Afdelingen & Specialismen

Uw arts heeft u geadviseerd om te starten met het medicijn Zoledroninezuur. U krijgt dit via een infuus toegediend. In deze folder informeren wij u over deze behandeling. De informatie in deze folder is van algemene aard. Het is mogelijk dat bij u de procedure anders verloopt.

Behandeling met Zoledroninezuur

Door ernstige osteoporose (botontkalking) of uitzaaiing van kanker naar het skelet kunt u last krijgen van botafbraak (= osteolyse). Hierdoor wordt het bot broos en breekbaar, waardoor er kans is op botbreuken en/of wervelinzakking. Ook kunt u pijn krijgen. Doordat er meer botweefsel afbreekt dan normaal, kan er bovendien een teveel aan kalk in het bloed komen. Hierdoor kunt u last krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid, gebrek aan eetlust, braakneigingen, verstoppingen, abnormale dorst en verwardheid. Wat is Zoledroninezuur? Zoledroninezuur behoort tot de groep bisfosfonaten. Zoledroninezuur wordt gegeven om botafbraak te verminderen. Botafbraak is een op zichzelf staande aandoening of een complicatie van een ziekte.

De toediening van Zoledroninezuur

Voor de toediening van zoledroninezuur wordt u één maal per drie maanden opgenomen op de afdeling dagbehandeling van Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiden of Leiderdorp. Zoledroninezuur wordt via een infuus toegediend; de toediening duurt ongeveer 30 minuten. Meestal wordt zoledroninezuur gecombineerd met aanvullende supplementen, namelijk calcium/vitamine D tablet, tenzij u een te hoog calcium heeft. Uw behandelend arts informeert u over de gang van zaken in uw situatie.

Bijwerkingen van Zoledroninezuur

Behalve het gewenste resultaat, kan een geneesmiddel ook ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. Niet iedereen krijgt last van bijwerkingen. Sommige bijwerkingen verdwijnen nadat het lichaam aan het middel gewend is. Normaal gesproken is het niet nodig om de arts te waarschuwen bij de onderstaande bijwerkingen, tenzij deze langer dan een paar dagen aanhouden of u er erg veel last van heeft. De meest voorkomende bijwerkingen: Binnen de eerste 3 dagen na toediening kunt u last krijgen van:

 • hoofdpijn,

 • een griepachtig ziektebeeld,

 • koude rillingen,

 • koorts,

 • vermoeidheid

 • bot-, gewrichts- en/ of spierpijn,

 • spierstijfheid.

 • Daarnaast kunt u last hebben van misselijkheid en braken.

Bijwerkingen die minder vaak of zelden voorkomen zijn:
 • reactie op insteekplaats van de naald,

 • duizeligheid,

 • smaakstoornis,

 • slaapstoornis,

 • diarree,

 • obstipatie,

 • buikpijn,

 • droge mond,

 • spierkramp,

 • jeuk,

 • huiduitslag,

 • kortademigheid/hoesten.

Al deze bijwerkingen zijn onschuldig en verdwijnen vanzelf weer na binnen drie dagen. De meeste patiënten hebben na een tweede zoledroninezuur-infuus geen last meer van deze klachten. Bij sommige patiënten kunnen ook andere bijwerkingen ontstaan. Waarschuw uw arts als u last heeft van een bijwerking die niet in deze folder staat. Bij klachten mag u paracetamol gebruiken en dit herhalen tot maximaal 4 x daags 2 tabletten.

Aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen

Het is verstandig om altijd per dag minimaal 1,5 liter te drinken. Het advies van de arts is om uw gebit bij de tandarts of mondhygiëniste van het Alrijne Ziekenhuis te laten controleren, voordat u start met een zoledroninezuur infuus. Meld aan de tandarts dat u met zoledroninezuur infuus gaat starten. Als blijkt dat u tijdens de zoledroninezuurbehandeling een tandheelkundige behandeling moet ondergaan, meld de tandarts of de kaakchirurg dan altijd dat u behandeld wordt met een bisfosfonaat. Bisfosfonaten kunnen namelijk afsterven (necrose) van kaakbot veroorzaken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de behandelend arts, verpleegkundig specialist oncologie of (oncologie) verpleegkundige via de polikliniek Interne geneeskunde, of aan de oncologie verpleegkundigen van de afdeling dagbehandeling. Bent u onder behandeling van een andere specialist, dan kunt u bij vragen contact opnemen met de betreffende polikliniek.

Contact

Leiden

De polikliniek Interne Geneeskunde heeft routenummer 41 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 517 8308 van 9.00 tot 17.00 uur. De afdeling dagbehandeling Oncologie bevindt zich op 3B en is telefonisch te bereiken via 071 517 8970.

Leiderdorp

De polikliniek Interne Geneeskunde heeft routenummer 115 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 582 8050 van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De afdeling dagbehandeling Oncologie heeft routenummer 430 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 582 8673.