Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld en met u gesproken over behandeling met Botox injecties, de gevolgen, de mogelijkheden en de risico’s. Op grond van deze informatie heeft u besloten deze behandeling te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over de Botox behandeling. Om de behandeling goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn.


Locatie

Deze ingreep vindt plaats op de onderstaande locaties van Alrijne Ziekenhuis:


  • Locatie Alphen aan den Rijn: volg routenummer 58;
  • Locatie Leiden: volg routenummer 24.

Overactieve blaas

De Botox behandeling vindt plaats bij een overactieve blaas. Hierbij is er sprake van een sterke aandrang tot plassen en lukt het niet om de plas goed op te houden. In veel gevallen heeft u al verschillende andere behandelingen ondergaan met weinig tot geen verbetering of met te veel bijwerkingen.

Wat is Botox?

Botox (Botulinetoxine) is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Botox heeft als geneesmiddel het effect dat het de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren blokkeert, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen.
Als Botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en raakt deze verlamd.

Behandeling met Botox

De uroloog heeft u een behandeling met Botox geadviseerd. Door een aantal injecties in de blaasspier met Botox neemt de kracht van de blaasspier tijdelijk af, gemiddeld negen maanden.
Na injectie van botulinetoxine in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70 - 80% van de patiënten de klachten.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen

Het gebruik van bloedverdunnende middelen geeft een verhoogde kans op bloedingen tijdens de behandeling. Deze bloedverdunnende medicijnen dienen dan ook in overleg met de uroloog tijdelijk te worden gestopt.

Antibiotica

Voor de behandeling wordt er een afspraak gemaakt om de urine te controleren door middel van een urinestick. Afhankelijk van de uitslag wordt er urine naar laboratorium gestuurd voor een kweek. Op basis van de uitslag van de kweek kan de uroloog dan antibiotica voorgeschreven.

NB. Indien u voorafgaand aan de afspraak klachten heeft die kunnen wijzen op een urineweginfectie neem dan contact op met de polikliniek.

Zelf katheteriseren

Soms kunt u na deze behandeling (tijdelijk) niet goed plassen. In dat geval kunt u zo nodig uzelf leren katheteriseren. Is dit in uw situatie nodig, dan krijgt u een afspraak om dit te leren.

De behandeling

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de polikliniek Urologie. De verpleegkundige neemt u mee naar de verpleegkundige kamer waar u de het onderlichaam kunt ontbloten, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.
Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel en gaat op uw rug liggen. Eerst reinigt de verpleegkundige de penis of schede met water.
Vervolgens brengt de verpleegkundige een dun slangetje (katheter) in de blaas, leegt deze en laat via deze katheter een verdoving in de blaas lopen. Deze verdoving wordt dan gedurende 20-30 minuten in de blaas gelaten zodat de blaaswand goed verdoofd kan worden. Na het toedienen van de verdoving kunt u zich weer aankleden en wacht u in wachtkamer.

Na het inwerken van de verdoving haalt de verpleegkundige u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de behandelkamer waar de behandeling zal plaatsvinden. Hier kunt u de kleding van het onderlichaam uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. U neemt plaats op de onderzoekstafel met de benen in de beensteunen. Daarna wordt u met steriele doeken afgedekt en brengt de uroloog het kijkinstrument via de plasbuis in de blaas. Het kijkinstrument (de scoop) is een holle buis waardoor instrumenten kunnen worden ingebracht. Via een slangetje aan de scoop wordt de blaas geleegd en opnieuw gevuld met steriel water. Hierdoor kunt u aandrang tot plassen krijgen; dit gebeurt pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal niet overvol raken. Vervolgens injecteert de uroloog via de scoop op 10 plaatsen de Botox in de blaasspier.

Duur van de behandeling

De ingreep duurt inclusief het toedienen van de verdoving ongeveer 60 minuten.

Naar huis na een Botox-behandeling

U kunt na de behandeling zonder begeleiding naar huis.
Als het niet lukt om te plassen moet u contact opnemen met de polikliniek.

Risico’s en complicaties

Na de behandeling kunt u de eerste dagen wat bloed in de urine hebben. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat u na het onderzoek voldoende drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Contact opnemen met de uroloog

Als u na de behandeling koorts heeft boven de 38,5 ºC en niet kunt plassen moet u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de verpleegafdeling Urologie: 071 582 9019.

Controle

Na de behandeling vind er een telefonische controle afspraak plaats, 4 tot 6 weken na de behandeling.

Tot slot

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een verwijzing nodig. Alleen met deze verwijzing kunt u een afspraak maken. De verwijzing krijgt u van uw huisarts.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.