Afdelingen & Specialismen

U gaat zichzelf thuis 1 keer per dag Fraxiparine toedienen. De verpleegkundige heeft u voorgedaan hoe dit moet. Fraxiparine is een middel tegen trombose. In deze folder leest u nog eens wat u precies moet doen.


Tijdstip

 • Geef uzelf 1 keer per dag een prik (= injectie) met Fraxiparine.
 • Doe dit elke dag op dezelfde tijd.

Plaats van de prik

 • Geef de prik in uw bovenbeen of in uw buik. Prik niet rond uw navel. (Zie afbeelding 1)
 • Prik niet steeds op dezelfde plek. Zo voorkomt u blauwe plekken.
 • Prik niet in de omgeving van de wond.
Afbeelding 1: prikplaatsen

Zo moet u prikken

 • U hoeft de huid niet extra schoon te maken.
 • De luchtbel mag niet uit de spuit worden verwijderd.
 • Pak een huidplooi tussen duim en wijsvinger en steek de hele naald recht in de huidplooi. (Zie afbeelding 2)
 • Spuit de vloeistof rustig in.
 • Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken. Laat de huidplooi los.
 • De plek van de prik kan een beetje bloeden. U kunt hierop een gaasje of watje leggen. Laat dit een paar minuten zitten.
 • Na het prikken mag u niet wrijven of drukken op de prikplek. Anders kunt u blauwe plekken krijgen.
 • Doe de spuit in de naaldcontainer. (* Zie ook onder 'Bijzonderheden')

plooi


Afbeelding 2: huidplooi vastpakken en prikken

Bijzonderheden

 • U hoeft uw bloed niet bij de trombosedienst te laten controleren. Via één injectie per dag krijgt u precies de juiste hoeveelheid medicijnen.
 • Vraag bij uw apotheek een naaldcontainer, waar u de gebruikte spullen in kunt doen. De naaldcontainer is niet altijd gratis. U kunt ook een lege frisdrankfles gebruiken.
  Lever de container (of fles) in bij uw apotheek. Doe dat als hij vol is of als u niet meer hoeft te spuiten.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de verpleegkundige of verzorgende van de Revalidatieafdeling.