Bij u is door uw behandelend arts de darmaandoening diverticulitis vastgesteld. Voor de behandeling hiervan bent u opgenomen op de afdeling Chirurgie. In deze folder krijgt u informatie over deze aandoening, de oorzaak, de verschijnselen en klachten en de behandelmogelijkheden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht. De informatie in deze folder is van algemene aard. Uw persoonlijke situatie kan anders zijn dan beschreven.

Diverticulose, divertikels en diverticulitis

Diverticulose

Diverticulose is de benaming van een aandoening van de darmen waarbij zwakke plekjes in de darm uitstulpen en zogeheten divertikels vormen.

Divertikel

Een divertikel is een zakvormige uitstulping van de darmwand. Divertikels kunnen op iedere plek in het maag- darmkanaal voorkomen, meestal in het laatste gedeelte van de dikke darm.

Verschil tussen divertikel en poliep

Divertikels moeten niet verward worden met darmpoliepen. Poliepen groeien namelijk op het slijmvlies van de darm naar binnen en kunnen darmkanker veroorzaken. Divertikels groeien door de darmwand heen de buikholte in en worden nooit kwaadaardig.

Diverticulitis

Wanneer bij diverticulose een divertikel ontstoken raakt, spreekt men van diverticulitis.

Oorzaak

Een divertikel ontstaat meestal door aanhoudende obstipatie (verstopping). Vezelarme voeding speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van uitstulpingen. Bij te weinig vezels in de voeding kan de ontlasting harder worden. Harde ontlasting blijft daardoor langer in de darm en de stoelgang gaat moeizamer, wat ook wel verstopping of obstipatie wordt genoemd. Door harde ontlasting ontstaat er een verhoogde druk in de darm, wat de vorming van divertikels tot gevolg kan hebben.

Klachten

Meestal geven de uitstulpingen zelf geen klachten. Pas wanneer er diverticulitis is ontstaan, kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • vaak pijn links in de buik;

  • opgezette buik;

  • koorts;

  • misselijkheid, soms met braken;

  • veranderd ontlastingspatroon (hevige diarree of juist ernstige obstipatie);

  • soms bloed- en slijmverlies uit de anus.

Diagnose en onderzoek

De meest gebruikelijke onderzoeken zijn een bloedonderzoek, echografie en/of een CT-scan.

Behandeling van diverticulitis

Aan de hand van de uitslag van de onderzoeken wordt met u besproken hoe in uw geval de diverticulitis behandeld wordt. Vaak wordt geadviseerd om gedurende 24 uur niets te eten of te drinken om de darmen rust te geven. U krijgt dan een infuus voor vochttoediening. U krijgt een middel voorgeschreven om de ontlasting zacht te maken en pijnstillers om buikpijn en krampen te verminderen. Het is ook mogelijk dat u een dieet krijgt, wat de darmen zo min mogelijk belast. Bij ernstige ontstekingen en koorts schrijft de behandelend arts soms antibiotica voor.

Operatie

In een enkel geval moet tijdens een operatie het ontstoken gedeelte van de darm verwijderd worden.

Mogelijke complicaties

Bij diverticulitis kunnen complicaties ontstaan omdat de darmwand ter hoogte van het divertikel verzwakt is. Een mogelijke complicatie is een perforatie van de darm (gaatje in de darm). Hierdoor kunnen darmsappen, ontlasting en pus van de ontsteking in de buikholte komen en andere complicaties veroorzaken, namelijk:

  • peritonitis (buikvliesontsteking);

  • abcesvorming (ophoping van pus);

  • abcesvorming zonder dat er sprake is van een perforatie;

  • fistelvorming (onnatuurlijke verbinding naar een ander orgaan of naar de huid).

Preventie

Omdat aangenomen wordt dat het ontstaan van divertikels bevorderd wordt door obstipatie, kunnen divertikels mogelijk voorkomen worden door de oorzaken van obstipatie tegen te gaan. U kunt hiervoor de volgende preventieve maatregelen nemen:

Eet veel voedingsvezels

Voedingsvezels zorgen voor zachte ontlasting, wat de stoelgang bevordert en obstipatie voorkomt. Voedingsvezels zitten onder andere in brood, groente en fruit, zemelen en muesli.

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging

Een goede lichaamsbeweging bevordert de darmperistaltiek waardoor ontlasting makkelijker op gang komt.

Drink minstens 2 liter per dag

Het is belangrijk om per dag minstens 2 liter te drinken, omdat ook hierdoor de ontlasting zacht wordt.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Terug naar boven