Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over een besnijdenis, de gevolgen, de mogelijkheden, de ingreep en de risico’s. Op grond van deze informatie heeft u besloten de besnijdenis te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over de ingreep. Om deze ingreep goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.


N.B.

In deze folder staat informatie voor zowel kinderen als voor volwassenen. Als de ingreep bij uw zoon gaat gebeuren, lees dan 'uw zoon’ waar 'u’ staat. Als volwassenen deze ingreep op de operatiekamer ondergaan, geldt dezelfde procedure als bij kinderen. Alleen zal de opname dan op een andere afdeling plaatsvinden.Locatie

Deze ingreep vindt plaats op onderstaande locaties:


 • Locatie Leiden: volg routenummer 24. Als de ingreep op de operatiekamer plaatsvindt, krijgt u per post te horen waar u zich mag melden.
 • Locatie Leiderdorp: de ingreep wordt alleen op de operatiekamer uitgevoerd. U krijgt via het preoperatieve spreekuur te horen waar u zich mag melden.
 • Locatie Alphen aan de Rijn: volg routenummer 58.
NB. Wilt u zich een kwartier voor de afgesproken tijd melden op de betreffende polikliniek.

Waarom een besnijdenis?

Bij een besnijdenis verwijdert de uroloog de voorhuid van de penis. De meest voorkomende reden om dat te doen is een te nauwe voorhuid en/of ontstekingen van de voorhuid. Daardoor kunnen er moeilijkheden optreden bij het plassen, pijn tijdens een erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Besnijdenis op de operatiekamer

Voorbereiding op de opname

Als de operatie plaatsvindt op de operatiekamer, wordt u voor een (dag)deel opgenomen op de verpleegafdeling. U ontvangt van de polikliniekassistente een brief met een telefoonnummer van het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname. Als u dit telefoonnummer belt, wordt met u een afspraak gemaakt voor het preoperatief spreekuur (POS) en het verpleegkundig spreekuur.

De afspraak op het preoperatief spreekuur heeft als doel alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Bij kinderen wordt de operatie onder algehele narcose gedaan en bij volwassenen is er een voorkeur voor regionale verdoving.

Om u goed voor te bereiden op deze afspraak ontvangt u een vragenlijst. U wordt verzocht deze van tevoren in te vullen en mee te nemen naar de afspraak.

Verpleegkundig spreekuur

U wordt opgeroepen voor het verpleegkundig spreekuur. Dit heeft als doel u op verpleegkundig gebied te informeren over de opname naar aanleiding van de vragenlijst die u van tevoren thuis al heeft ingevuld.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze voor de operatie stoppen. De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het moment bepalen dat u moet stoppen.

Operatiedatum

U ontvangt per post de operatiedatum. Eén werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief. Dan krijgt u te horen op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

U moet rekenen op een verblijfsduur van een dag(deel), afhankelijk van het verloop en het herstel.

Meenemen

 • Neem voor na de ingreep een strakke onderbroek mee naar het ziekenhuis; door de strakke onderbroek vermindert u de zwelling van de penis na de ingreep.
 • Haal een tube vaseline in huis. Door twee keer per dag met vaseline te smeren, houdt u de wond soepel.

Besnijdenis op de polikliniek

Voorbereiding op de ingreep
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze voor de ingreep stoppen. U overlegt het stopmoment met de uroloog. Het gebruik van alle bloedverdunnende middelen geeft een verhoogde kans op bloedingen tijdens de ingreep.
 • U mag na de ingreep niet zelf deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat u na de ingreep naar huis wordt gebracht.
 • Neem voor na de ingreep een strakke onderbroek mee naar het ziekenhuis; door de strakke onderbroek vermindert u de zwelling van de penis na de ingreep.
 • Haal een tube vaseline in huis. Door twee keer per dag met vaseline te smeren, houdt u de wond soepel.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor deze ingreep. Dat betekent dat u gewoon kunt eten en drinken.

Voor de ingreep

Op de operatiekamer/met opname op de verpleegafdeling U meldt zich op de afgesproken tijd op de eerder doorgegeven afdeling. U wordt met een bed naar de operatiekamer gebracht. Daar geeft de anesthesioloog u de afgesproken verdovingsvorm.

Op de polikliniek

De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van het bovenlichaam kunt u aanhouden. U neemt plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige desinfecteert de penis en de huid eromheen en legt steriele doeken rond de penis.

Verdoving

Bij volwassenen wordt de ingreep (op de polikliniek) onder plaatselijke verdoving gedaan. De uroloog verdooft het gebied van de voorhuid door injecties aan de basis van de penis. De verdoving heeft even de tijd nodig om in te werken. U hoeft niet onder narcose, u bent dus gewoon wakker tijdens de ingreep.

Tijdens de ingreep

Omdat de uroloog tijdens de ingreep kleine bloedvaatjes dicht moet kunnen schroeien, wordt er een elektrodeplaat op uw bovenbeen geplaatst. Als er verklevingen tussen de voorhuid en de eikel zijn, maakt de uroloog deze tijdens de operatie los. De uroloog verwijdert de voorhuid en plaatst rondom hechtingen aan de basis van de eikel. Deze hechtingen lossen binnen drie weken vanzelf op. Tot slot wordt de penis ingesmeerd met vaseline en verbonden.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt 30 tot 45 minuten.

Na de ingreep

Na de operatie vertelt de uroloog u hoe de ingreep is verlopen.
Na de besnijdenis is de eikel meestal onbedekt. Hij kan, zeker de eerste dagen, zeer gevoelig zijn. De eikel ziet er na de operatie enkele dagen rood en gezwollen uit. De zwelling zal verminderen als u de penis omhoog legt in een strakke onderbroek.
Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag op de eikel. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Die korstjes kunnen wat last geven. Twee keer per dag kort douchen kan dit gloeien wat verlichten. Ook het smeren met vaseline uit een tube kan verlichting geven. Dit kunt een aantal keren per dag doen. Na het plassen is het goed de wondjes na te spoelen met lauw water, om zo infectie van de wondjes te voorkomen.
De eerste weken kunt u zo nodig 3 tot 4 maal daags 1000 mg paracetamol innemen. Voor kinderen gelden de adviezen op de bijsluiter van de paracetamol. Neem geen andere pijnstillers in verband de bloedverdunnende werking. Als u zelf merkt dat het beter gaat, kunt u dit afbouwen.

Risico’s en complicaties

De complicaties bij een besnijdenis beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding of een bloeduitstorting onder een hechting optreden. Soms ontstaat er een probleem met de wondgenezing, bijvoorbeeld een infectie of een abces.

Contact opnemen met het ziekenhuis:

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • Als er pus of veel bloed uit de wond komt of de penis steeds dikker wordt;
 • Als de pijn verergert, ondanks de inname van paracetamol;
 • Als u koorts heeft, boven de 38,5 ºC;
 • Of als de penis blijft bloeden na een erectie.
Op werkdagen kunt u tussen 08.30 – 16.30 uur bellen met de polikliniek Urologie:
 • Leiderdorp: 071 582 8060
 • Leiden: 071 517 8244.
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2– Urologie via telefoonnummer 071 582 9019.

Naar huis

Na de besnijdenis op de operatiekamer

U mag naar huis als u goed wakker bent en heeft geplast.

Na de besnijdenis op de polikliniek

U mag na de ingreep naar huis.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep gelden de volgende adviezen:
 • Zorg ervoor dat de penis de eerste 24 uur na de ingreep omhoog ligt. Dit is om zwelling tegen te gaan.
 • Het is verstandig als u het op de dag van de ingreep rustig aan doet.
 • Na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel houden. Hiertegen kunt u een pijnstiller (paracetamol) innemen.
 • Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven is de eerste dagen een strak zittende onderbroek het meest geschikt (dus geen boxershort).
 • De dag na de ingreep kunt u weer douchen.
 • Wij adviseren u de eerste drie tot vijf dagen na de ingreep tweemaal per dag te douchen. In bad gaan is pas toegestaan als de wondjes helemaal dicht zijn.
 • Iedere keer als u geplast heeft, smeert u vaseline op de wond.
 • Als u een erectie krijgt, is dat pijnlijk. Door de zwelling kan de wond gaan bloeden. Is dat het geval, dan kunt u het beste de penis ter plaatse van de bloeding met een gaasje stevig vasthouden, om op die manier de wond dicht te drukken. In de meeste gevallen zal het bloeden na vijf minuten stoppen.
  De eerste twee weken mag u niet sporten of zwemmen.
 • Indien van toepassing: het is beter om geen geslachtsgemeenschap te hebben tot u ziet dat de wond goed is genezen. Gebruik bij de eerste keer gemeenschap na de ingreep altijd een condoom.

Controle

Na een besnijdenis is een controleafspraak op de polikliniek meestal niet nodig. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek.

Verhindering

Als u niet kunt komen, vragen we u dit ruim van tevoren aan ons door te geven. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u gereserveerd is in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Indien uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd kunt u dit laten aanpassen bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.