Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts wil bij u een behandeling met botuline toxine laten doen. In deze folder geven wij meer informatie over deze behandeling.


Afspraak


Wij verwachten u op ………………………………dag, …………. - …………. - 20………….om ………………………………… uur.  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, polikliniek Neurologie, route 27
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polikliniek Neurologie, routenummer 126.


Waarvoor dient de behandeling

Er wordt een stof, botuline toxine genaamd, geïnjecteerd in een niet goed functionerende spier. De verwachting is dat de spier hierdoor beter gaat functioneren. Dit effect is enkele dagen na de behandeling maximaal en houdt 2 tot 3 maanden aan. Het is een zeer plaatselijke behandeling.

Wanneer mag u deze behandeling niet ondergaan?

Zwangerschap en borstvoeding zijn contra-indicaties (aanwijzingen dat een behandeling moet worden ontraden). Wilt u aan ons doorgeven als u spierverslappers of antibiotica slikt?

Voorbereiding op de behandeling

Bij behandeling van het gezicht verzoeken wij u geen make-up op te doen.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en in Alrijne Ziekenhuis Leiden. Het is belangrijk dat u zich op de afgesproken tijd meldt.

De behandeling

Tijdens de behandeling neemt u plaats op een stoel of onderzoeksbank. De botuline toxine wordt in een aantal spieren geïnjecteerd. Voor een goed effect moet de botuline toxine zo veel mogelijk over de spier worden verdeeld. Dit kan betekenen dat er per spier meerdere injecties worden gegeven. In de praktijk zijn per behandeling 3 tot 15 prikken nodig.

Tijdens de behandeling meet de neuroloog via een naald, aangesloten op een elektromyografisch toestel, de spieractiviteit. Zo kan de arts de juiste spier vinden. De behandeling is slechts licht pijnlijk. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Vervolgafspraak

Er wordt meteen na de behandeling een vervolgafspraak gemaakt, 10 à 13 weken na de eerste behandeling. Indien er na de behandeling nog vragen of klachten zijn, kan door het secretariaat van de polikliniek Neurologie een controleafspraak bij uw arts worden gemaakt.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling.

U kunt bellen met de poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. Het telefoonnummer is 071 582 8056.