Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over een ganglion en hoe dit kan worden behandeld. Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Een ganglion

Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. Het ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt vooral voor aan de pols, maar kan ook elders in het lichaam voorkomen. Er is zelden een duidelijke oorzaak aanwezig voor het ontstaan van een ganglion.

Onderzoek

Normaal gesproken wordt de diagnose gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij onderzoek. Nader onderzoek is dan ook meestal niet nodig.

De behandelingsmogelijkheden

Als een ganglion klachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Leegzuigen

Hierbij wordt het ganglion met een naald aangeprikt en leeggezogen. Meestal wordt na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de zwelling moet voorkomen. Als het ganglion niet verdwijnt, of terugkomt, kan het nogmaals worden leeggezogen of operatief worden verwijderd.

Operatie

Het doel van de operatie is om het ganglion in zijn geheel te verwijderen. De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd op de operatiekamer, onder plaatselijke verdoving, of regionale of algehele anesthesie (narcose). U krijgt een drukverband om uw arm en een mitella om. Deze moet u ongeveer twee dagen dragen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie aan een ganglion de kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of infectie van de wond. Ook kan er een klein zenuwtakje van de huid worden beschadigd. Hierdoor kan het gevoel in de omgeving van de wond - meestal tijdelijk - gestoord raken. Verder is het goed om te weten dat een ganglion kan terugkeren. Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of iemand dit probleem zal krijgen.

Na de behandeling

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijnklachten hebben. Hiervoor kunt u pijnstillers gebruiken, zoals paracetamol. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. Het is raadzaam om pijnstillers voor de ingreep alvast in huis te hebben. Er wordt met u besproken of u de hechtingen in het ziekenhuis of bij de huisarts kunt laten verwijderen. Het herstel na de ingreep is - afhankelijk van de plaats van het ganglion - doorgaans vlot en meestal kunt u vrij snel weer uw normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.