Afdelingen & Specialismen

Bij u is een ruggenmergstimulator geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het fysiotherapietraject. Dit start 10 weken na de plaatsing van de ruggenmergstimulator en vindt plaats bij Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk.


Eerste afspraak

 • Vóór de operatie plaatsvindt heeft u eerst een afspraak met de fysiotherapeut. De receptioniste van de fysiotherapiepraktijk neemt contact met u op om de afspraak te maken, dit hoeft u niet zelf te doen.
 • Voor de afspraak krijgt u per email enkele vragenlijsten toegestuurd.
 • Tijdens deze afspraak maakt u kennis met de fysiotherapeut die u zal begeleiden tijdens uw fysiotherapietraject.
 • Ook worden tijdens deze eerste afspraak o.a. vragen gesteld over het ontstaan van de klachten en wat u zelf heeft geprobeerd om uw klachten te verminderen.
 • U krijgt informatie over wat u na de operatie wel/niet mag doen.
 • Tevens worden samen met u doelen opgesteld en worden uw verwachtingen m.b.t. de operatie besproken.

De fysiotherapie

 • U start 10 weken na de operatie met fysiotherapie. Dit traject duurt gemiddeld 12 tot 16 weken.
 • Tijdens de fysiotherapiesessies helpen wij u om uw eigen beweegdoelen te bereiken. Dit doen wij door samen met u te oefenen.
 • Wij vinden het belangrijk dat u uiteindelijk weet wat uw beperkingen en vooral uw mogelijkheden zijn met een neurostimulator.
 • Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vergroten van de afstand die u kunt lopen om op deze manier weer eens de stad in te kunnen, of misschien wilt u vooral uw algehele conditie verbeteren.
 • Daarnaast leren wij u om zelf verantwoordelijk met de neurostimulator om te gaan, zodat de kans op verschuiving van de elektroden zo klein mogelijk wordt.
 • Als u niet uit de directe omgeving van Leiderdorp komt, kunnen we in goed overleg een overdracht schrijven naar een therapeut bij u in de buurt. Om het behandeltraject samen goed op te starten adviseren wij om in elk geval 3 tot 5 behandelingen bij ons in de praktijk te volgen. Daarna kan de behandeling eventueel door een collega fysiotherapeut bij u in de buurt worden overgenomen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor vragen over fysiotherapie na ruggenmergstimulatie kunt u contact opnemen met:
 • Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk, therapeuten Erik Orie, Ruben Mulders. Ommedijk 186, 2353 GP Leiderdorp. Telefoonnummer 071 541 7069, info@fysiotherapieommedijk.nl
 • Fysiotherapiepraktijk Van den Berg, therapeut Jeroen Stijl. Locatie Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4, 2402 WC, Alphen aan den Rijn. Telefoonnummer 0172 467 604/605.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis, bereikbaar tijdens kantooruren via 0172 467 039.