Afdelingen & Specialismen

Uw arts heeft voorgesteld om een bot- en beenmergpunctie te doen. Bij dit onderzoek wordt met behulp van een naald beenmerg en bot weggenomen om nader te onderzoeken. De plaats van de punctie is in de meeste gevallen het bekken. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.


Doel van het onderzoek

Beenmerg bevindt zich in de holten van al onze botten. In het beenmerg bevindt zich ‘de fabriek’ van rode en witte bloedcellen. Door botweefsel en beenmerg te onderzoeken kunnen aandoeningen worden opgespoord die verband houden met de bloedcellen.Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Fenprocoumon, Apixaban, Rivaroxaban, Aspirine of Ascal, moet u dit voorafgaand aan het onderzoek aan de arts of verpleegkundige melden. Het gebruik van deze medicijnen heeft geen gevolgen voor het doorgaan van het onderzoek.Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de polikliniek Interne Geneeskunde in Alrijne Ziekenhuis. Een verpleegkundige of doktersassistente haalt u op uit de wachtruimte.De punctie wordt uitgevoerd door een internist, arts-assistent of verpleegkundig specialist, geassisteerd door een verpleegkundige of doktersassistente, die u verder zal begeleiden. De plaats van de punctie is onderaan de rug ter hoogte van het bekken. In de onderzoekkamer gaat u op de onderzoektafel op uw linkerzij liggen en ontbloot u de rechterheup. Tijdens de punctie wordt in de meeste gevallen zowel het botweefsel als het beenmerg afgenomen.Eerst verdooft de arts/ verpleegkundig specialist de plaats van de punctie. Daarna wordt een sneetje van enkele millimeters gemaakt zodat de holle naald makkelijker door de huid gaat. De naald wordt met een draaiende beweging in gebracht. Afhankelijk van de hardheid van het bot moet de arts/ verpleegkundig specialist hiervoor krachtig duwen, maar dit is meestal niet pijnlijk. Hierna wordt wat beenmerg op gezogen, dit opzuigen van het beenmerg kan enkele seconden een trekkende pijn geven. Vervolgens wordt met dezelfde naald een pijpje botweefsel verkregen. Het beenmerg en het pijpje bot gaan voor onderzoek naar het laboratorium. Na het onderzoek wordt er bloed uit uw arm afgenomen. In dit bloed bevinden zich, net als in het beenmerg, rode en witte bloedcellen. In het beenmerg vindt de aanmaak plaats en in het bloed zit het eindproduct. Beide worden opgestuurd voor onderzoek en met elkaar vergeleken.Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een speciale pleister op het wondje. U blijft nog een kwartier op uw rug liggen zodat het wondje afgedrukt wordt. Hierna kunt u opstaan en mag u naar huis, of weer terug naar uw kamer. U mag dan weer alle bewegingen maken.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt tussen de tien en dertig minuten. Met de voorbereiding en de nazorg erbij bent u ongeveer drie kwartier in de onderzoekkamer.
Nazorg thuis

Na het onderzoek kan de aanprikplaats een paar dagen beurs aanvoelen. Zo nodig kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol.U mag niet douchen tot 12 uur na het onderzoek. De pleister moet 24 uur na het onderzoek worden verwijderd, dit om de kans op blaren zo klein mogelijk te houden.De uitslag

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. Door de bewerking die het materiaal moet ondergaan duurt het ongeveer 2 weken voordat de arts de uitslag heeft.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek.De polikliniek Interne Geneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 115.


De polikliniek Interne Geneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 41.


Voor vragen kunt u tussen 08.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 15.30 uur telefonisch contact opnemen via 071 582 8050.