Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts wil bij u een behandeling met botuline toxine laten verrichten. In deze folder geven wij meer informatie over deze behandeling.

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………………dag, …………. - …………. - 20…………. om ………………………………… uur.

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, Functieafdeling, routenummer 45. (U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.)

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polikliniek Neurologie, routenummer 126.

Waarvoor dient de behandeling

Er wordt een stof, botuline toxine genaamd, geïnjecteerd in een niet goed functionerende spier. De verwachting is dat de spier hierdoor beter gaat functioneren. Dit effect is enkele dagen na de behandeling maximaal en houdt 2 tot 3 maanden aan. Het is een zeer plaatselijke behandeling.

Wanneer mag u deze behandeling niet ondergaan?

Zwangerschap en borstvoeding zijn contra-indicaties (aanwijzingen dat een behandeling moet worden ontraden). Wilt u aan ons doorgeven als u spierverslappers of antibiotica slikt?

Voorbereiding op de behandeling

Bij behandeling van het gezicht verzoeken wij u geen make-up op te doen.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en in Alrijne Ziekenhuis Leiden. Het is belangrijk dat u zich op de afgesproken tijd meldt.

De behandeling

Tijdens de behandeling neemt u plaats op een stoel of onderzoeksbank. De botuline toxine wordt in een aantal spieren geïnjecteerd. Voor een goed effect moet de botuline toxine zo veel mogelijk over de spier worden verdeeld. Dit kan betekenen dat er per spier meerdere injecties worden gegeven. In de praktijk zijn per behandeling 3 tot 15 prikken nodig. Tijdens de behandeling meet de neuroloog via een naald, aangesloten op een elektromyografisch toestel, de spieractiviteit. Zo kan de arts de juiste spier vinden. De behandeling is slechts licht pijnlijk. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Vervolgafspraak

Er wordt meteen na de behandeling een vervolgafspraak gemaakt, 10 à 13 weken na de eerste behandeling. Indien er na de behandeling nog vragen of klachten zijn, kan door het secretariaat van de polikliniek Neurologie een controleafspraak bij uw arts worden gemaakt.

Verhindering

Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.