Normaal gesproken wordt de diagnose gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij onderzoek. Nader onderzoek is dan ook meestal niet nodig. 

Behandeling

Als een ganglion klachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Leegzuigen

Hierbij wordt het ganglion met een naald aangeprikt en leeggezogen. Meestal wordt na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de zwelling moet voorkomen. Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt, kan het nogmaal worden leeggezogen of operatief worden verwijderd. 

Operatie

Het doel van de operatie is om het ganglion in zijn geheel te verwijderen. De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd op de operatiekamer, onder plaatselijke verdoving, of regionale of algehele anesthesie (narcose). U krijgt een drukverband om uw arm en een mitella om. Deze moet u ongeveer twee dagen dragen.