Oorzaak

De oorzaak ligt in een groeiprobleem voordat een kind geboren wordt. Het kan een genetisch probleem zijn, of een afwijking die is ontstaan tijdens het groeiproces in de baarmoeder.

Behandeling

Voordat we een aangeboren afwijking van de hand gaan behandelen, maken we een analyse van het probleem en kijken we wat voor het kind op dat moment de beste oplossing is. Dat kan een operatie zijn, maar soms is dat ook afwachten. We overleggen met kind, ouders, chirurg en eventueel handtherapeut om met elkaar tot de beste behandeling te komen.

Nabehandeling

Wanneer er wordt gekozen voor een operatie maken we voor na de operatie controle afspraken maken voor het verwijderen van eventuele hechtingen. Indien nodig wordt na de ingreep handtherapie gestart om het herstelproces goed te ondersteunen. Dit kan eventueel in samenwerking met de gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten van het ziekenhuis.

Terug naar boven