Afdelingen & Specialismen

U heeft een operatie ondergaan en uw lichaam heeft tijd nodig om verder te herstellen. Deze folder informeert u over de herstelperiode na de operatie. U vindt hierin adviezen die u kunnen helpen om het genezingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.


Algemeen

Vaak zult u de eerste tijd na de ingreep last houden van pijn. U mag pijnstilling innemen volgens afspraak. Als u eenmaal thuis bent, is het voor uw herstel van belang dat u actief blijft, maar uzelf niet overbelast. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar de signalen die uw lichaam geeft. Dan merkt u vanzelf wat u wel en niet kan.



Wondverzorging

U heeft een wond overgehouden aan de operatie. Het wondverband wordt na 48 uur verwijderd in het ziekenhuis. Mogelijk zitten er onder het wondverband steristrips. Dit zijn een soort pleisters. Als dit zo is, dan moet u deze laten zitten. Deze vallen er vanzelf af, of worden tijdens het polikliniekbezoek verwijderd. Als de wond nog wondvocht lekt, dan wordt de wond verbonden met absorberend verband.


Dagelijks moet de wond geïnspecteerd worden op roodheid, nalekken van wondvocht en geel beslag.



Leefregels

 • Lichamelijke verzorging

  - 48 uur na de operatie mag u weer douchen. De eerste week niet te lang en te heet douchen. Na het douchen de wond goed droogdeppen met een schone handdoek. De eerste 2 weken na de operatie, of als de wonden nog niet helemaal dicht zijn, mag u niet zwemmen of in bad. De wond kan anders open weken en geïnfecteerd raken.
 • Belasting

  - Gedurende 6 weken mag u geen zwaar huishoudelijk werk doen of zwaar tillen (niet meer dan 5 kg), zodat de wond voldoende tijd heeft om te genezen. Als u een wond in één of beide liezen heeft, is het belangrijk om bepaalde houdingen te vermijden om te voorkomen dat er een ‘knik’ in de prothese komt. Dit kan de bloeddoorstroming belemmeren. Daarom kunt u beter niet te lang stilzitten, niet met uw benen over elkaar zitten en niet te lang hurken en knielen. Verder is het belangrijk om de eerste paar dagen 'onderuitgezakt’ te zitten bij een lieswond. De bedoeling is dus dat u niet in een hoek van 90 graden zit.
 • Leefstijl

  - Uit onderzoek is gebleken dat mensen die blijven roken een grotere kans hebben op het ontstaan van nieuwe vaatafsluitingen. Daarom adviseren wij u te stoppen met roken. Daarnaast is het belangrijk gezond te leven. Zorg voor voldoende beweging en voorkom overgewicht. Met een kunststofprothese in uw lichaam is het belangrijk dat u zichzelf beschermt tegen infecties die door bacteriën worden veroorzaakt. Moet u een tandheelkundige- of andere ingreep ondergaan? Vertel u (tand)arts dan altijd dat u deze operatie heeft ondergaan. U krijgt dan uit voorzorg antibiotica.
  Bij mannen kan het voorkomen dat na een operatie aan de aorta de erectie gestoord is, of dat ondanks een normale erectie de zaadlozing wegblijft. Dit kan tijdelijk zijn, maar is meestal van blijvende aard. De arts heeft dit met u besproken. Heeft u nog vragen, dan kunt u bij de arts terecht.
 • Voeding

  - Het is belangrijk om uw ontlastingspatroon goed in de gaten te houden. We raden u aan om voldoende te drinken en vezelrijk, energie- en eiwit verrijkt te eten.
 • Werk

  - U mag weer gaan werken als u denkt dat u daar weer toe in staat bent. Verricht u zware arbeid, bespreek dan tijdens uw controle-afspraak bij de chirurg of u weer mag gaan werken.
 • Verkeer

  - U mag weer autorijden als u zich daartoe in staat acht. In de eerste weken is uw reactievermogen verminderd. Houd daar rekening mee als u deelneemt aan het verkeer.

Pijn en pijnstilling

Na de operatie kunt u nog enige tijd pijn hebben. Heeft u naast paracetamol extra pijnstilling nodig, dan krijgt u een recept mee bij ontslag.

Antistolling

Na de operatie bent u gestart met een bloedverdunnend medicijn (antistolling). Dit kan Marcoumar® (fenprocoumon) of Plavix® (clopidogrel) zijn. Hiervoor krijgt u een recept mee. Als u Marcoumar® (fenprocoumon) bent gaan gebruiken, dan krijgt u bij ontslag een afspraak mee voor de trombosedienst met de datum wanneer de trombosedienst u thuis komt prikken. De nacontrole wordt geregeld door de trombosedienst. Bij gebruik van Plavix® (clopidogrel) is controle door de trombosedienst niet nodig.

Daarnaast krijgt u medicatie mee voor goede regulatie van uw cholesterol. Het bloedverdunnend medicijn en het medicijn voor uw cholesterol moet u beiden levenslang gebruiken.

Het is verstandig om regelmatig bij de huisarts uw bloeddruk te laten controleren, evenals de waarde van het cholesterol in het bloed. De huisarts heeft daar een speciaal programma voor.

Direct contact opnemen

Bij iedere operatie worden uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. Als u toch problemen krijgt die te maken hebben met de ingreep of behandeling in het ziekenhuis, kunt u dag en nacht contact opnemen met het ziekenhuis.

Neemt u de eerste 30 dagen na de operatie direct contact op als:
 • u koorts heeft boven 38.5º C;
 • het wondgebied rood, warm en opgezwollen wordt, vies ruikt en als u meer pijn krijgt, en/of als er meer vocht uit de wond komt;
 • u plotseling toenemend kortademig wordt;
 • u last krijgt van hevige pijnklachten of nachtpijn;
 • u flink misselijk wordt of braakt;
 • er een verslechtering van de loopafstand is;
 • uw been rood, dik, gezwollen en/of pijnlijk wordt (dit kan wijzen op een verstopping van de diepe afvoerende aderen door gestold bloed: trombose).

Meer informatie

Als u behoefte heeft aan meer informatie en/of lotgenotencontact, kunt u contact opnemen met: De Hart&Vaatgroep, van en voor mensen met een hart-of vaatziekte. Hier kunt u informatie krijgen over lotgenotencontact, leefstijl en bewegen, belangenbehartiging en vakantieweken.
Adres: Prinses Catherina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag.
Telefoon: 088-1111600; email: info@hartenvaatgroep.nl; internet: www.hartenvaatgroep.nl

Als u extra voorlichting wilt over verschillende hart- en vaatziekten kunt u terecht bij de Nederlandse Hartstichting.
Adres: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496XD Den Haag.
Telefoon: 070-3155555/ 0800-8212480; email: info@hartstichting.nl; internet: www.hartstichting.nl

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan uw arts of aan de verpleegkundige van de afdeling. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

De polikliniek Chirurgie Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8045 tussen 08.30 en 16.30 uur.

De polikliniek Chirurgie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8045 tussen 08.30 en 16.30 uur.

De polikliniek Chirurgie Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 0172 467 045 tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur.

U kunt voor vragen met betrekking tot de wond contact opnemen met het Wondcentrum op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30:
Wondcentrum, locatie Leiden:telefoonnummer 071 517 8031
Wondcentrum, locatie Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8092
Wondcentrum, locatie Alphen a/d Rijn:telefoonnummer 071 582 8905


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.