Afdelingen & Specialismen

U gaat zichzelf thuis 1 keer per dag Fraxiparine toedienen. De verpleegkundige heeft u voorgedaan hoe dit moet. Fraxiparine is een middel tegen trombose. In deze folder leest u nog eens wat u precies moet doen.


Tijdstip

 • Geef uzelf 1 keer per dag een prik (= injectie) met Fraxiparine.
 • Doe dit elke dag op dezelfde tijd.

Plaats van de prik

 • Geef de prik in uw bovenbeen of in uw buik. Prik niet rond uw navel. (Zie afbeelding 1)
 • Prik niet steeds op dezelfde plek. Zo voorkomt u blauwe plekken.
 • Prik niet in de omgeving van de wond.

prikplaats


Afbeelding 1: prikplaatsen

Zo moet u prikken

 • U hoeft de huid niet extra schoon te maken.
 • De luchtbel mag niet uit de spuit worden verwijderd.
 • Pak een huidplooi tussen duim en wijsvinger en steek de hele naald recht in de huidplooi. (Zie afbeelding 2)
 • Spuit de vloeistof rustig in.
 • Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken. Laat de huidplooi los.
 • De plek van de prik kan een beetje bloeden. U kunt hierop een gaasje of watje leggen. Laat dit een paar minuten zitten.
 • Na het prikken mag u niet wrijven of drukken op de prikplek. Anders kunt u blauwe plekken krijgen.
 • Doe de spuit in de naaldcontainer. (* Zie ook onder 'Bijzonderheden')

huidplooi


Afbeelding 2: huidplooi vastpakken en prikken

Bijzonderheden

 • U hoeft uw bloed niet bij de trombosedienst te laten controleren. Via één injectie per dag krijgt u precies de juiste hoeveelheid medicijnen.
 • Vraag bij uw apotheek een naaldcontainer, waar u de gebruikte spullen in kunt doen. De naaldcontainer is niet altijd gratis. U kunt ook een lege frisdrankfles gebruiken.
  Lever de container (of fles) in bij uw apotheek. Doe dat als hij vol is of als u niet meer hoeft te spuiten.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie.

De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8045.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 071 582 8905.
Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie.