Afdelingen & Specialismen

Herkent u het? Urineverlies, vaak moeten plassen of aandrang hebben om te plassen, problemen met de stoelgang? Of verzakkingsgevoel? Het zijn vervelende klachten waar men niet graag over praat. Gelukkig is er meestal iets aan te doen. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar het bekkenbodemcentrum in Alrijne Ziekenhuis.

De bekkenbodem

Het bekkenbodemgebied zit in het onderste deel van het bekken. In het bekken liggen de blaas, de endeldarm, bij vrouwen de baarmoeder en de eierstokken en bij mannen de prostaat. Hieronder ligt de bekkenbodemspier die deze organen ondersteunt. Als deze spier niet goed werkt, kunnen verschillende klachten ontstaan. Vaak hebben de klachten met elkaar te maken en dan is het belangrijk dat ze in samenhang met elkaar worden onderzocht en behandeld. Iedere persoon is uniek en de uitwerking van bepaalde klachten kunnen verschillen van persoon tot persoon. Wij bieden zorg op maat, door de specialisten die hiervoor nodig zijn.

De klachten

U kunt in het bekkenbodemcentrum terecht voor onderzoek en behandeling van:

 • Vrouwen

  • Verzakkingsklachten, bijvoorbeeld een zwaar en zeurend gevoel in de onderbuik of het idee dat er iets uit de schede hangt. Verzakkingsklachten komen voor bij 25% van alle vrouwen.

  • Blaasklachten en urineverlies. Meer dan de helft van alle vrouwen heeft last van ongewild urineverlies. Maar ook terugkomende blaasontstekingen, blaaspijn en vaak moeten plassen, kunnen te maken hebben met de bekkenbodem.

 • Mannen

  • Plasklachten zoals vaak plassen, verminderde straal, nadruppelen, urineverlies en vaak aandrang om te plassen.

  • Pijn in het scrotum of de penis, pijn rond de anus.

 • Ontlastingsklachten, zoals obstipatie en ontlastingsverlies.

Het bekkenbodemcentrum

Het bekkenbodemcentrum van Alrijne Ziekenhuis is een uitgebreid en compleet team. Alle mogelijk betrokken specialismen bij bekkenbodemproblemen nemen plaats in het team. Het bekkenbodemcentrum bestaat uit de uroloog, gynaecoloog, maag-, darm-, leverarts, chirurg, bekkenbodemfysiotherapeut, seksuoloog, continentieverpleegkundige (bij plasklachten) en casemanager coloncare (bij darmklachten). Zij werken nauw samen om u de best mogelijke zorg te geven. Naast de reguliere onderlinge contacten tussen de betrokkenen vindt elke twee weken een multidisciplinair overleg plaats met alle specialismen. Ook is een consult bij de betrokken seksuoloog en psycholoog binnen Alrijne Ziekenhuis mogelijk.

Hoe werkt het?

Als de huisarts u verwijst naar het bekkenbodemcentrum van Alrijne Ziekenhuis, vragen wij u eerst een uitgebreide vragenlijst in te vullen. U krijgt deze lijst van de huisarts of vindt hem op onze website. U stuurt deze lijst ingevuld naar het bekkenbodemcentrum. Eén van de leden van het team beoordeelt de lijst en bekijkt naar welke specialist(en) u het beste toe kunt voor onderzoek. Vervolgens ontvangt u per post een datum voor een afspraak bij deze specialist(en). Wij proberen uw afspraken zoveel mogelijk op 1 dag in te plannen. In de bijgesloten brief kunt u lezen naar welke specialist(en) u wordt verwezen. Leest u alstublieft aandachtig de informatie die behoort bij de specialist waarnaar u bent verwezen.

Het urologisch/gynaecologisch spreekuur

U wordt gezien door zowel de uroloog als de gynaecoloog. Zij doen samen het spreekuur en onderzoek zodat u maar één keer hoeft te komen, en zodat zij direct kunnen overleggen. De gynaecoloog doet een gynaecologisch onderzoek en/of de uroloog eventueel een cystoscopie. Voorafgaand wordt u gezien door de continentieverpleegkundige.

De gynaecoloog

De gynaecoloog heeft van tevoren de door u ingevulde vragenlijst al ingezien. Ter verduidelijking van uw klachten stelt zij/hij eventueel aanvullende vragen. Vervolgens verricht zij/hij een gynaecologisch onderzoek. Meestal wordt ook een gynaecologische echo verricht. Als er daarna verder onderzoek nodig is, wordt dit met u besproken en een vervolgafspraak gemaakt.

De uroloog

Het kan zijn dat voorafgaand aan uw bezoek een flowmetrie meting moet worden gedaan. Dit houdt in dat u verzocht wordt om op een speciaal toilet te plassen, waarbij de plasstraal, de snelheid van de plasstraal en uw blaasinhoud worden gemeten. Daarna wordt aan de buitenzijde van uw buik met behulp van een echoapparaat gemeten of u de blaas helemaal heeft leeg geplast. Dit is een pijnloos en niet belastend onderzoek. Het is bij de flowmetrie belangrijk dat u met een volle blaas op de afspraak komt! Als u voor dit onderzoek in aanmerking komt, vindt u in deze envelop een folder over dit onderzoek. De uroloog zal nog wat extra vragen stellen naar aanleiding van de vragenlijst. Soms verricht de uroloog ook een gynaecologisch onderzoek. Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een cystoscopie (blaasonderzoek), zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Daarbij bekijkt de arts de binnenkant van de blaas, door middel van een dunne buigzame slang met een camera en een lichtje. Meer hierover leest u in de folder ‘blaasonderzoek (cystoscopie)’. Als er daarna verder onderzoek nodig is, krijgt u dit van de specialist te horen. Voor mannen geldt dat de uroloog soms de prostaat wil onderzoeken. Dit gebeurt door een rectaal toucher (een onderzoek via de anus met behulp van een vinger).

De maagdarmlever-arts (mdl-arts) en chirurg

Als u wordt geadviseerd naar een mdl-arts te gaan, heeft deze aanvullende informatie nodig, voordat hij u kan onderzoeken of een diagnose kan stellen. U krijgt hiervoor een aparte vragenlijst over ontlastingsproblematiek. Deze ontvangt u samen met de afspraak die u toegestuurd krijgt. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen en in de retourenvelop aan ons terug te sturen. Het kan zijn dat de MDL-arts naar aanleiding van het eerste polibezoek aanvullend onderzoek voor u afspreekt, bijvoorbeeld op de endoscopie afdeling. Bij uw eerste polikliniekbezoek aan de mdl-arts, zal hij/zij een algemeen onderzoek doen door uw buik te bevoelen, eventueel gevolgd door een rectaal en bij de vrouw ook door een vaginaal onderzoek. Als er onderzoeken zijn gedaan, bespreekt de arts deze met u. Vaak zullen uw klachten goed te behandelen zijn met medicijnen en/of bekkenfysiotherapie. Een operatie als gevolg van een verzakking van de darm komt weinig voor. Als een operatie nodig is, wordt u doorverwezen naar de chirurg die hierin is gespecialiseerd. De chirurg zal altijd eerst overleggen met de andere teamleden voor hij/zij tot opereren overgaat. Als het om gecombineerde klachten gaat, waarvoor een operatie noodzakelijk is, zullen bovengenoemde specialisten zoveel mogelijk samen opereren.

De bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut zal een inwendig onderzoek doen. Zij beoordeelt de werking van de bekkenbodemspieren: de kracht, mate van ontspanning en coördinatie. Hierdoor wordt duidelijk of er een relatie is tussen de werking van de bekkenbodem en uw klacht(en).

Kosten

 • Komt u voor urineverlies bij de bekkenfysiotherapeut? Dan wordt deze zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. Net als uw bezoek aan een arts in het ziekenhuis gaat dit af van uw eigen risico. Dit bedrag is ongeveer € 36,- tot € 40,-.

 • Komt u voor een andere klacht bij de bekkenfysiotherapeut, bijvoorbeeld een verzakking of ontlastingsklachten? Dan wordt er één behandeling fysiotherapie uit uw aanvullende pakket aangesproken. Heeft u alleen een basisverzekering, dan ontvangt u een rekening van € 36,- tot € 40,- voor intake en onderzoek bij de gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

De seksuloog

De seksuoloog NVVS (geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie) is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele problemen die ontstaan zijn tijdens of na een (chronische) ziekte of ten gevolge van een medische behandeling of ingreep. Zij richt zich op zowel de lichamelijke als de psychische aspecten van seksuele problemen en biedt gerichte hulp. In het eerste gesprek wordt samen met u onderzocht wat er aan de hand is, hoe de problemen zijn ontstaan en waarmee ze kunnen samenhangen. Daarna volgen een aantal behandelgesprekken gericht op het probleem. Vaak wordt gewerkt met oefeningen en opdrachten die u thuis kunt uitvoeren en in een aantal gevallen worden medicijnen of hulpmiddelen voorgeschreven. Ook besteedt de seksuoloog veel aandacht aan het geven van informatie en voorlichting en het beantwoorden van uw vragen. De gesprekken kunnen zowel met u alleen als samen met uw partner worden gevoerd.

Plaslijst

Als u bij deze informatiefolder een plaslijst aantreft, verzoeken wij u deze in te vullen en mee te nemen bij uw eerste bezoek. Een plaslijst kan van grote waarde zijn om te zien of u bijvoorbeeld genoeg drinkt en of uw plassen niet te groot of te klein zijn.

Vervolg

De bevindingen van elke specialist worden met elkaar besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U krijgt daarna een afspraak met een van de behandelaars om dit plan met u door te spreken. Met deze werkwijze kan het juiste specialisme snel met de meest geschikte behandeling starten. En dat is zeker bij een combinatie van klachten een groot voordeel!

Tot slot

We proberen de afspraken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het kan zijn dat u tussen de afspraken door even moet wachten. Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk afzegt, als u verhinderd bent om te komen. In de brief, waarop uw afspraken zijn genoteerd, staat hoe u het beste kunt afzeggen. Let op: als u verhinderd bent en niet 24 uur van tevoren heeft afgebeld, zijn we genoodzaakt voor elke specialist die u zou bezoeken een wegblijftarief in rekening te brengen. Dit tarief wordt door uw verzekering niet vergoed. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen per mail via bekkenbodem@alrijne.nl of via telefoonnummer 071 517 8258.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.alrijne.nl/bekkenbodem of bezoek een van onze informatieavonden. Op deze avonden vertellen een gynaecoloog, uroloog, bekkenfysiotherapeut, een maag-darm-leverarts en chirurg meer over de behandeling van bekkenbodemklachten. Houd voor data onze website in de gaten.