Uw arts heeft bij u aften van het mondslijmvlies vastgesteld. In deze folder leest u wat aften zijn en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Oorzaak

Aften komen bij ongeveer twintig procent van de bevolking voor. De oorzaak van aften is onbekend.

Klachten

Aften zijn pijnlijke zweertjes op één of meer plaatsen in uw mond. Patiënten die regelmatig terugkerende aften hebben, weten uit ervaringen dat er een of twee dagen voorafgaand aan de aften een pijnlijke slijmvliesverandering ontstaat. Aften genezen vanzelf, afhankelijk van de grootte, in twee tot drie weken.

Behandeling

Omdat de oorzaak van aften onbekend is, is behandeling moeilijk. In eerste instantie zal de arts kijken naar mogelijk irriterende factoren, bijvoorbeeld scherpe randen van gebitsprotheses. Daarna worden soms lokale geneesmiddelen in de vorm van een zalf of mondspoeling toegepast. Gebruik de voorgeschreven medicijnen altijd volgens voorschrift.

MKA-chirurgen

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp werken de volgende MKA-chirurgen: F.J.J. van Velzen Mw. M.A. Wijn Dr. E.G. Salentijn M.W.K. Roeloffs

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. U kunt ons ook e-mailen: polimondziekten@alrijne.nl. De polikliniek Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 26 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8055 tussen 08.30 en 12.30 en 13.30 en 16.30 uur. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.