Uw cardioloog heeft u een antistollingsmiddel voorgeschreven. Het gaat hierbij om een zogenaamde Directe Orale AntiCoagulantia oftewel DOAC. In deze folder vindt u meer informatie hierover.

Wat zijn DOAC?

DOAC staat voor Directe Orale AntiCoagulantia. Dit zijn de nieuwste antistollingsmiddelen. Welke medicijnen vallen onder de DOAC

 • Apixaban (Eliquis): remt het stollingseiwit ‘factor Xa’;

 • Edoxaban (Lixiana): remt het stollingseiwit ‘factor Xa;’

 • Rivaroxaban (Xarelto): remt het stollingseiwit ‘factor Xa’;

 • Dabigatran (Pradaxa): remt het stollingseiwit ‘trombine’.

Waarom behandeling met een DOAC

 • Behandeling en voorkomen van een (herhaalde) trombosebeen of longembolie;

 • Ter voorkoming van trombose bij een knie- of heupoperatie;

 • Ter voorkoming van een beroerte of embolie bij boezemfibrilleren.

Op de hartbewaking zijn het voorkomen van een beroerte of embolie bij boezemfibrilleren en longembolieën de meest voorkomende redenen om met een DOAC te starten. Belangrijk om te weten over DOAC

 • DOAC verdunnen het bloed. Dit voorkomt dat er gevaarlijke bloedstolsels ontstaan.

 • Er wordt bij voorschrijven van een DOAC altijd gekeken of er niet een verhoogd risico is op bloedingen.

 • Neem de DOAC precies in zoals is voorgeschreven. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels mag u geen enkele dosis overslaan.

 • Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan onmiddellijk in en ga de volgende dag weer volgens uw eigen schema door. Neem niet het dubbele van de voorgeschreven dosis op één dag in.

 • Stop niet met het innemen van de DOAC zonder eerst te overleggen met de voorschrijvend arts. U loopt hierdoor een groter risico op het krijgen van bloedstolsels.

 • Informeer uw arts over alle geneesmiddelen die u al gebruikt of gaat gebruiken.

 • Informeer uw arts dat u een DOAC gebruikt als u een operatie of een behandeling moet ondergaan.

Bijwerkingen

De belangrijkste, en meest voorkomende bijwerking van DOAC is een bloeding. De overige bijwerkingen zijn allemaal te vinden in de bijsluiter van het betreffende medicijn.

Wanneer arts/zorgverlener raadplegen

In verband met het verhoogde risico op een bloeding is het belangrijk dat u weet wat de mogelijke verschijnselen of symptomen van bloedingen zijn. Tekenen van een bloeding kunnen zijn:

 • pijn;

 • zwelling of ongemak;

 • duizeligheid, (plotselinge) hoofdpijn of ongemak;

 • (ongebruikelijke) blauwe plekken / bloeduitstortingen;

 • bloeding van bijv. tandvlees, neus of snijwondjes die niet stoppen met bloeden;

 • menstruatie of vaginale bloeding (heviger dan normaal);

 • bloed in de urine, waardoor urine roze of bruin kan zijn;

 • bloed bij ontlasting, waardoor deze rood of zwart/teerachtig kan zijn;

 • ophoesten van bloed;

 • braken van bloed of substantie die lijkt op gemalen koffie.

Vertel het uw arts als u klachten of symptomen heeft zoals hierboven zijn beschreven. Als u valt of een verwonding oploopt, is het belangrijk dit te melden bij uw arts, met name als uw hoofd hierbij is betrokken. Misschien is het nodig om u nader te onderzoeken. Ook als een bloeding niet vanzelf stopt moet u uw arts raadplegen. NB: Bij elke DOAC zit een bijsluiter in de verpakking. Ook bevat deze altijd een patiënteninformatiekaart. Hierop kunt u noteren dat u wordt behandeld met een DOAC. Ook kunt u hierop andere belangrijke informatie vermelden, zoals geneesmiddelen die u gebruikt of andere aandoeningen. Als u deze kaart altijd bij u heeft, kan iedere zorgverlener precies zien wat u gebruikt. Ook staan alle belangrijke punten over het gebruik van een DOAC op de kaart beschreven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Bij verhindering graag tijdig afzeggen.

Bereikbaarbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Alphen ad Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

 • Verpleegafdeling cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

 • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

 • Afdeling eerste hart hulp EHH, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Terug naar boven