Afdelingen & Specialismen

In verband met uw klachten heeft u een afspraak bij de verpleegkundig specialist maag-, darm- en leverziekten (MDL). In deze folder kunt u lezen wat een verpleegkundig specialist is en wat de verpleegkundig specialist MDL voor u kan betekenen.


Wat is een verpleegkundig specialist?

De verpleegkundig specialist is een hulpverlener die zich qua bevoegdheid bevindt tussen arts en verpleegkundige. Hij of zij kan verschillende taken van de arts overnemen. Zo kan de verpleegkundig specialist anamnesegesprekken voeren, lichamelijk onderzoek verrichten, aanvullende onderzoeken met u afspreken, in bepaalde gevallen zelf diagnoses stellen en medicatie voorschrijven.Hiernaast kan de verpleegkundig specialist MDL u voorlichting en ondersteuning geven rondom uw ziekte en behandeling en zo nodig doorverwijzen naar andere zorgverleners.Naast de patiëntenzorg houdt de verpleegkundig specialist zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen. Een ander aandachtsgebied van de verpleegkundig specialist is de deskundigheidsbevordering van collega zorgverleners; dit geldt zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Daarnaast houdt de verpleegkundig specialist zich bezig met onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.De verpleegkundig specialist Maag-, Darm- , Leverziekten (MDL)

De verpleegkundig specialisten MDL in Alrijne Ziekenhuis zijn:


  • Sina Bosman
  • Simone Vijfschaft
De verpleegkundig specialisten MDL houden zich bezig met de zorg voor verschillende patiëntengroepen:
  • patiënten die door de huisarts worden doorverwezen voor een endoscopisch onderzoek
  • patiënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker
  • patiënten met (verdenking op) dikke darm- of endeldarmkanker, tijdens de behandeling van de maag-, darm-, leverarts of internist
  • patiënten met inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa
  • patiënten met chronische leverziekten zoals (virale) hepatitis of levercirrose  

Een afspraak met de verpleegkundig specialist MDL

Het spreekuur van de verpleegkundig specialisten verloopt volgens afspraak. De verpleegkundig specialisten zijn op werkdagen dagelijks aanwezig.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08.30 en 09.15 uur. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is: 071 582 8984.

Meer informatie

Algemeen:

Dikke darm- en endeldarmkanker:

Inflammatoire darmziekten:

Leverziekten:

Bevolkingsonderzoek darmkanker:

  • www.rivm.nl
    en dan doorklikken naar bevolkingsonderzoek darmkanker

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen.
Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de balie van de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de verpleegkundig specialist MDL.
Voor dringende vragen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot het volgend telefonisch spreekuur kunt u, binnen kantooruren, bellen met de polikliniek interne geneeskunde-MDL.
Locatie Alphen aan den Rijn: 0172 467 050
Locatie Leiden: 071 517 8308
Locatie Leiderdorp: 071 582 8050
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met het ziekenhuis en vragen naar de dienstdoende maag-, darm-, leverarts via 071 582 8282.