Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………- het inspuiten van de niet-radioactieve stof:


tijd: ………………......... uur- het inspuiten van de radioactieve stof + het maken van de scan:


tijd: ………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.


U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een ejectiefractiebepaling.In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u of er voorbereidingen nodig zijn.

Gammacamera


Gammacamera

Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera 'leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om eventuele afwijkingen in de pompkracht (ejectiefractie) van het hart af te beelden en te berekenen.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Leiderdorp, routenummer 173.Het inspuiten van de niet-radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt een injectie met een niet-radioactieve stof in een bloedvat van de arm.Wachttijd

De niet-radioactieve stof heeft 25 minuten nodig om in te werken. Na de wachttijd wordt u terug verwacht in wachtruimte 4.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Het is belangrijk om het gebied rond uw borst vrij te hebben van metaal, houd hier rekening mee met de kleding (bh, knoopjes, etc.). Vervolgens gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen en plakt de MBB’er vier ECG-stickers op uw lichaam voor de registratie van het hartritme. Daarna krijgt u een tweede injectie in een bloedvat van de arm met een radioactieve stof, die zich aan de niet-radioactieve stof bindt.Het maken van de foto's (scan)

Meteen na de injectie wordt de tafel tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven en worden vanuit één of twee verschillende richtingen foto's gemaakt. Het is van belang voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.


U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur

Het gehele onderzoek, inclusief de wachttijd, duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.


Toestemmingsformulier

Nadat de injectie is gegeven geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw ejectiefractiebepaling en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.


Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling.


De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.


De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).