Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over het zogenaamde desensibilisatieprogramma. Dit kan helpen om littekens minder gevoelig te maken.

Desensibilisatieprogramma

Littekens die zijn ontstaan door een verwonding of een operatie kunnen de eerste tijd overgevoelig zijn. Vaak verdwijnt deze overgevoeligheid na één of twee weken. Maar ook later, tijdens het ontstaan van littekenweefsel, kunnen de zenuwen overgevoelig blijven bij het aanraken van het litteken/littekengebied. Dit kan zelfs zo pijnlijk worden, dat aanraken heel vervelend is. Met behulp van een desensibilisatieprogramma went de huid weer aan aanraking. De hersenen leren om deze prikkels weer op een goede manier te verwerken.

Oefeningen

De volgende oefeningen zorgen ervoor dat het litteken/littekengebied minder gevoelig zal worden. Vaak zijn de oefeningen in het begin wat pijnlijk , maar dit wordt snel minder.

Massage

Masseer het litteken met duim en vingertoppen. Probeer goed druk uit te oefenen en dwars op het litteken te masseren.

Desensibilisatie oefeningen met verschillende materialen (structuur en textuur)

Voorbeelden van materialen die kunnen worden gebruikt:

Watten

Klittenband (lus/haak)

Fleece

(Tanden)borstel

Handdoek/washand

Schuurpapier

Opbouw

Het is belangrijk om eerst met een zacht materiaal te beginnen. Wanneer het mogelijk is om dit 5 minuten achter elkaar vol te houden (zonder pijn) kan er worden overgestapt naar een harder materiaal. De druk kan tijdens het behandelen worden opgebouwd. Begin eerst met rustig aanraken. Als dit geen pijn meer geeft, kan er worden overgegaan naar licht wrijven en wrijven met meer druk. Door het desensibilisatieprogramma mag het litteken niet méér pijn gaan doen. In dat geval is het belangrijk om even te stoppen en later op de dag weer verder te gaan. Mochten de pijnklachten blijven, overleg dan met uw handtherapeut.

Frequentie

Massage:

... x per dag

... min

Materialen:

... x per dag

... min

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Fysiotherapie via telefoonnummer 071 517 8040 (Leiden) of 071 582 8334 (Leiderdorp).