U bent verwezen voor een diagnostische pijnbehandeling. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Doel van de behandeling

Met behulp van een diagnostische pijnbehandeling vaststellen/uitsluiten of de betreffende zenuw een rol speelt bij uw pijnprobleem.

Belangrijk

 • Als u op de dag van de diagnostische pijnbehandeling géén pijnklachten heeft, is het noodzakelijk dat u de afspraak afzegt en een nieuwe afspraak maakt.

 • Op de dag van de diagnostische pijnbehandeling raden wij u aan géén pijnmedicatie in te nemen. Het is noodzakelijk dat u last heeft van de pijnklacht waarvoor u wilt worden behandeld.

 • Als u antistolling (bloedverdunners) gebruikt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan de medewerkers van het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer 0172 467039.

 • Meld vóór de behandeling als u zwanger bent of bekend bent met:

  • een pacemaker, ICD, neurostimulator;

  • allergieën voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.

 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.

 • Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan er maximaal één persoon bij u blijven.

 • Na de behandeling raden wij u aan dezelfde dag niet actief aan het verkeer deel te nemen. Wij adviseren u om met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum te komen, zodat deze u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn, tenzij uw arts/pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken.

Algemene informatie over de behandeling

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen a/d Rijn. Een kwartier voor de behandeling verwachten wij u in het Pijnbehandelcentrum. U kunt zich melden bij de balie. De behandeling vindt plaats in een daarvoor speciaal ingerichte behandelkamer. Afhankelijk van de plaats waar de naald voor de diagnostische pijnbehandeling geprikt wordt, ligt u op uw buik of rug op de behandeltafel. Onder röntgendoorlichting wordt het te behandelen gebied op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. Na het plaatsen van de naald wordt door middel van het inspuiten van een kortdurend lokaal verdovend middel de zenuw die mogelijk de pijn veroorzaakt tijdelijk verdoofd.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is 10 minuten.

Na de behandeling

Na 20-30 minuten wordt duidelijk of de pijnbehandeling werkt of niet. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de behandeling test of de pijnklachten verminderd zijn. Hiervoor moet u die dingen doen die in normale omstandigheden de pijn uitlokken zoals bijvoorbeeld gaan zitten, lopen, voorover buigen, stilstaan. Meestal heeft men na de behandeling nauwelijks klachten. In overleg met de pijnspecialist kunt u weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt, waardoor de pijn zal terugkeren. Gedurende de dag adviseren wij u rustig aan te doen. Om het effect van de behandeling beter te beoordelen verzoeken wij u voor en na de pijnbehandeling het pijngebied en de pijnscore (0-10) op het speciale formulier in te vullen. Dit formulier krijgt u van de doktersassistent als u voor de behandeling komt. Na het invullen van deze scores wordt het formulier in uw dossier opgenomen.

Resultaat

Het effect van de behandeling wordt doorgegeven aan de arts die u naar het Pijnbehandelcentrum heeft verwezen. Tijdens uw volgende afspraak bespreekt deze de uitslag met u.

Bijwerkingen

 • Doof gevoel: in armen, borst, benen of ander lichaamsdeel afhankelijk van de plaats van de behandeling. Dit verdwijnt na enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.

 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.

 • Spierpijn op de plaats waar geprikt is.

 • Napijn als gevolg van de injectie. Deze kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis is telefonisch te bereiken via 0172 467 039. Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Leiden heeft routenummer 63 Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50. Daarnaast zijn er spreekuren in De Coepel in Katwijk en in SassemBourg, Sassenheim.

Terug naar boven