De uroloog heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld en met u gesproken over behandeling met Botox injecties, de gevolgen, de mogelijkheden en de risico’s. Op grond van deze informatie heeft u besloten deze behandeling te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over de Botox behandeling. Om de behandeling goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.

Locatie

Deze ingreep vindt plaats op de onderstaande locaties van Alrijne Ziekenhuis:

  • Locatie Alphen aan den Rijn: volg routenummer 58;

  • Locatie Leiden: volg routenummer 24.

Overactieve blaas

De Botox behandeling vindt plaats bij een overactieve blaas. Hierbij is er sprake van een sterke aandrang tot plassen en lukt het niet om de plas goed op te houden. In veel gevallen heeft u al verschillende andere behandelingen ondergaan met weinig tot geen verbetering of met te veel bijwerkingen.

Wat is Botox?

Botox (Botulinetoxine) is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Botox heeft als geneesmiddel het effect dat het de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren blokkeert, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen.Als Botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en raakt deze verlamd.

Behandeling met Botox

De uroloog heeft u een behandeling met Botox geadviseerd. Door een aantal injecties in de blaasspier met Botox neemt de kracht van de blaasspier tijdelijk af, gemiddeld negen maanden. Na injectie van botulinetoxine in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70 - 80% van de patiënten de klachten.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen

Het gebruik van alle bloedverdunnende middelen geeft een verhoogde kans op bloedingen tijdens de behandeling. Deze bloedverdunnende medicijnen dienen dan ook in overleg met de uroloog tijdelijk te worden gestopt.

Antibiotica

Voor de behandeling krijgt u antibiotica voorgeschreven om de kans op infectie na de behandeling te verkleinen.

Zelf katheteriseren

Soms kunt u na deze behandeling (tijdelijk) niet goed plassen. In dat geval kunt u zo nodig uzelf leren katheteriseren. Is dit in uw situatie nodig, dan krijgt u een afspraak om dit te leren.

De behandeling

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de polikliniek Urologie. De verpleegkundige neemt u mee naar een behandelkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel en gaat op uw rug liggen. Eerst reinigt de verpleegkundige de penis of schede met water. Vervolgens brengt de verpleegkundige een dun slangetje (katheter) in de blaas, leegt deze en laat via deze katheter een verdoving in de blaas lopen. Deze verdoving wordt dan gedurende 20 minuten in de blaas gelaten zodat de blaaswand goed verdoofd kan worden. Tijdens het wachten kunt u zich weer aankleden. Na het inwerken van de verdoving neemt de verpleegkundige u mee dan de behandelkamer waar de behandeling zal plaatsvinden. Hier kunt u de kleding van het onderlichaam uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. U neemt plaats op de onderzoekstafel met de benen in de beensteunen. Daarna wordt u met steriele doeken afgedekt en brengt de uroloog het kijkinstrument via de plasbuis in de blaas. Het kijkinstrument (de scoop) is een holle buis waardoor instrumenten kunnen worden ingebracht. Via een slangetje aan de scoop wordt de blaas geleegd en opnieuw gevuld met steriel water. Hierdoor kunt u aandrang tot plassen krijgen; dit gebeurt pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. Vervolgens injecteert uroloog via de scoop op 10 plaatsen de Botox in de blaasspier.

Duur van de behandeling

De ingreep duurt inclusief het toedienen van de verdoving ongeveer 60 minuten.

Naar huis na een Botox behandeling

U kunt na de behandeling zonder begeleiding naar huis.

Risico’s en complicaties

Na de behandeling kunt u de eerste dagen wat bloed in de urine hebben. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Contact opnemen met de uroloog

Als u na de behandeling koorts heeft boven de 38,5 ºC moet u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de verpleegafdeling Urologie: 071 582 9019.

Controle

Na de behandeling zal er een controle afspraak worden ingepland. Deze vindt 2 à 3 weken plaats na de behandeling.

Tot slot

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een verwijzing nodig. Alleen met deze verwijzing kunt u een afspraak maken. De verwijzing krijgt u van uw huisarts. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 24 en is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 8 en is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 58 en is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060. Buiten de genoemde uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken. De polikliniek Urologie in Alrijne Sassenheim (woonservicecentrum Sassembourg) is telefonisch te bereiken via 071 517 8751. De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.

Terug naar boven