Afdelingen & Specialismen

Uw cardioloog heeft u een antistollingsmiddel voorgeschreven. Het gaat hierbij om een zogenaamde Directe Orale AntiCoagulantia oftewel DOAC. In deze folder vindt u meer informatie hierover.


Wat zijn DOAC?

DOAC betekent Directe Orale AntiCoagulantia. Dit zijn de nieuwste antistollingsmiddelen.Welke medicijnen vallen onder de DOAC?


 • Apixaban (Eliquis): remt het stollingseiwit ‘factor Xa’;
 • Edoxaban (Lixiana): remt het stollingseiwit ‘factor Xa;’
 • Rivaroxaban (Xarelto): remt het stollingseiwit ‘factor Xa’;
 • Dabigatran (Pradaxa): remt het stollingseiwit ‘trombine’.

Waarom behandeling met een DOAC

 • Behandeling en voorkomen van een (herhaalde) trombosebeen of longembolie;
 • Ter voorkoming van trombose bij een knie- of heupoperatie;
 • Ter voorkoming van een beroerte of embolie bij boezemfibrilleren.
Op de hartbewaking geven we - als dat nodig is - een DOAC om een beroerte of embolie bij boezemfibrilleren te voorkomen, en/of als de patiënt longembolieën heeft.

Belangrijk om te weten over DOAC:
 • DOAC verdunnen het bloed. Dit voorkomt dat er gevaarlijke bloedstolsels ontstaan.
 • Er wordt bij voorschrijven van een DOAC altijd gekeken of er geen verhoogd risico is op bloedingen.
 • Neem de DOAC precies in zoals is voorgeschreven. Voor een zo goed mogelijke bescherming tegen bloedstolsels mag u geen enkele dosis overslaan.
 • Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan meteen in. Ga de volgende dag weer door volgens uw eigen schema. Neem géén dubbele dosis op één dag in.
 • Stop niet zomaar met het innemen van de DOAC. U heeft dan meer kans op het krijgen van bloedstolsels. Overleg altijd eerst met de voorschrijvend arts.
 • Vertel uw arts welke geneesmiddelen u al gebruikt of gaat gebruiken.
 • Vertel uw arts dat u een DOAC gebruikt als u een operatie of een behandeling moet ondergaan.

Bijwerkingen

De belangrijkste en meest voorkomende bijwerking van DOAC is een bloeding. De andere bijwerkingen staan allemaal in de bijsluiter van de DOAC die u gebruikt.

Wanneer arts/zorgverlener raadplegen

Omdat er meer risico is op een bloeding, is het belangrijk dat u weet wat de mogelijke verschijnselen of symptomen van bloedingen zijn. Tekenen van een bloeding kunnen zijn:
 • pijn;
 • zwelling of ongemak;
 • duizeligheid, (plotselinge) hoofdpijn of ongemak;
 • (rare) blauwe plekken / bloeduitstortingen;
 • bloeding van bijvoorbeeld tandvlees, neus of snijwondjes die niet stoppen met bloeden;
 • menstruatie of vaginale bloeding (heviger dan normaal);
 • bloed in de urine, waardoor urine roze of bruin kan zijn;
 • bloed bij ontlasting, waardoor deze rood of zwart/teerachtig kan zijn;
 • ophoesten van bloed;
 • braken van bloed of maag/darminhoud die lijkt op gemalen koffie.
Vertel het uw arts als u deze klachten of symptomen heeft.

Als u valt of een verwonding oploopt, is het belangrijk dit te melden bij uw arts, vooral als uw hoofd hierbij is betrokken. Misschien is het nodig om u te onderzoeken. Ook als een bloeding niet vanzelf stopt, moet u uw arts raadplegen.

NB: Bij elke DOAC zit een bijsluiter in de verpakking. In de verpakking zit ook een patiënten informatiekaart. Hierop kunt u noteren dat u wordt behandeld met een DOAC. U kunt hierop ook andere belangrijke informatie vermelden. Bijvoorbeeld geneesmiddelen die u gebruikt of andere aandoeningen. Als u deze kaart altijd bij u heeft, kan iedere zorgverlener precies zien wat u gebruikt. Op de kaart staat ook alle belangrijke informatie over het gebruik van een DOAC.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Bij verhindering graag tijdig afzeggen.


Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen aan den Rijn): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
 • Dagbehandeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (340): 071 582 8076
 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075