Met uw behandelend arts heeft u gesproken over een operatie om de buikwand te corrigeren. Deze folder geeft u een overzicht van deze operatie, de voorbereidingen en adviezen voor de periode na de operatie. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan beschreven.


De buikwandcorrectie

Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kan de buikwand zo ernstig verslappen dat een ‘hangbuik’ ontstaat. Een hangbuik kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. De medische term voor deze operatie is abdomino- of buikwandplastiek.Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat uw buik platter wordt, maar perfectie moet u niet verwachten. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die altijd enigszins zichtbaar blijven. Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat het huidgebied onder de navel tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft. Dit geeft weinig klachten. Na verloop van jaren kan het gebied dat gevoelloos is wel kleiner worden.Voorbereiding

 • Als besloten wordt de buikwand operatief te corrigeren, heeft u enige tijd voor de operatie een afspraak op het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Daar krijgt u informatie over de narcose en het nuchter zijn. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze op dit spreekuur stellen.
 • Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat aan uw behandelend arts melden. Bepaalde medicijnen mag u in overleg met uw arts een aantal dagen voor de operatie niet meer innemen.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden.
  • Wanneer u via de Trombosedienst bloedverdunners (marcoumar, fenprocoumon, acenocoumarol) heeft gekregen, stuurt de polikliniek Plastische Chirurgie een wijzigingsformulier naar de trombosedienst. U krijgt voor de operatie van de Trombosedienst instructies over het gebruik van uw medicijnen. Op de dag van operatie wordt bloed geprikt op de verpleegafdeling.
  • Aspirine, ascal, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, diclofenac, voltaren, ibuprofen, advil hoeven niet vooraf gestaakt te worden ondanks de licht bloedverdunnende werking.
  • De volgende middelen moeten tenminste 5 dagen voor de operatie worden gestaakt: persantin, dipyridamol, plavix, clopidogrel.
   N.B. Clopidogrel mag alleen worden gestopt als de eventuele TIA/CVA meer dan 3 maanden geleden plaatsvond.
  • De volgende middelen (NOAC/DOAC) moeten 48 uur voor de operatie zijn gestaakt: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban.
   N.B. De bovenstaande lijst kan onvolledig zijn door wisselende merknamen etc. Als u een ander bloedverdunnend medicijn gebruikt, of denkt te gebruiken, neemt u dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.
 • Als u te zwaar bent, zal de arts u adviseren om voor de operatie eerst te vermageren. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert.

De opnamedag

U wordt opgenomen
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: op de afdeling Dagverpleging/Kort verblijf (3A);
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: op de verpleegafdeling Chirurgie (2e etage, routenummer 230).
U moet nuchter zijn, tenzij dit anders is afgesproken.
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie, waar de secretaresse naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen.
Aansluitend voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u om de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode erna te bespreken. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u deze altijd stellen.
U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie.

Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (afgesproken door de anesthesioloog) en wordt u met uw bed door verpleegkundigen van de afdeling naar de holding gebracht. Dit is een ruimte om patiënten bij aankomst op te vangen en eventuele voorbereidingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus.
De verpleegkundigen van de holding nemen de zorg voor u over en zorgen dat u op de feitelijke (afgeschermde) operatiekamer komt.

De operatie

Een buikwandcorrectie wordt onder algehele narcose uitgevoerd of met behulp van een ruggenprik. De operatie duurt ongeveer twee uur.
Bij de operatie maakt de arts de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag, tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden zodat deze op zijn plaats blijft. Daarna corrigeert de plastisch chirurg de huid en verwijdert hij de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel.
Indien uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. De navel wordt vervolgens teruggeplaatst.
Tijdens de operatie brengt de chirurg een aantal drains (dunne slangetjes) in waardoor het wondvocht naar buiten kan.
De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de 'bikinilijn’.

Na de operatie

 • U wordt door verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en weer naar uw eigen kamer gebracht. U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat is voorbehouden aan de arts.
 • Gedurende enige tijd zult u nog wat slaperig blijven.
 • Bezoek mag komen tijdens de reguliere bezoektijden, ermee rekening houdend dat het niet te belastend is voor u en uw kamergenoten, en maximaal met 2 personen tegelijk.
 • De verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur en wond komen controleren en vragen of u misselijk bent of pijn heeft. Het is belangrijk dat u binnen de door de verpleegkundige aangegeven tijd heeft geürineerd, zodat de blaas niet te vol raakt.
 • De operatie heeft soms tot gevolg dat u direct erna wat misselijk en dorstig bent. Tegen de misselijkheid kunt u medicijnen krijgen.
 • Ook bij pijn kunt u medicijnen krijgen. Geef dit tijdig aan bij de verpleegkundige.
 • Om er voor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u een infuus in de arm. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken kan het infuus verwijderd worden; ook het eten mag snel weer hervat worden, afhankelijk van hoe u zich voelt.
 • Na de operatie moet u bedrust houden.
 • De wond is afgeplakt met foamverband dat voordat u naar huis gaat verwijderd wordt. U krijgt meteen daarna een buikband om.
 • Als het mogelijk is, worden de drains verwijderd. De verpleegkundige bespreekt dit met u.
 • Als u met een drain naar huis gaat, mag u gewoon met de drain douchen.
 • Bent u met een drain naar huis gegaan, bel dan met de polikliniek als er minder dan 30 cc per 24 uur uit de drain komt.

Weer naar huis

Na een buikwandcorrectie kunt u over het algemeen na 3 tot 4 dagen weer naar huis toe. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle na ongeveer 2 weken. De doktersassistente knipt dan de knoopjes af van de oplosbare hechting en controleert de wond.

Adviezen voor thuis

 • Gedurende de eerste 6 weken na de operatie mag u niet zwaar tillen of persen.
 • Om de buikwand goed te laten genezen, moet u gedurende 6 weken de buikband om de buik dragen.
 • De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer 4 tot 6 weken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u ook weer sporten.
 • Wanneer u tijdens de herstelperiode last krijgt van abnormale pijn, zwelling of koorts moet u contact opnemen met de plastisch chirurg.

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.
 • De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.
 • Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dichtmaakt.
 • Een late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is een kleine nacorrectie nodig. Dit kan meestal onder plaatselijke verdoving op de polikliniek gebeuren.
 • Het huidgebied onder de navel wordt tijdelijk, maar soms blijvend, gevoelloos. Na verloop van jaren kan het gebied dat gevoelloos is, wel kleiner worden.
 • Soms kan de wond op een plekje opengaan. Hierdoor kan overtollig wondvocht naar buiten lopen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Wel is het belangrijk dat u de wond goed spoelt onder de douche en droog verbindt. De wond herstelt vanzelf.

Vergoeding

Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt over het algemeen niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. Een buikwandcorrectie is een tamelijk dure ingreep, omdat de operatie onder algehele verdoving plaatsvindt en u enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven. De plastisch chirurg geeft u van tevoren een opgave van de kosten.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld.
Mist u informatie dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/ Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.