Afdelingen & Specialismen

Iedere baby verdient een goede start in het leven. Ouders willen niets liever dan dat. Maar wat als de omstandigheden, zoals huisvesting of financiën minder gunstig zijn? Sommige aanstaande ouders kunnen niet goed zelf voor hun toekomstige baby zorgen. Anderen zijn door een psychiatrische aandoening of verslaving extra kwetsbaar in de zwangerschap. Daarom hebben ze extra begeleiding nodig. Deze groep (aanstaande) ouders kan extra begeleiding krijgen vanuit Alrijne Ziekenhuis. Per persoon kijken we waar de problemen of zorgen liggen en welke hulp er nodig is. In deze folder leest u meer over deze extra begeleiding.


Gesprek met vragenlijst

Als u voor het eerst bij ons komt, neemt de verloskundige of gynaecoloog een uitgebreide vragenlijst met u door. Deze gaat bijvoorbeeld over:


  • medische en verloskundige voorgeschiedenis;
  • netwerk en leeftijd;
  • psychische problemen;
  • eventuele verslavingen (roken, alcohol, drugs en medicijnen).
Komt u in aanmerking voor extra begeleiding, dan bespreekt de verloskundige of gynaecoloog dit met u. Ook uw zorgen over de zwangerschap en de periode daarna komen aan bod. Daarnaast bespreken we wat wél goed gaat en waar u eventueel hulp bij nodig heeft. Samen met u en eventueel uw partner bespreken we wat er nodig is voor een goede start voor u en uw baby. Wij horen graag of er al professionele hulpverlening is bij uw situatie. Ook kijken we naar andere personen in uw leven die kunnen helpen bij het zorgen voor uw baby. Bijvoorbeeld familie, vrienden en buren.

Overleg met professionals

Uw verloskundige of gynaecoloog kan het nodig vinden om over uw situatie te overleggen met andere professionals. Hiervoor vragen we u eerst toestemming. Eens in de maand overleggen we met professionals van enkele afdelingen en organisaties. Dit team bestaat uit een gynaecoloog, kinderarts, verloskundige, maatschappelijk werker, verpleegkundige, medewerkers van de kraamzorg en Centrum Jeugd en Gezin, een psychiatrisch verpleegkundige, aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en medewerker van Veilig Thuis. Zo hebben we elk specialisme in huis om u goed te kunnen adviseren. Na het overleg vertellen wij u wat we hebben besproken.

Optimaal begin

Tijdens de begeleiding van uw zwangerschap bespreken we alles open en eerlijk met u. Ook als het nodig is om hulpverleners van buiten het ziekenhuis of Veilig Thuis in te schakelen, bespreken we dit eerst met u. U bent dus altijd op de hoogte van wat we gaan doen. Als het duidelijk is welke zorg u nodig heeft, maken we afspraken. Deze noteren we in uw dossier en we bespreken ze met u. Zo zorgen we samen voor een optimale start voor u en uw baby. Het welzijn van de baby staat uiteraard altijd voorop.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan uw gynaecoloog of verloskundige. Of neem contact op met de polikliniek Gynaecologie: 071 582 8048.