Oorzaak

De precieze oorzaak van carpal boss is onbekend. Mogelijk heeft het te maken met een aangeboren extra handwortelbeentje bij het gewricht tussen de middenhandsbotjes van wijs- en middelvinger en de pols. Door dit extra handwortelbeentje wordt het gebied gevoeliger voor letsel of chronische irritatie. Dit kan leiden tot overgroei, ontstekingsreacties en een pijnlijke carpal boss. Het komt meest voor aan de hand die het meest wordt gebruikt. De meeste patiënten zijn jonge vrouwen, maar het
kan op alle leeftijden voorkomen.

Behandeling

Eerst wordt gekeken of de klachten zonder operatie kunnen worden behandeld. De behandeling kan bestaan uit ontstekingsremmende medicatie, een ontstekingsremmende injectie en/of behandeling door een handtherapeut. De handtherapeut kan een (tijdelijke) ondersteunende spalk aanmaken, in combinatie met oefentherapie en/of aanpassingen in het dagelijks leven. Als dit niet genoeg helpt, kan er gekozen worden voor een operatie.

Nabehandeling

Na de operatie krijgt u een drukverband, dit mag u na 48 uur verwijderen. De hechtingen worden na 10-14 dagen verwijderd op de polikliniek. Als bewegen na de operatie niet goed lukt, kan een verwijzing naar de handtherapeut nodig zijn. Deze begeleidt u tijdens het verdere herstel en helpt om de hand weer zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Terug naar boven