Uw arts heeft bij u candidose van het mondslijmvlies vastgesteld. In deze folder leest u wat candidose is en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Oorzaak

Bij ongeveer veertig procent van de mensen kan candida albicans (een schimmel) in de mond worden aangetoond. Deze schimmel veroorzaakt onder normale omstandigheden geen klachten. Als de schimmel groeit, spreken we over candidose. Candidose van het mondslijmvlies is niet besmettelijk. Er zijn lokale en algemene factoren die de groei van de schimmel bevorderen. Lokale factoren zijn langdurige irritatie (bijvoorbeeld door een slecht passende gebitsprothese), slechte mondhygiëne, roken, lokaal gebruik van corticosteroïden, droge mond en bestraling van het mondholtegebied. Algemene factoren zijn afweerstoornissen, hormonale stoornissen (o.a. suikerziekte) en gebruik van geneesmiddelen zoals antibiotica en corticosteroïden.

Klachten

Candidose uit zich door witte of rode en soms alleen als gladde slijmvliesveranderingen die met een pijnlijk, branderig gevoel gepaard kunnen gaan. Het kan ook zijn dat u geen klachten heeft, maar dat de tandarts u heeft doorverwezen naar de kaakchirurg vanwege een vermoeden van candidose.

Behandeling

In alle gevallen zoekt de arts eerst naar lokale en algemene factoren die de candidose veroorzaken. Meestal schrijft de arts een medicijn tegen schimmels voor. Als u een gebitsprothese draagt, moet u deze tijdens de behandeling reinigen en desinfecteren met chloorhexidine mondspoelmiddel. ’s Nachts kunt u de prothese beter uitlaten. Gebruik uw medicijnen altijd volgens voorschrift!

MKA-chirurgen

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp werken de volgende MKA-chirurgen: F.J.J. van Velzen Mw. M.A. Wijn Dr. E.G. Salentijn M.W.K. Roeloffs

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. U kunt ons ook e-mailen: polimondziekten@alrijne.nl. De polikliniek Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 26 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8055 tussen 08.30 en 12.30 en 13.30 en 16.30 uur. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.