Afdelingen & Specialismen

Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd, want ze zijn alleen met een microscoop zichtbaar. De mens draagt op de huid en in de neus, mond en darmen miljarden van deze micro-organismen met zich mee. De meeste van deze bacteriën zijn niet ziekmakend, integendeel ze vervullen nuttige functies. Ze helpen bijvoorbeeld in de darmen bij de vertering van voedsel. De 'nuttige’ micro-organismen op onze huid - de huidflora - bieden bescherming tegen andere bacteriën, die geen deel uit maken van onze huidflora.


Tijdens een ziekenhuisopname

In een ziekenhuis bevinden zich veel patiënten dicht bij elkaar. Dit vergroot de kans op het verspreiden van bacteriën. Daarnaast hebben patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand door hun ziekte. Ook kan de normale huidbescherming, de zo genoemde huidbarrière, doorbroken zijn door bijvoorbeeld een operatie, het ontstaan van wonden of het inbrengen van een infuus.Wat kunt u als patiënt doen om verspreiding van micro-organismen in het ziekenhuis te voorkomen?

Handhygiëne

Een goede handhygiëne kan voorkomen dat bacteriën zich via de handen verspreiden naar andere oppervlakken en materialen. U kunt de handen desinfecteren met handalcohol of wassen met water en zeep


Wij verzoeken u vriendelijk om de handen in ieder geval te wassen:


 • na toiletbezoek;
 • voor het (bereiden van) eten;
 • na hoesten en niezen;
 • als de handen zichtbaar vies zijn;
 • als de handen plakkerig aanvoelen.
In andere gevallen kunt u de handen desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u de handen te desinfecteren met handalcohol als u uw kamer binnenkomt en verlaat.

Raak open wonden, katheters, drains, infusen en verbanden niet met de handen aan.

Hoesthygiëne

Wij verzoeken u vriendelijk bij hoesten de volgende hygiëne maatregelen te nemen:
 • Hoest altijd met het gezicht afgewend van andere personen.
 • Hoest bij voorkeur in een wegwerp zakdoekje, anders in de elleboogplooi of hand.
 • Gebruik een zakdoek altijd 1 keer en gooi deze daarna weg of in de was.
 • Was na het hoesten altijd de handen met water en zeep.
De benodigde middelen zoals zeep, zakdoekjes en handalcohol zijn op uw kamer aanwezig. Ontbreken ze, vraag dan aan uw verpleegkundige om deze aan te vullen.

Gebruik wasbak

Wasbakken in een ziekenhuis kunnen vanwege het verblijf van zieke patiënten micro-organismen bevatten. Houd hier rekening mee bij het gebruik van de wasbak. Zet geen schone dingen in de wasbak, die u daarna op uw nachtkastje gaat zetten.

Wat kunt u als bezoeker doen?

Ga bij voorkeur niet op bezoek bij iemand in het ziekenhuis als u een infectie (zoals bijv. een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen) heeft. Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of als zij korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte.

Wij verzoeken u vriendelijk om de handen in ieder geval te wassen:
 • na toiletbezoek;
 • na hoesten en niezen;
 • voorafgaand aan het uitvoeren van verzorgende handelingen zoals voor en na het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek.
Wij verzoeken u de handen te desinfecteren met handalcohol als u de kamer van de patiënt verlaat.
Raak open wonden, katheters, drains, infusen en verbanden niet met de handen aan.
Pas hoesthygiëne toe.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze folder kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.