Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft bij u onderzoek gedaan naar de stenen in de urinewegen (blaas en/of nieren). U heeft urinezuurstenen. Urinezuurstenen kunnen goed met medicijnen worden behandeld en opgelost.


Wat zijn urinezuurstenen?

Urinezuurstenen zijn gemaakt van urinezuur en kunnen alleen bestaan in zure urine (= plas). Door de urine minder zuur te maken, kunnen deze stenen helemaal oplossen. Dan is er geen operatie of vergruizing nodig.


Als de urine minder zuur wordt (ontzuren = alkaliseren) lost de steen vanzelf op. De medicijnen die hiervoor gebruikt worden zijn natriumbicarbonaat en natrium- en/of kaliumcitraat. Voor één van deze medicijnen heeft u een recept van uw uroloog gekregen.Hoeveel medicijnen?

Hoeveel u nodig heeft van deze medicijnen (= de dosering) hangt af van hoe zuur de urine is (= de pH).Het doel van de behandeling

Hoe zuur de urine is (= de zuurgraad) wordt gemeten in een pH-waarde. Met de medicijnen wordt de urine minder zuur gemaakt en dan gaat de pH-waarde omhoog.


Een pH-waarde tussen de 6.5 en 7.0 is goed. Hoger dan 7.0 is niet verstandig, want dan kan er een andere steensoort in de urine ontstaan.Wat u eet heeft invloed op de zuurgraad van de urine. Daardoor is het is erg lastig om een goede zuurgraad van de urine (pH-waarde) te bereiken. Hierdoor kunnen de pH-waarden erg wisselen.Hoe meet ik de zuurgraad (pH) van mijn urine?

  • Koop een elektrische pH-meter, deze geeft de precieze waarde aan.
  • Of koop lakmoespapier. Dat is een rolletje speciaal papier dat verkleurt wanneer het in een vloeistof (urine) wordt gehouden. De kleur geeft dan de zuurgraad van de urine aan.
Hoe begint u met het minder zuur maken van de urine?
  • Meet de eerste dag ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds de pH-waarde van uw urine (uw plas) zonder dat u medicijnen heeft ingenomen. Schrijf de pH-waardes op. Meestal is deze rond de 5.
  • Begin de volgende dag met het innemen van 1 tablet/capsule in de ochtend, 1 tablet/capsule in de middag en 1 tablet/capsule in de avond. Meet daarna de pH-waarde na elke plas en schrijf deze op. De hoogte van de PH-waarde bepaalt of u meer tabletten moet innemen.
    Pas als dat nodig is de dosering aan via onderstaand schema.


Schema dosering medicijnen


Ochtendurine
Als de pH-waarde van de ochtendurine lager is dan 6.5:
Neem dan in de avond 1 tablet/capsule meer in dan de vorige avond.

Als de pH-waarde van de ochtendurine hoger is dan 7.0:
Neem dan in de avond 1 tablet/capsule minder in dan de vorige avond.

Als de pH-waarde van de ochtendurine tussen de 6.5-7.0 is:
Neem dan in de avond evenveel in als de vorige avond.

Middagurine
Als de pH-waarde van de middagurine lager is dan 6.5:
Neem dan in de ochtend 1 tablet/capsule meer in dan de vorige ochtend.

Als de pH-waarde van de middagurine hoger is dan 7:
Neem dan in de avond 1 tablet/capsule minder in dan de vorige ochtend.

ls de pH-waarde van de ochtendurine tussen de 6.5-7.0 is:
Neem dan in de avond evenveel in als de vorige ochtend.

Avondurine
Als de pH-waarde van de avondurine lager is dan 6.5:
Neem dan in de middag 1 tablet/capsule meer in dan de vorige middag.

Als de pH-waarde van de middagurine hoger is dan 7:
Neem dan in de middag 1 tablet/capsule minder in dan de vorige middag.

Als de pH-waarde van de ochtendurine tussen de 6.5-7.0 is:
Neem dan in de avond evenveel in als de vorige middag.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het oplossen van urinezuurstenen duurt meestal een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af
  • van de grootte van de steen en
  • van hoe goed het minder zuur maken van de urine gaat.
Uw uroloog spreekt met u af wanneer u een onderzoek op de afdeling Radiologie krijgt om te kijken of de stenen helemaal weg zijn. Dan heeft u minder medicijnen nodig: 1 week per maand.


Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.


Schema dosering medicijnen


streef pH 6.5-7.0
datum
dosering ochtend
pH middag
dosering morgenochtend
dosering middag
pH avond
dosering morgenmiddag
dosering avond
pH ochtend
dosering morgenavond

streef pH 6.5-7.0
datum
dosering ochtend
pH middag
dosering morgenochtend
dosering middag
pH avond
dosering morgenmiddag
dosering avond
pH ochtend
dosering morgenavond


streef pH 6.5-7.0
datum
dosering ochtend
pH middag
dosering morgenochtend
dosering middag
pH avond
dosering morgenmiddag
dosering avond
pH ochtend
dosering morgenavond