Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over thuismeten. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de app van Luscii.


Thuismeten

U heeft met uw behandelaar besproken dat u (mogelijk) mee gaat doen met thuismeten i.v.m. uw COPD. Met thuismeten kunnen wij - het COPD-team - u op afstand begeleiden op momenten dat u extra zorg nodig heeft. Daarnaast krijgt u zelf meer inzicht in uw klachten.Voor een goede behandeling van uw COPD is het belangrijk dat u op afgesproken momenten een digitale vragenlijst invult. Zo hebben wij een goed beeld van uw klachten. Als het goed met u gaat, hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Krijgt u meer klachten, dan kunnen we aan de hand van de vragenlijst sneller ingrijpen. Mogelijk kunnen we hiermee zelfs een longaanval of ziekenhuisopname voorkomen. Bij een toename van uw klachten nemen we via beeldbellen contact met u op. Zo kunnen we uw klachten bespreken. We kunnen u adviseren over wat u het beste kunt doen en instructies geven voor het gebruik van uw medicijnen. Het doel is de zorg voor u te verbeteren. Als het nodig is, komt

u voor controle naar het ziekenhuis.Een app op doktersrecept

Voor het thuismeten gebruikt u de Lucii app. U staat altijd in verbinding met uw zorgverleners, waar u ook bent.Hoe werkt thuismeten?

  • Uw behandelaar bespreekt met u de mogelijkheid om deel te nemen aan het thuismeten. U heeft hiervoor een smartphone of tablet nodig waarop u ook uw email kunt ontvangen.
  • U krijgt een mail van Luscii waarin u wordt uitgenodigd om de app te downloaden.
  • U installeert de app op uw smartphone of tablet. Luscii support kan u daarbij zo nodig begeleiden.
  • U beantwoordt vragen over uw welzijn. De gegevens worden op een veilige manier gedeeld met uw zorgverleners in het ziekenhuis.
  • Via de app ontvangt u berichten, bijvoorbeeld als het tijd is om metingen te doen, of als een zorgverlener contact met u wil.

Vragen

Heeft u vragen over de app of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met Luscii. Telefonisch via 085 1305 851 (tijdens kantooruren) of via de mail: support@luscii.com

Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten van Alrijne Ziekenhuis. Deze is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 071 582 8053.

Afspraken over het meetmoment


Vragenlijst COPD


Is uw score verhoogd?
  • Ja - de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist neemt de dag na het invullen van de vragenlijst contact met u op via beeldbellen.
  • Nee - Vul de vragenlijst opnieuw in op het volgende meetmoment.
Tijdens het beeldbellen zal de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist u beoordelen en passende adviezen geven over luchtwegmedicatie. Als het nodig is, volgt overleg met de longarts. Mogelijk wordt er medicatie voorgeschreven of een spoedafspraak gepland op de polikliniek Longziekten.


Voelt u zich echt niet goed? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de huisarts of de huisartsenpost ('s avonds, 's nachts en in het weekend). Bel in levensbedreigende situaties 112!