Afdelingen & Specialismen

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend. In tegendeel; ze helpen de mens zelfs, bijvoorbeeld bij het verteren van voeding. Sommige bacteriën kunnen mensen echter wel ziek maken. Ook virussen kunnen ziektes veroorzaken.


Waarom isolatie?

Bacteriën en virussen kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere door contact tussen mensen of via druppeltjes (niezen of hoesten). In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, wat de kans op het verspreiden van bacteriën of virussen vergroot. Daarnaast hebben patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen vaak een verminderde weerstand. Van sommige virussen en bacteriën is bekend dat ze gemakkelijk worden overgedragen. Patiënten die zo’n virus of bacterie bij zich dragen, worden daarom – volgens de landelijke richtlijnen – altijd in isolatie verpleegd.


Het doel van de isolatie is verspreiding van deze bacteriën of virussen te voorkomen. Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft of als de bacterie of het virus nog niet is aangetoond. Het is mogelijk dat uw behandeld arts vermoedt dat u een virus of bacterie bij u draagt. Daarom wordt u uit voorzorg in druppelisolatie verpleegd.Als u vragen heeft over de bacterie of het virus die u (mogelijk) bij u draagt, kunt u deze aan uw verpleegkundige of uw behandeld arts stellen.Wat betekent druppelisolatie?

Druppelisolatie wordt toegepast om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen via druppeltjes te voorkomen. In sommige gevallen wordt druppelisolatie in combinatie met contactisolatie ingesteld. Voor contactisolatie is een aparte folder beschikbaar.Welke maatregelen worden genomen?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer. De deur mag in sommige gevallen open blijven.
 • U gebruikt een eigen toilet en douche.
 • Op de deur is een kaart met instructies geplakt.
 • Iedereen die uw kamer betreedt, draagt een adembeschermingsmasker en vaak ook een schort en handschoenen.
 • Voor het verlaten van uw kamer worden de handen gewassen met water en zeep of gedesinfecteerd met handalcohol.
 • U mag de kamer alleen na overleg met de verpleging verlaten als dit voor uw behandeling van belang is.
 • Wanneer u uw kamer verlaat, vragen wij u een chirurgisch mondneusmasker voor te doen en de handen in te wrijven met handalcohol of te wassen met water en zeep.
 • U mag geen (lichamelijk) contact hebben met andere patiënten of gebruik maken van algemene ruimten.
 • Wasgoed kan gewoon mee naar huis genomen worden en op normale temperatuur gewassen worden.
 • Uw spullen van thuis zoals boeken, tijdschriften e.d., kunt u zonder maatregelen weer mee naar huis nemen

Hoe lang duurt de isolatie?

De duur van de isolatie en het opheffen van de isolatiemaatregelen zijn afhankelijk van uw behandeling, de klachten en de bacterie of het virus. Uw behandelend arts beslist hierover in overleg met de afdeling Infectiepreventie. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

 • Hoest met het gezicht afgewend van anderen.
 • Hoest in een papieren zakdoek.
 • Gooi de zakdoek na gebruik direct weg.
 • Was na het hoesten of niezen de handen met water en zeep.
Zie voor uitgebreide uitleg de folder 'basishygiëne'.

Welke maatregelen moet mijn bezoek nemen?

Uw bezoek moet zich van tevoren melden bij de verpleegkundige of aan de balie op de verpleegafdeling voor instructies voor het betreden van de isolatiekamer.

Wij vragen het bezoek dezelfde beschermende maatregelen te treffen als de medewerkers, en bij het verlaten van de kamer de handen te desinfecteren met handalcohol of te wassen met water en zeep.

Bezoekers worden verzocht direct na het bezoek het ziekenhuis te verlaten. Wanneer zij tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis nog meer mensen bezoeken, vragen wij hen om u als laatst te bezoeken.

Wanneer uw bezoek een verminderde weerstand heeft, is het raadzaam hierover eerst te overleggen met de verpleging.

Kinderen worden niet toegelaten. Het adembeschermingsmasker is vaak te groot voor kinderen en zal niet goed aansluiten. Hierdoor lopen kinderen het risico dat de betreffende bacterie of het virus aan hen wordt overgedragen.

Tot slot

Deze maatregelen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen. Wij realiseren ons dat de maatregelen ingrijpend zijn voor u en uw bezoek. Wij vragen uw begrip voor het nemen van deze maatregelen. Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet deze aan de verpleegkundige of uw behandelend arts te stellen.