Afdelingen & Specialismen

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten. In deze folder staat informatie over onze afdeling.


In het kort:

  • Wij vragen u ons het telefoonnummer van 1 contactpersoon te geven.

  • Bij vragen kan uw contactpersoon ons bellen tussen 11.00 – 12.00 uur, maar niet voor uitslagen. Deze geeft de arts. Telefoonnummer 071 582 9020.

  • Op onze afdeling liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer.

  • De longarts komt op maandag- en donderdagochtend bij u langs. Op andere dagen is de zaalarts op de afdeling.

  • U krijgt medicijnen van de verpleegkundige.

  • De voedingsassistent komt langs met een kar en vraagt wat u wilt eten.


Uw contactpersoon

Als u wordt opgenomen, vraagt de verpleegkundige naar uw eerste contactpersoon. De verpleegkundige noteert zijn/haar telefoonnummer. De verpleegkundige geeft alleen informatie aan u, en aan uw eerste contactpersoon als dat nodig is. Uw eerste contactpersoon geeft de informatie dan door aan de familie, vrienden of kennissen.

Mannen en vrouwen op dezelfde kamer

Mannen en vrouwen liggen bij elkaar op de kamer. We noemen dit 'gemengd verplegen’. Daarom vragen wij u om fatsoenlijke (nacht)kleding te dragen. De badkamers worden met meerdere patiënten gedeeld. Wij verzoeken u de badkamer na gebruik netjes achter te laten. U kunt gebruikte handdoeken in de blauwe zakken op de gang doen of in de badkamer achterlaten.

Leerling verpleegkundigen

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp worden verpleegkundigen opgeleid. Op de afdeling Longziekten is een Leer Werk Unit. Hier werken leerling verpleegkundigen. Een gediplomeerde verpleegkundige begeleidt hen.

Verantwoordelijk verpleegkundige

De verantwoordelijk verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt op de afdeling. Heeft uw eerste contactpersoon vragen, dan kan hij/zij deze stellen aan de verantwoordelijk verpleegkundige. Dit kan tussen 11.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 071 582 9020. De verpleegkundige geeft geen informatie over uitslagen. Hiervoor kunt u bij de longarts of zaalarts terecht. Als u (of uw contactpersoon) dat wilt, kunt u een gesprek aanvragen bij de arts.

Medisch team

Het medische team bestaat uit 5 longartsen en enkele zaalartsen. Op maandagochtend en donderdagochtend komt er meestal een longarts bij u langs. De andere dagen is de zaalarts verantwoordelijk voor uw behandeling. Als dat nodig is, overlegt de zaalarts met een van de longartsen. De arts probeert u tijdens de artsenvisite zoveel mogelijk te vertellen over uitslagen, uw ziekte en wat er verder gaat gebeuren.

Verpleegkundig Specialist Long (VSL)

Op onze afdeling werken de Verpleegkundigen Specialisten Long. Zij geven elke maandag- en vrijdagochtend van 11.00 - 11.45 uur in het Adempunt informatie over COPD en/of astma. Ook informeren zij u over inhalatiemedicatie. Als dit voor u nodig is, kan de verpleegkundige u aanmelden voor Adempunt. Het Adempunt is op de afdeling.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut komt langs op de afdeling en zal ademhalingsoefeningen met u doen. Als dat nodig is, helpt de fysiotherapeut u bij het bewegen. Regelmatig is er een vrijwilliger aanwezig die u kan begeleiden tijdens een virtuele fietstocht.

Medicatie

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, vraagt de medicatiemanager welke medicijnen u thuis gebruikt. Als dat nodig is, vraagt zij u of zij een overzicht van uw medicijnen mag opvragen bij uw apotheek. Op de afdeling krijgt u de medicijnen van de verpleegkundige. Als u weer naar huis gaat, vertelt de medicatiemanager of u andere medicijnen krijgt en welke medicijnen dat zijn. U krijgt een lijst mee naar huis waarop alle medicijnen staan die u op dat moment gebruikt of gaat gebruiken. U kunt de medicijnen thuisbezorgd krijgen of zelf ophalen bij de apotheek.

Maaltijden

De voedingsassistent komt bij u langs met de 'Meals on Wheels’ kar. Zij brengt u het ontbijt, de lunch en het avondeten. U kunt kiezen wat u wilt eten. De voedingsassistent brengt ook koffie en thee. Tijdens het bezoekuur kan de voedingsassistente het bezoek helaas niets aanbieden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de verpleegkundigen van de afdeling of aan de secretaresse. Zij helpen u graag.