij helpen. Zij kunnen u zeggen waar zo'n geluid vandaan komt en wat het is.
 • U hoort met een hoortoestel niet harder dan iemand met goede oren. Toch klinkt het geluid in het begin hard en raar. Vooral de hoge tonen. Want die heeft u al lang niet goed gehoord.
 • Vertel aan de audicien wat u wel en niet prettig vindt. De audicien zal dan de hoortoestellen zo goed mogelijk aanpassen. Als u goed met de hoortoestellen kunt horen, betaalt u de eigen bijdrage voor het hoortoestel. Dan zijn ze van u.
 • Lukt het niet om samen met de audicien goede hoortoestellen aan te passen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. De telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van deze folder.

Nadat u het hoortoestel heeft 'gekocht'

Bent u tevreden met het nieuwe hoortoestel? Dan zet u uw handtekening op de ’aanvraag hoortoestel‘. Uw zorgverzekeraar betaalt het hoortoestel dan aan de audicien. U krijgt van de audicien een rekening voor uw eigen bijdrage. De audicien weet precies wat de verzekering betaalt en wat u zelf moet betalen.

Andere hulpmiddelen

U kunt ook adviezen krijgen voor andere hulpmiddelen, zoals een extra hulpmiddel om de TV goed te kunnen horen, of een huisbel die u goed kunt horen. Hieronder staat welke hulpmiddelen er zijn. Vraag aan de audicien of er hulpmiddelen zijn die ook voor u van handig kunnen zijn.

 • Luisterhulp voor de TV
  Heeft u een hoortoestel en kunt u de TV niet goed horen? Bijvoorbeeld als er nog meer geluiden om u heen zijn. Bij veel hoortoestellen kunt u een apparaatje krijgen voor aan de TV. Dit apparaatje stuurt het geluid van de TV dan naar uw hoortoestellen, maar andere geluiden hoort u niet harder. Daardoor kunt u de TV dan makkelijker verstaan.
 • Mobiele telefoons (smartphone)
  Er zijn steeds meer hoortoestellen die samenwerken met een mobiele telefoon. Dat is fijn als u wilt bellen, maar ook bijvoorbeeld als u muziek wilt streamen van uw telefoon. Soms is daar een extra apparaatje voor nodig dat u om uw hals hangt.
 • Wek- en waarschuwingssystemen
  Deze apparatuur wordt aangesloten op de deurbel of telefoonbel. Als één van deze bellen rinkelt, gaat er een felle lamp knipperen. U kunt dus ZIEN dat iemand belt. Soms kan de bel ook een seintje geven aan uw hoortoestel. Het hoortoestel laat u dan een geluid horen, zodat u weet dat er gebeld wordt. Er bestaan ook wekkers die in plaats van te rinkelen, lichtflitsen geven of trillen. Veel van deze systemen worden door de verzekering vergoed.
 • Versterkte telefoon
  Een versterkte telefoon komt over het algemeen voor eigen rekening. Een enkele verzekering geeft telefoontoestellen in bruikleen. Uw audicien kan u informeren over de mogelijkheden van telefoons voor slechthorenden.

Extra informatie

Adressen waar u terecht kunt voor meer informatie:

 • Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied: www.kno.nl.
 • Stichting Hoormij, Postbus 129, 3990 DC Houten.
  Teksttelefoon: 030 - 261 76 77; telefoon: 030 – 261 76 16 (tijdens kantooruren)
  e-mail: info@stichtinghoormij.nl internet: www.stichtinghoormij.nl
 • www.kentalis.nl Voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis hebben bij slechthorendheid, doof of doofblind.
 • www.hoorinfotheek.nl Onafhankelijk advies over hoorhulpmiddelen
 • www.planplanadvies.nl Hier kunt u een aanvraag indienen, zodat op uw werkplek/in de schoolklas wordt gekeken welke aanpassing nodig is. Adviesbureau Plan Plan zorgt ook voor de vergoedingsaanvraag voor de benodigde hulpmiddelen.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek.

De polikliniek KNO Alrijne Leiden heeft routenummer 17.
De polikliniek KNO Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 19.
De polikliniek KNO Alrijne Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44.

De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8051.